Základní škola T. G. Masaryka Blatná
Základní škola T. G. Masaryka Blatná
rozšířené vyhledávání
RSS

Kontakt

 1. Adresa: ZŠ T. G. MASARYKA
  tř. TGM 520
  388 01 Blatná
 2. Tel:

  +420 383 422 484

 3. IČO: 70872481
 4. Email ředitelky školy:

  Zdenka.Dvorakova@zstgmblatna.cz

 5. ID datové schránky: nc5mtaq

Organizace šk. roku 2020 - 21

-

Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice

školní rok 2020/2021

adresa školy: tř. T. G. Masaryka 520, 388 01 Blatná

e-mail: ředitelka školy: zdenka.dvorakova@zstgmblatna.cz

             zástupkyně ředitelky školy: dana.houzarova@zstgmblatna.cz

             školní jídelna: skolnijidelna@zstgmblatna.cz

Ostatní e-mailové adresy pedagogických pracovníků naleznete na webových stránkách školy ZDE

telefon: 383422484, 778 884 461, 778 884 462    

telefon ŠD:  778 884 464, 778 884 463- ŠD IV. A

telefon ŠJ: 383422533

školník: 778 884 501

Prázdniny byly opět ve znamení úprav, oprav a hlavně dokončení přístavby školy na školním dvoře.  Město Blatná v rámci programu IROP žádalo o dotaci na projekt  ,,Rozšíření výukových prostor ZŠ T. G. Masaryka Blatná“. Stavba i s vybavením učeben byla úspěšně dokončena. V této nové budově vznikla polytechnická učebna, škola získala po letech cvičnou školní kuchyni a nový prostor dostane i výuka pracovních činností v nových dílnách. Učebny jsou vybaveny nejmodernější didaktickou technikou a pomůckami. Vzniklo také nové hřiště s pevnými hracími prvky, které se bude využívat při zájmovém vzdělávání.

Ve stávající budově se také nezahálelo. Došlo k instalaci ochranných prvků proti holubům a jinému ptactvu. Instalovaly se ochranné sítě na školním dvoře. Velkou část prací tvořily výmalby ve třídách, šatnách, kuchyni,  chodbách. Podařila se i 2. etapa výměny nevyhovujících zastiňovacích prvků v oknech ve 2. patře budovy. Investovalo se i do výměny dveří ve školní kuchyni. Proběhla  výměna a oprava zvonků. Byla nutná i úprava prostor v šatnách, protože nám letošní školní rok přibyla 1 třída.

Výuka bude nadále probíhat podle školního vzdělávacího programu ,,Škola pro život- šance pro všechny“. ŠVP byl k 1. 9. 2017 upraven podle platné legislativy. Opět jsme využili rozvojový program na podporu výuky plavání- finanční podpora na dopravu. Jsme zapojeni do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání, výzva č. 2_16-022 Podpora škol formou projektů. Jsme zapojeni do aktivit „Učíme se navzájem „ v rámci projektu Pedagog 21. století, který je hrazen také z OP VVV. Zapojili jsme se také do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi hrazeného Evropským sociálním fondem v rámci dotačního titulu OP VVV.

V letošním roce nabízíme dětem:

a) volitelné předměty - sportovní hry, přírodovědná praktika, konverzace v AJ

b) nepovinné předměty - sportovní hry, přírodovědná praktika, konverzace
                                         v AJ

c) kroužky - AJ hrou (1. a 2. ročník), dovedné ruce, paličkování, kytarový, náprava řeči, dyslektický, šachový,  výtvarný, sportovní, psaní všemi deseti       (7.-9. ročník), MERKUR, klub zábavné logiky, čtenářský klub  a nově kroužek francouzského jazyka!!! 

 

ČASOVÝ ROZPIS KROUŽKU FRANCOUZŠTINY

DEN

ROČNÍK

ČAS

Pondělí

3. – 4. ročník

13:30 - 14:15

Pondělí

5. – 6. ročník

14:30 - 15:15

Pondělí

7., 8., 9. ročník

15:30 – 16:15

 

d) Žákovský parlament – 2. - 9. ročník

 

SPORTUJ VE ŠKOLE

Stále jsme zapojeni do projektu „Sportuj ve škole“. AŠSK v kalendářním roce 2020 realizuje projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  s názvem „Sportuj ve škole“. Projekt se týká žáků 1. -5. ročníku, přednostně je určen pro žáky navštěvující ŠD. Tento projekt je zaměřen na všeobecnou sportovní přípravu, míčové hry, florbal, hokejbal, atletiku. Projekt bude realizován  v pátek - 13:30 - 15:00  pro 1. - 3. ročník - p. uč. Vokroj – 2 skupiny a ve středu 13:30 - 15:00  pro  4. - 5. ročník - 1 skupina  -  p. uč. Voříšek. Zájemci se mohou hlásit u výše zmiňovaných pedagogů.

 

POČTY ŽÁKŮ:

I. stupeň          1. - 5. r.                                 229 žáků                10 tříd

II. stupeň         6. - 9. r.                                 204  žáků                8 tříd

Celkem            1. - 9. r.                                 433  žáků               18 tříd

 

SLOŽENÍ PEDAGOGICKÉHO SBORU:

ředitelka školy: Mgr. Zdenka Dvořáková

zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Dana Houzarová

výchovná poradkyně: Mgr. Blanka Posavádová

metodik prevence: Mgr. Ondřej Kočovský

 

TŘÍDNÍ UČITELÉ
1. A  Mgr. Eva Vonášková 5. B   Mgr. Denisa Karešová
1. B  Mgr. Dominika Zelenková 6. A   Mgr. Stanislava Vokrojová
2. A  Mgr. Pavla Fousová 6. B  Mgr. Ondřej Kočovský
2. B  Mgr. Lenka Peršínová 7. A  Mgr. Jaroslav Voříšek
 3. A   Mgr. Petra Regušová 7. B  Mgr. Martina Zachová
3. B  Mgr. Pavel Vokroj 8. A  Mgr. Ludmila Růžičková
4. A  Mgr. Hana Třísková 8. B  Mgr. Monika Benešová
4. B  Mgr. Věra Vitáková 9. A  Mgr. Blanka Posavádová
5. A  Mgr. Klára Hulačová 9. B  PaedDr. Eva Wachtlová

 

BEZ TŘÍDNICTVÍ
 Mgr. Lenka Bártová  Mgr. Jana Pekárková
 Mgr. Hana Kubíková  Mgr. Tereza Ondrušková
 Mgr. Jan Kyznar  Bc. Věra Uriánková
 Ing. Mgr. Ivana Matějovicová  Mgr. Miroslav Zíka

 

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY
 Mgr. Lenka Bártová  Mgr. Eva Křížková
        Anna Čadková         Dana Pilná
        Jana Havlenová         Zuzana Voračková
 Bc. Dagmar Holínová ---

 

ASISTENTKY PEDAGOGA
    Magdalena Běhavá     Klára Ptáčková
    Květa Hrdličková  Bc. Monika Vokurková, DiS.
 Bc. Jana Polcarová ---

 

ŠKOLNÍ ASISTENTKY
 Bc. Andrea Soukupová  Ilona Rybová

 

NEPEDAGOGIČTÍ PRAOVNÍCI
 Referentka  Jana Simandlová
 Účetní  Ivana Müllerová
 Školník  Miroslav Vazač
 Uklízečky  Ivana Cvachová
   Ivana Svobodová
   Romana Šourková

 

Pedagogicko psychologická poradna: Strakonice - tel. 383 321 704 
                                                                              724 831 377

INFORMAČNÍ DNY (úterý 15-16 hodin):

15. 9., 13. 10., 5. 1., 2. 3., 18. 5.,  v jiném čase po dohodě s vyučujícím
 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Tel. 383 422 533                                  e-mail: skolnijidelna@zstgmblatna.cz

 Vedoucí školní jídelny  Květoslava Holmanová
 Vedoucí kuchařka   Martina Ondrášková
 Kuchařky  Lenka Jelenová
   Petra Pangrácová
   Marcela Pešťáková
   Petra Rodinová
   Marcela Šimánková


Výdej obědů: 10:45 - 13: 45 hod.

Odhlášky obědů nejpozději 1 den předem do 13 hod. ve ŠJ nebo po internetu (přihlašovací údaje lze vyzvednout u vedoucí ŠJ). Výdej obědů je prováděn pomocí bezkontaktního čipu, který zakoupíte u účetní školy za 115,- Kč.  Čip aktivuje vedoucí ŠJ.

Výdej obědů bude probíhat podle hygienických doporučení, žákům nebude umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů, nalévání polévek, nápojů. Všichni strávníci budou obslouženi u výdejního pultu pracovníkem ŠJ.

     ZÁLOHA NA ŠK. ROK 2020 - 21                                      CENA 1 OBĚDA

 žáci do 10ti let věku ve šk. roce        572,- Kč 25,- Kč
 žáci do 15ti let věku ve šk. roce        616,- Kč   27,- Kč
 žáci nad 15 let věku ve šk. roce        682,- Kč 30,- Kč

V době nemoci mají žáci nárok na oběd pouze první den. Následující dny nemoci si obědy musí odhlásit. Noví žáci si vyzvednou přihlášku ke stravování v kanceláři vedoucí ŠJ. Jídelníček školy najdete na webových stránkách školy, v hale a ve školní jídelně.

 

ORGANIZACE ŠK. ROKU - PRÁZDNINY
 Podzimní  čtvrtek  29. 10. - pátek  30. 10. 2020
 Vánoční  středa 23. 12. 2020 - neděle 3. 1. 2021,
 vyučování začne v pondělí4. 1. 2021
 Pololetní  pátek 29. 1. 2021
 Jarní  8. - 14. 2. 2021
 Velikonoční  čtvrtek  1. 4. 2021, pátek 2. 4. 2021 je tzv.
 ostatním svátkem, je tedy volno
 Hlavní  čtvrtek  1. 7.  –  úterý 31. 8. 2021

 

Máme před sebou školní rok, který není úplně standardní. Musíme dodržovat řadu pravidel a doporučení, která jsou ale potřebná, abychom chránili sebe i ostatní. Odpovědi na některé otázky k těmto doporučením najdete ZDE. Věřím, že společně vše zvládneme!!!!

Pedagogům i rodičům přeji pevné zdraví, trpělivost a ať Vás neopouští zdravý nadhled!

Dětem přeji, aby se ve škole cítily jako doma a aby si čas strávený se spolužáky a učiteli užily! 

Přeji všem, aby se Vám ve školním roce 2020/2021 dařilo!

 

  V Blatné 1. 9. 2020                   Mgr. Zdenka Dvořáková, ředitelka školy

Datum vložení: 25. 8. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 8. 2021 13:32
Autor: Mgr Dana Houzarová

Vedlejší menu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ZŠ TGM BLATNÁ