Základní škola T. G. Masaryka Blatná
Základní škola T. G. Masaryka Blatná
rozšířené vyhledávání
RSS Mapa webu

Kontakt

 1. Adresa: ZŠ T. G. MASARYKA
  tř. TGM 520
  388 01 Blatná
 2. Tel:

  +420 383 422 484

 3. IČO: 70872481
 4. Email ředitelky školy:

  Zdenka.Dvorakova@zstgmblatna.cz

 5. ID datové schránky: nc5mtaq
Základní škola T. G. Masaryka Blatná

Přijímací řízení na SŠ

Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2023/2024

Od 1. 1. 2024 platí novela školského zákona, která upravuje digitalizaci přijímacího řízení.

Digitalizace přijímacího řízení na střední školy přinese tyto hlavní změny: 

 

1. Přihlášku ke studiu mohou zákonní zástupci podat třemi způsoby:
 • elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím elektronické identity
 • písemně výpisem z elektronického systému
 • písemně bez elektronického systému

V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit na určenou školu, bude se muset vzdát na dané škole “svého místa“ (formálně jde o zpětvzetí přihlášky).  Evidence všech přihlášek bude v jednotném informačním systému DIPSY. 

V 1. a ve 2. kole lze podat přihlášky až na 3 školy/obory (až 5 přihlášek v případě oborů vzdělání s talentovou zkouškou). 

Zachování 2 pokusů možnosti konat testy jednotné přijímací zkoušky (JPZ). Platí nově i pro uchazeče, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor. 

Střední školy nemají zákonnou povinnost zohlednit jako jedno z kritérií přijímacího řízení výsledky předchozího vzdělávání ze ZŠ, zůstane však možnost toto kritérium použít. 

Systém bude přiřazovat uchazeče na základě jejich prioritizace ke konkrétním středním školám. 

 
2. Přihláška
 • Přihlášky podávají zákonní zástupci
 • Maximálně 3 školy / obory
 • Seřazené podle priority (1. nejvíc chci, 2. když nevyjde 1., 3. „pro jistotu“)
 • Podávají se 1. – 20. 2. 2024
 • K přihlášce je nutné přiložit přílohy podle kritérií středních škol (lékařský posudek, výpis prospěchu ze ZŠ, doporučení PPP k přijímacím zkouškám apod.)

Podrobné informace k přihláškám včetně instruktážních videí najdete na https://www.prihlaskynastredni.cz/  v sekci Pro rodiče a žáky. Z této stránky vstoupíte také     do digitálního přihlašovacího systému DIPSY.

Návodné video k elektronickému vyplnění přihlášky na SŠ najdete na tomto odkazu: https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/398-jak-vyplnit-prihlasku-elektronicky

 

3. Přijímací zkoušky

JPZ 12. a 15. 4. 2024 pro čtyřleté obory, náhradní termín 29. – 30. 4. 2024. Pro maturitní obory jsou JPZ povinné, zohledňuje se lepší výsledek.

Aktuální informace jsou průběžně předávány prostřednictvím Bakalářů.  V případě potřeby mě kontaktujte na blanka.posavadova@zstgmblatna.cz.

Přeji šťastnou volbu a úspěch v přijímacím řízení.

Mgr. Blanka Posavádová, výchovná poradkyně

LOGO

ZŠ TGM BLATNÁ