Základní škola T. G. Masaryka Blatná
Základní škola T. G. Masaryka Blatná
rozšířené vyhledávání
RSS Mapa webu

Kontakt

 1. Adresa: ZŠ T. G. MASARYKA
  tř. TGM 520
  388 01 Blatná
 2. Tel:

  +420 383 422 484

 3. IČO: 70872481
 4. Email ředitelky školy:

  Zdenka.Dvorakova@zstgmblatna.cz

 5. ID datové schránky: nc5mtaq
Základní škola T. G. Masaryka Blatná

Úřední deska

ÚDAJE O ŠKOLE

Název školy:  ZŠ T. G.Masaryka Blatná, okr. Strakonice 

Způsob založení: organizace byla zřízena Městem Blatná dne 1. 1. 2001  zřizovací listinou č. j. 1/2000 jako příspěvková organizace pro zajištění základního vzdělávání žáků. Předmět činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiiném vzdělávání (Śkolský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Organizační struktura: Základní škola, školní družina

Nejdůležitější používané předpisy (ve znění pozdějších předpisů):

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, 
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Příjem a podání podnětů:

Podněty se podávají:

 1. osobně či písemně v podatelně školy
 2. poštou na adresu školy
 3. datovou schránkou (nc5mtaq)
 4. elektronickým podáním na email: Zdenka.Dvorakova@zstgmblatna.cz

Vydané právní předpisy:

 1. Organizační řád školy
 2. Školní řád ZŠ TGM
 3. Vnitřní řád školní družiny
 4. Vnitřní řád školní jídelny
 5. Směrnice k poskytování informací
 6. Spisový řád
 7. Provozní řád

Podatelna

Rozpočet školy

Školní řád a pravidla hodnocení žáků

Školní vzdělávací program

Výroční zprávy

Školská rada

GDPR (nařízení o ochraně osobních údajů)

ZŠ TGM BLATNÁ