Základní škola T. G. Masaryka Blatná
Základní škola T. G. Masaryka Blatná
rozšířené vyhledávání
RSS

Kontakt

 1. Adresa: ZŠ T. G. MASARYKA
  tř. TGM 520
  388 01 Blatná
 2. Tel:

  +420 383 422 484

 3. IČO: 70872481
 4. Email ředitelky školy:

  Zdenka.Dvorakova@zstgmblatna.cz

 5. ID datové schránky: nc5mtaq

Organizace školního roku

 Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice

školní rok 2020/2021

adresa školy: tř. T. G. Masaryka 520, 388 01 Blatná

e-mail: ředitelka školy: zdenka.dvorakova@zstgmblatna.cz

             zástupkyně ředitelky školy: dana.houzarova@zstgmblatna.cz

             školní jídelna: skolnijidelna@zstgmblatna.cz

ostatní e-mailové adresy pedagogických pracovníků naleznete  ZDE

telefon: 383422484, 778 884 461, 778 884 462    

telefon ŠD:  778 884 464, 778 884 463

telefon ŠJ: 383422533

školník: 778 884 501

Prázdniny byly opět ve znamení úprav, oprav a hlavně dokončení přístavby školy na školním dvoře.  Město Blatná v rámci programu IROP žádalo o dotaci na projekt  ,,Rozšíření výukových prostor ZŠ T. G. Masaryka Blatná“. Stavba i s vybavením učeben byla úspěšně dokončena. V této nové budově vznikla polytechnická učebna, škola získala po letech cvičnou školní kuchyni a nový prostor dostane i výuka pracovních činností v nových dílnách. Učebny jsou vybaveny nejmodernější didaktickou technikou a pomůckami. Vzniklo také nové hřiště s pevnými hracími prvky, které se bude využívat při zájmovém vzdělávání.

Ve stávající budově se také nezahálelo. Došlo k instalaci ochranných prvků proti holubům a jinému ptactvu. Instalovaly se ochranné sítě na školním dvoře. Velkou část prací tvořily výmalby ve třídách, šatnách, kuchyni, chodbách. Podařila se i 2. etapa výměny nevyhovujících zastiňovacích prvků v oknech ve 2. patře budovy. Investovalo se i do výměny dveří ve školní kuchyni. Proběhla  výměna a oprava zvonků. Byla nutná i úprava prostor v šatnách, protože nám letošní školní rok přibyla 1 třída.

Výuka bude nadále probíhat podle školního vzdělávacího programu ,,Škola pro život- šance pro všechny“. ŠVP byl k 1. 9. 2017 upraven podle platné legislativy. Opět jsme využili rozvojový program na podporu výuky plavání- finanční podpora na dopravu. Jsme zapojeni do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání, výzva č. 2_16-022 Podpora škol formou projektů. Jsme zapojeni do aktivit „Učíme se navzájem „ v rámci projektu Pedagog 21. století, který je hrazen také z OP VVV. Zapojili jsme se také do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi hrazeného Evropským sociálním fondem v rámci dotačního titulu OP VVV.

V letošním roce nabízíme dětem:

a) volitelné předměty - sportovní hry, přírodovědná praktika, konverzace v AJ

b) nepovinné předměty - sportovní hry, přírodovědná praktika, konverzace v AJ

c) kroužky - AJ hrou (1. a 2. ročník), dovedné ruce, paličkování, kytarový, náprava řeči, dyslektický, šachový,  výtvarný, sportovní, psaní všemi deseti       (7.-9. ročník), MERKUR, klub zábavné logiky, čtenářský klub  a nově kroužek francouzského jazyka!!! J

DEN

ROČNÍK

ČAS

Pondělí

3. – 4. ročník

13:30 - 14:15

Pondělí

5. – 6. ročník

14:30 - 15:15

Pondělí

7., 8., 9. ročník

15:30 – 16:15

 

d) Žákovský parlament – 2. - 9. ročník

Stále jsme zapojeni do projektu „Sportuj ve škole“. AŠSK v kalendářním roce 2020 realizuje projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  s názvem „Sportuj ve škole“. Projekt se týká žáků 1. -5. ročníku, přednostně je určen pro žáky navštěvující ŠD. Tento projekt je zaměřen na všeobecnou sportovní přípravu, míčové hry, florbal, hokejbal, atletiku. Projekt bude realizován  v pátek - 13:30 - 15:00  pro 1. - 3. ročník - p. uč. Vokroj – 2 skupiny a ve středu 13:30 - 15:00  pro  4. - 5. ročník - 1 skupina  -  p. uč. Voříšek. Zájemci se mohou hlásit u výše zmiňovaných pedagogů.

I. stupeň          1. - 5. r.                                 229 žáků                10 tříd

II. stupeň         6. - 9. r.                                 204  žáků                  8 tříd

Celkem            1. - 9. r.                                 433  žáků               18 tříd

Složení pedagogického sboru:

ředitelka školy: Mgr. Zdenka Dvořáková

zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Dana Houzarová

výchovná poradkyně: Mgr. Blanka Posavádová

metodik prevence: Mgr. Ondřej Kočovský

pedagogové:

třídní: I. A  Mgr. Eva Vonášková                    VI. A   Mgr. Stanislava Vokrojová

            I. B  Mgr. Dominika Zelenková          VI. B   Mgr. Ondřej Kočovský

            II. A  Mgr. Pavla Fousová                   VII. A   Mgr. Jaroslav Voříšek

            II. B  Mgr. Lenka Peršínová                VII. B   Mgr. Martina Zachová

            III. A Mgr. Petra Regušová                 VIII. A  Mgr. Ludmila Růžičková

            III. B Mgr. Pavel Vokroj                        VIII. B  Mgr. Monika Benešová

            IV. A  Mgr. Hana Třísková                   IX.  A Mgr. Blanka Posavádová     

            IV. B  Mgr. Věra Vitáková                     IX. B PaedDr. Eva Wachtlová    

            V. A  Mgr. Klára Hulačová                    

            V. B  Mgr. Denisa Karešová       

            

bez třídnictví: Mgr. Lenka Bártová, Mgr. Hana Kubíková, Mgr. Jan Kyznar, Mgr. Jana Pekárková,  Mgr. Tereza Ondrušková, Mgr. Miroslav Zíka, Mgr. Věra Uriánková, Ing.  Mgr. Ivana Matějovicová

vychovatelky ve školní družině:

Anna Čadková, Dana Pilná, Mgr. Eva Křížková, Mgr. Lenka Bártová,  Bc. Dagmar Holínová, Jana Havlenová, Zuzana Voračková

Výše úplaty za 1 dítě je stanovena pokynem ředitelky školy 3/2013 a činí 70,- Kč měsíčně.

asistentky pedagoga:

Květa Hrdličková, Bc.Jana Polcarová, Bc. Monika Vokurková, DiS, Magdalena Běhavá, Klára Ptáčková

školní asistenti:

Ilona Rybová, Bc. Andrea Soukupová

referentka: Jana Simandlová

účetní: Ivana Müllerová

školník: Miroslav Vazač

uklízečky: Ivana Cvachová, Ivana Svobodová, Monika Šourková

Pedagogicko-psych. poradna: Strakonice-telefon: 383 321 704, 724 831 377

Informační dny (úterý 15-16 hodin): 15. 9., 13. 10., 5. 1., 2. 3., 18. 5.,  v jiném čase po dohodě s vyučujícím

 

Školní jídelna

Tel. 383 422 533   e-mail: skolnijidelna@zstgmblatna.cz

vedoucí ŠJ: Květoslava Holmanová                 

vedoucí kuchařka: Martina Ondrášková

kuchařky: Lenka Jelenová, Petra Pangrácová, Petra Rodinová, Marcela Pešťáková, Marcela Šimánková

výdej obědů: 10,45 - 13,45

Odhlášky obědů nejpozději 1 den předem do 13 hod. ve ŠJ nebo po internetu (přihlašovací údaje lze vyzvednout u vedoucí ŠJ). Výdej obědů je prováděn pomocí bezkontaktního čipu, který zakoupíte u účetní školy za 115,- Kč.  Čip aktivuje vedoucí ŠJ.

Výdej obědů bude probíhat podle hygienických doporučení, žákům nebude umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů, nalévání polévek, nápojů. Všichni strávníci budou obslouženi u výdejního pultu pracovníkem ŠJ.

 

Záloha na školní rok 2020/2021

Cena 1 oběda:   žáci do 10 let věku ve  šk. roce 25,- Kč                 572,-Kč

                             žáci do 15 let věku ve šk. roce  27,- Kč                  616,-Kč

                             žáci nad 15 let věku ve šk. roce 30,-Kč                  682,-Kč

V době nemoci mají žáci nárok na oběd pouze první den. Následující dny nemoci si obědy musí odhlásit. Noví žáci si vyzvednou přihlášku ke stravování v kanceláři vedoucí ŠJ. Jídelníček školy najdete na webových stránkách školy, v hale a ve školní jídelně.

Organizace školního roku 2020/2021

Prázdniny

podzimní:  čtvrtek  29. 10. - pátek  30. 10. 2020

vánoční: středa 23. 12. 2020 - neděle 3. 1. 2021, vyučování začne v pondělí 4. 1. 2021

pololetní:  pátek  29. 1. 2021

jarní prázdniny:  8. 2. –  14. 2. 2021

velikonoční :  čtvrtek  1. 4. 2021, pátek 2. 4. 2021 je tzv. ostatním svátkem, je tedy volno

hlavní: čtvrtek  1. 7.  –  úterý 31. 8. 2021

Máme před sebou školní rok, který není úplně standardní. Musíme dodržovat řadu pravidel a doporučení, která jsou ale potřebná, abychom chránili sebe i ostatní. Odpovědi na některé otázky k těmto doporučením najdete na webových stránkách školy. Věřím, že společně vše zvládneme!!!!

Pedagogům i rodičům přeji pevné zdraví, trpělivost a ať Vás neopouští zdravý nadhled!

Dětem přeji, aby se ve škole cítily jako doma a aby si čas strávený se spolužáky a učiteli užily! 

Přeji všem, aby se Vám ve školním roce 2020/2021 dařilo!

 

V Blatné 1. 9. 2020                                                                Mgr. Zdenka Dvořáková, ředitelka školy

ZŠ TGM BLATNÁ