Základní škola T. G. Masaryka Blatná
Základní škola T. G. Masaryka Blatná
rozšířené vyhledávání
RSS Mapa webu

Kontakt

 1. Adresa: ZŠ T. G. MASARYKA
  tř. TGM 520
  388 01 Blatná
 2. Tel:

  +420 383 422 484

 3. IČO: 70872481
 4. Email ředitelky školy:

  Zdenka.Dvorakova@zstgmblatna.cz

 5. ID datové schránky: nc5mtaq
Základní škola T. G. Masaryka Blatná

Zápis do 1. ročníku

INFORMACE K ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 - 2025

Seznam přijatých dětí do 1. ročníku pro školní rok 2024 - 2025 k přečtení ZDE 

LOGO

Zápisy do 1. tříd základních škol zřizovaných Městem Blatná se uskuteční 

v pátek 12. dubna 2024 od 14 do 17 hodi-n
v sobotu 13. dubna 2024 od 9 do 11 hodin

K zápisu přijdou děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018  a děti narozené
od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019, jejichž rodiče požádají ředitelství ZŠ o předčasné zařazení. K zápisu se dostaví také děti s odloženou školní docházkou.

Sdělení o zápise do základních škol k přečtení  ZDE . Informace k přijímacímu řízení do 1. ročníku dle zákona včetně odkladu školní docházky a oznámení o přijetí - viz níže.


Jak připravit dítě na školu a co by dítě mělo umět, než do školy nastoupí? - přečtěte si ZDE


PRŮBĚH ZÁPISU  ZŠ T. G. MASARYKA

Pohádkové postavičky provedou děti několika stanovišti, na kterých budou plnit zábavné úkoly. Rodiče čeká administrativní vyřízení zápisu do 1. ročníku. Rodič si s sebou přinese rodný list dítěte a občanský průkaz. Přihláška ude vyplněna s pedagogy přímo ve škole prostřednictvím aplikace Zápisy online.


TĚŠÍME SE NA BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

POHÁDKOVÁ TŘÍDA                                      NÁMOŘNICKÁ TŘÍDA

 

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA 472/2011 Sb., KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON 561/2004 Sb.(Školský zákon)

Podle §183 se žáci do 1. ročníku přijímají takto:

a) zákonný zástupce vyplní při zápisu ve škole elektronickou žádost o přijetí dítěte
    k základnímu  vzdělávání - vygeneruje se  automaticky po vyplnění formuláře v aplikaci Zápisy
    online ( při práci s aplikací budou pomáhat přítomní pedagogové)
b) vyplněná žádost bude vytištěna a rodič ji podepíše
c) žádosti bude při odevzdání přiděleno registrační číslo
d) rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno pod přiděleným  registračním číslem ve vývěsce školy
    a na www.zstgmblatna.cz   od nejméně po dobu 15ti dnů (písemné rozhodnutí o přijetí
    se nevydává)
e) v případě nepřijetí bude zákonný zástupce vyrozuměn písemně ředitelstvím školy

 

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pokud zákonní zástupci žádají odklad školní docházky pro své dítě, postupují dle výše uvedeného zákona, §37 takto:
 
1.Zákonný zástupce požádá písemně ředitelství základní školy o odklad povinné školní
    docházky. Žádost se automaticky vygeneruje z aplikace Zápisy online. Tu vyplní rodič osobně
    ve škole za podpory přítomného pedagoga
 
2. Ředitel ZŠ odloží začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost
    doložena doporučujícím posouzením  příslušného školského poradenského zařízení
    a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Školským poradenským zařízením se rozumí
    např. pedagogicko - psychologická poradna a odborným lékařem např. dětský lékař.
 

PŘEDČASNÉ ZAŘAZENÍ DO ZŠ DLE VÝŠE UVEDENÉHO ZÁKONA § 36, odst. 3

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do června  příslušného školního roku (tj. 2023/2024), může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce , je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá - li o to jeho zákonný zástupce.
 
Podmínky přijetí
1. u dítěte narozeného od září do konce prosince (tj. od 1. 9. do  31. 12. 2018) doporučující
   vyjádření školního poradenského  pracoviště.
 
2. u dítěte narozeného od ledna do konce června (tj. od 1. 1. do  30. 6. 2019) doporučující
    vyjádření školního poradenského zařízení a odborného lékaře.
zápis

 

 

 

 

 

 

ZŠ TGM BLATNÁ