Základní škola T.G. Masaryka Blatná
Základní škola T.G. Masaryka Blatná
rozšířené vyhledávání
RSS

Kontakt

 1. Adresa: ZŠ T. G. MASARYKA
  tř. TGM 520
  388 01 Blatná
 2. Tel:

  +420 383 422 484

 3. IČO: 70872481
 4. Email ředitelky školy:

  Zdenka.Dvorakova@zstgmblatna.cz

 5. ID datové schránky: nc5mtaq

Zápis do 1. ročníku

Školní rok 2019/20

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství se průběh zápisů dětí do 1. ročníku upravuje následovně: původně avizované termíny zápisu 3. a 4. dubna 2020 se ruší. Zápis se bude konat bez přítomnosti dětí pouze administrativní cestou. Abychom zajistili omezení kontaktu osob proběhne zápis bezkontaktní cestou předání dokumentů. 

Ředitelé základních škol musí organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole, upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky také bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. O tomto postupu rozhodlo Ministerstvo školství v reakci na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem.

V souvislosti s tímto nařízením se ruší i akce Budu školákem.

Zápisy do 1. tříd základních škol zřizovaných městem Blatná se uskuteční v termínu od 6. do 27. dubna 2020, ale bez přítomnosti dětí a rodičů.

Naše škola připravuje aplikaci na zápisy online, kde rodič navštíví webové stránky naší školy, klikne na odkaz „Online zápis“ a zobrazí se mu formulář, kde vyplní potřebné osobní údaje včetně kontaktních informací (zatím ve stádiu příprav, včas budeme informovat). Tento formulář se poté ihned automaticky odešle do systému naší školy. Po vyplnění formuláře bude už zbývat pouze dokončení formální části, a to podpis zákonného zástupce dítěte. Zákonný zástupce může vyplněnou přihlášku odeslat do naší školy v elektronické podobě (datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem) nebo ji vytisknout, vlastnoručně podepsat a doručit v písemné podobě poštou či ji osobně vhodit do speciální schránky umístěné u hlavních dveří školy. Stejným způsobem dodá zákonný zástupce též prostou kopii rodného listu dítěte.

Výše uvedený elektronický způsob upřednostňujeme pro bezpečnost a pohodlí všech. Čas přijetí žádosti během oznámené doby zápisu není rozhodující pro rozhodnutí o přijetí.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho rodiče/zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o odkladu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. Zákonný zástupce, který bude žádat o odklad povinné školní docházky, podá přihlášku stejným způsobem. K tištěné přihlášce přiloží také žádost o odklad a požadovaná doporučení. 

Ministerstvo doporučuje, aby školy po ukončení mimořádných opatření uspořádaly setkání se zapsanými dětmi, aby měly možnost seznámit se se školou či učiteli. To jistě uděláme, i když většina dětí naši školu dobře zná díky spolupráci s našimi mateřskými školami.

Rodičům budoucích prvňáků doporučujeme sledovat náš web pro aktuální informace.

V případě jakýchkoliv dotazů k průběhu zápisu nás neváhejte kontaktovat na číslech 778 884 461, 778 884 462.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

LOGO


K zápisu přijdou děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014  a děti narozené od 1.9.2014 do 30.6.2015, jejichž rodiče požádají ředitelství ZŠ o předčasné zařazení. K zápisu se dostaví také děti s odloženou školní docházkou.

LOGO

Sdělení o zápisu ZDE K PŘEČTENÍ
 
Seznam spádových oblastí má pouze informativní charakter. Rodiče (zákonní zástupci)  mohou své dítě zapsat do ZŠ dle svého rozhodnutí, i když do ZŠ podle spádových oblastí nepatří.
 
Rodiče (zákonní zástupci) k zápisu potřebují
a) občanský průkaz, rodný list dítěte
b) dotazník pro rodiče - kdo nemá z MŠ vyplní na místě
     při zápisu
c) žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
    (dostupná zde, popř. dostupná v MŠ nebo je možné 
    vyplnit přímo u zápisu)
 
U zápisu rodiče (zákonní zástupci) obdrží
a) informace o tom, co může znát budoucí prvňáček,
    co by měl určitě zvládnout a jak dítěti pomoci
    v přípravě a zvládání začátků v ZŠ
b) v případě odkladu povinné školní docházky dostanou
    rodiče žádost o odklad. Toto musí doložit 2 posudky
    (pedagogicko psychologická poradna a odborný lékař nebo
    klinický psycholog)
 
Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka (převzato z MŠMT)
(zde najdete informoce o tom, co by mělo dítě zvládat před vstupem do školy)
 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA 472/2011 Sb., KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON 561/2004 Sb.
(Školský zákon)

Podle §183 se žáci do 1. ročníku přijímají takto:
 
a) zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí dítěte k základnímu
    vzdělávání - dostupná zde (popř. v MŠ nebo přímo u zápisu)
b) vyplněnou žádost odevzdá zákonný zástupce při zápisu
c) žádosti bude při odevzdání přiděleno registrační číslo
d) rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno pod přiděleným
    registračním číslem ve vývěsce školy  a na www.zstgmblatna.cz
    nejméně po dobu 15ti dnů (písemné rozhodnutí o přijetí
    se nevydává)
e) v případě nepřijetí bude zákonný zástupce vyrozuměn písemně
    ředitelstvím školy

 

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pokud zákonní zástupci žádají odklad školní docházky pro své dítě, postupují dle výše uvedeného zákona, §37 takto:
 
1.Zákonný zástupce požádá písemně ředitelství základní školy
   o odklad povinné školní docházky (žádost bude k dispozici
   u zápisu, popř. ke stažení ZDE )
 
2. Ředitel ZŠ odloží začátek povinné školní docházky o jeden
   školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením
   příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo
   klinického psychologa.
 
   (Školským poradenským zařízením se rozumí např. pedagogicko
psychologická poradna a odborným lékařem např. dětský lékař.) 
 

PŘEDČASNÉ ZAŘAZENÍ DO ZŠ DLE VÝŠE UVEDENÉHO ZÁKONA § 36, odst. 3

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do června  příslušného školního roku (tj. 2020/2021), může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce (2020/2021), je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá - li o to jeho zákonný zástupce.
 
Podmínky přijetí
1. u dítěte narozeného od září do konce prosince (tj. od 1. 9. do
   31. 12. 2014) doporučující vyjádření školního poradenského
   pracoviště.
 
2. u dítěte narozeného od ledna do konce června (tj. od 1. 1. do
   30. 6. 2015) doporučující vyjádření školního poradenského
   zařízení a odborného lékaře.
 

POHÁDKOVÝ ZÁPIS

vzhledem k epidemiologické situaci a mimořádným opatřením vlády ČR se v roce 2020 NEKONÁ
 
LOGO
 

pohádkový zápis

ZŠ TMG BLATNÁ