Základní škola T. G. Masaryka Blatná
Základní škola T. G. Masaryka Blatná
rozšířené vyhledávání
RSS

Kontakt

 1. Adresa: ZŠ T. G. MASARYKA
  tř. TGM 520
  388 01 Blatná
 2. Tel:

  +420 383 422 484

 3. IČO: 70872481
 4. Email ředitelky školy:

  Zdenka.Dvorakova@zstgmblatna.cz

 5. ID datové schránky: nc5mtaq

Žákovský parlament

Název:   MASAŘKY   LOGO

Motto: „Blateňáci do toho, jdem do toho naplno..!“

 

Schůzky ŽP

Scházíme se každý čtvrtek v 7:00 ve třídě 7.A.  Schůzek se účastní vždy alespoň jeden zástupce z každé třídy (nejlépe však oba).
 

Volby do ŽP

Volby se konají vždy na začátku školního roku, a to jednou za dva roky. Každá třída pošle do voleb alespoň tři kandidáty (nejvýše pět). Ti si vymyslí vlastní volební program, který představí ve své třídě (např. při hodinách OV). Žáci obdrží v den voleb volební/hlasovací lístek, kde zaškrtnou dva kandidáty, které si vybrali a lístek vhodí do urny. Organizaci voleb a spočítání hlasů má na starosti volební komise, kterou tvoří členové ŽP z předchozího volebního období. Dva kandidáti, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů, vyhrávají a stávají se členy žákovského parlamentu. Volební období jsou dva roky. Žákovský parlament se v průběhu roku může rozšířit o žáky, kteří mají zájem se schůzek pravidelně účastnit a mají žákovskému parlamentu a spolužákům co nabídnout. O jejich přijetí rozhoduje celý žákovský parlament.


Role v ŽP

 • předseda: podílí se na vytváření programů na schůzky, vede schůzky
 • místopředseda: pomáhá předsedovi s vedením schůzky a přípravou programu
 • mluvčí: prezentuje ŽP navenek, přispívá do školního časopisu, do Blatenských listů a má na starosti prezentaci ŽP na www stránkách
 • rychlá spojka: má na starosti rychlý přenos informací mezi členy ŽP a koordinátorkami
 • koordinátoři: připravují program schůzky, rozvíjí u členů ŽP potřebné dovednosti, tak aby ŽP fungoval co nejlépe


Hlavní činnosti ŽP

Naší hlavní činností je příprava a organizace projektů, charitativních sbírek, dále tvorba, tisk a distribuce školního časopisu. Snažíme se zlepšit vztahy mezi učiteli a žáky a diskutujeme o dění ve škole. Věnujeme pozornost námětům z řad našich spolužáků. Ti je mohou vznést přímo v parlamentu nebo prostřednictvím svých zástupců - členů ŽP. Spolupracujeme s Městem Blatná, CKVB a dalšími institucemi. Nabízíme spolupráci a sdílení zkušeností dalším školám, které mají nebo chtějí založit ŽP.
 

Oblasti, do kterých ŽP nezasahuje

Nerozhodujeme o plánu učiva, školním řádu ani o hodnocení žáků.


Finance ŽP

Rozpočet ŽP je spolufinancován SRPDŠ a prodejem školního časopisu.
 
Jak může člen ŽP odstoupit ze své funkce
O odstoupení žáka rozhoduje celý parlament. Pokud člen o odstoupení požádá, musí uvést vážný důvod. Každý odstupující si za sebe musí najít náhradu.
 
foto z akce
 

Při práci v ŽP se řídíme těmito pravidly:

 • Jsme součástí jednoho týmu
 • Nebojíme se vyjádřit svůj vlastní názor
 • Respektujeme i názory svých mladších spolužáků
 • Neskáčeme jiným do řeči, počkáme na diskuzi
 • Respektujeme názory jiných
 • Snažíme se o lepší atmosféru ve škole
LOGO

 

Žákovský parlament

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

ZŠ TGM BLATNÁ