Obsah

 ŠKOLSKÁ RADA

zástupci zřizovatele školy: ing.Robert Flandera - předseda
                                            MVDr. Viktor Stošek

zástupci rodičů: p. Martin Burda
                           Ing. Martin Slanec

zástupci pedagogů: Mgr. Pavel Vokroj
                                 PaedDr. Eva Wachtlová

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2020

 

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k tomu, že uplynulo funkční období členů školské rady, zajišťuji nové volby. Děkuji Ing. Martinu Slancovi, p. Martinu Burdovi (volení zákonní zástupci), MVDr. Viktoru Stoškovi, Ing. Robertu Flanderovi (jmenovaní zástupci zřizovatele), PaedDr. Evě Wachtlové, Mgr. Pavlu Vokrojovi (volení zástupci pedagogů) za práci v uplynulém volebním období.

Do dalšího funkčního období je nutné zvolit dva členy z řad zákonných zástupců. Podle volebního řádu školské rady svolávám shromáždění oprávněných voličů, to znamená zákonných zástupců žáků na úterý 10. 11. 2020 v 15:00 hod. Vzhledem k epidemiologické situaci toto setkání proběhne prostřednictvím online schůzky v prostředí programu Discord. Online pozvánka bude umístěna v aplikaci Bakaláři. Zde se můžete informovat o všem, co Vás bude o volbách zajímat.

Informace k volbám zákonných zástupců:

  1. volby se konají ve čtvrtek 26. 11. 2020 (v den třídních schůzek) v době od 14,30 do 17 hod. v 1. patře školy, volební lístky obdržíte v den voleb od svých třídních učitelů.
  2. způsob volby – tajné hlasování z Vámi navržených kandidátů – návrhy podávejte písemně do 11. 11. 2020 v ředitelně školy (poštou, osobně nebo e-mailem na adresu zdenka.dvorakova@zstgmblatna.cz)
  3. listina kandidátů bude společně s informacemi o volbách do 20. 11. 2020 zveřejněna na webových stránkách školy
  4. výsledky voleb budou zveřejněny nejpozději v pátek 4. 12. 2020 na stránkách školy

Vzhledem k epidemiologické situaci může dojít ke změně termínu konání voleb.

 

Děkuji za spolupráci                                                             Mgr. Zdenka Dvořáková

                                                                                                  ředitelka školy

 

Blatná 14. 10. 2020 

 

 

              VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY  2017 - VÍCE INFO ZDE

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 2017