Základní škola T. G. Masaryka Blatná
Základní škola T. G. Masaryka Blatná
rozšířené vyhledávání
RSS

Kontakt

 1. Adresa: ZŠ T. G. MASARYKA
  tř. TGM 520
  388 01 Blatná
 2. Tel:

  +420 383 422 484

 3. IČO: 70872481
 4. Email ředitelky školy:

  Zdenka.Dvorakova@zstgmblatna.cz

 5. ID datové schránky: nc5mtaq

Školská rada

Zástupci zřizovatele školy:

 • Ing. Robert Flandera 
 • MVDr. Viktor Stošek

Zástupci rodičů: 

 • p. Martin Burda
 • Ing. Martin Slanec -předseda školské rady

Zástupci pedagogů:

 • Mgr. Pavel Vokroj
 • PaedDr. Eva Wachtlová

Volby do školské rady 2020 - Odložení termínu

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k momentální epidemiologické situaci není možné realizovat volby do školské rady. Termín je tedy odložen. MŠMT přijalo opatření obecné povahy v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) školského zákona, kterým prodlužuje funkční období členů školské rady. Po ukončení nouzového stavu bude termín voleb do 3 měsíců stanoven.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Zdenka Dvořáková

Volby do školské rady 2020

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k tomu, že uplynulo funkční období členů školské rady, zajišťuji nové volby. Děkuji Ing. Martinu Slancovi, p. Martinu Burdovi (volení zákonní zástupci), MVDr. Viktoru Stoškovi, Ing. Robertu Flanderovi (jmenovaní zástupci zřizovatele), PaedDr. Evě Wachtlové, Mgr. Pavlu Vokrojovi (volení zástupci pedagogů) za práci v uplynulém volebním období.

Do dalšího funkčního období je nutné zvolit dva členy z řad zákonných zástupců. Podle volebního řádu školské rady svolávám shromáždění oprávněných voličů, to znamená zákonných zástupců žáků na úterý 10. 11. 2020 v 15:00 hod. Vzhledem k epidemiologické situaci toto setkání proběhne prostřednictvím online schůzky v prostředí programu Discord. Online pozvánka bude umístěna v aplikaci Bakaláři. Zde se můžete informovat o všem, co Vás bude o volbách zajímat.

Informace k volbám zákonných zástupců:

 1. volby se konají ve čtvrtek 26. 11. 2020 (v den třídních schůzek) v době od 14,30 do 17 hod. v 1. patře školy, volební lístky obdržíte v den voleb od svých třídních učitelů.
 2. způsob volby – tajné hlasování z Vámi navržených kandidátů – návrhy podávejte písemně do 11. 11. 2020 v ředitelně školy (poštou, osobně nebo e-mailem na adresu zdenka.dvorakova@zstgmblatna.cz)
 3. listina kandidátů bude společně s informacemi o volbách do 20. 11. 2020 zveřejněna na webových stránkách školy
 4. výsledky voleb budou zveřejněny nejpozději v pátek 4. 12. 2020 na stránkách školy

Vzhledem k epidemiologické situaci může dojít ke změně termínu konání voleb.

Děkuji za spolupráci 

                                                           

Mgr. Zdenka Dvořáková

ředitelka školy

Blatná 14. 10. 2020 

                        

ZŠ TGM BLATNÁ