Základní škola T. G. Masaryka Blatná
Základní škola T. G. Masaryka Blatná
rozšířené vyhledávání
RSS Mapa webu

Kontakt

 1. Adresa: ZŠ T. G. MASARYKA
  tř. TGM 520
  388 01 Blatná
 2. Tel:

  +420 383 422 484

 3. IČO: 70872481
 4. Email ředitelky školy:

  Zdenka.Dvorakova@zstgmblatna.cz

 5. ID datové schránky: nc5mtaq
Základní škola T. G. Masaryka Blatná

Školní psycholog

KONZULTAČNÍ HODINY PRO ŽÁKY I RODIČE

Doba, ve které mne vždy najdete v kanceláří a můžete mi sdělit, co vás aktuálně trápí – podle mých pracovních povinností můžeme hovořit o problému ihned nebo stanovíme termín schůzky

Pondělí: 7.30 – 9.30
Středa: 13.30. – 15.30

CO JE HLAVNÍ NÁPNÍ PRÁCE ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKY
 • Výchovné a vzdělávací potřeby žáků
 •  Poradenství pro žáky a rodiče
 •   Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika
 •   Kariérové poradenství
 •   Krizová intervence
 •   Spolupráce s rodinami žáků
 •   Práce s třídními kolektivy
 •   Metodická pomoc učitelům
 •   Konzultační činnost
 •   Koordinační činnost
 •   Možnost on-line konzultací
 •   Supervize
CO JE INDIVIDUÁLNÍ SOUHLAS S ČINNOSTÍ

Rodiče udělují v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejícími právními předpisy (dále jen „GDPR“) – Individuální souhlas s činností.

V případě, že žák základní školy T.G. Masaryka Blatná využije možnosti konzultace se školním psychologem, na které se dohodne, že by chtělo svůj problém řešit (vícekrát, tedy dlouhodobě), budou rodiče informováni prostřednictvím individuálního informovaného souhlasu. Tento souhlas dostane žák pro rodiče domů k podpisu. Na souhlasu bude uveden rozsah a obsah péče o dítě.

Souhlas lze kdykoli zrušit i obnovit.  

Kdy není souhlas rodičů či zákonných zástupců potřeba:

 • krizová intervence (mimořádná a závažná situace ve škole, či v osobním životě žáka/žákyně), až 5 individuálních návštěv dítěte může být bráno jako krizová intervence, každý případ je posuzován individuálně. Krizová intervence  - odborná pomoc poskytovaná člověku v nouzi, kterou vnímá jako neodkladnou a naléhavou a kterou není schopen řešit vlastními silami a vlastními možnostmi, která je poskytovaná jako komplexní odborná služba i po dobu několika dní tak, aby se zvýšila schopnost zvládat situaci, vrátily se pocity bezpečí a celkově se tak zlepšila kvalita života. Pokud krizová situace vznikla jinde než v rodině, a dítě není doma v ohrožení života či jinak v ohrožení, jsou rodiče o krizové intervenci informováni. Proto jsou tyto případy posuzovány individuálně;
 • první kontakt se žákem (žák služby psychologa sám vyhledá, řekne, co potřebuje a s psychologem se domluví, že při dlouhodobější práci budou informováni rodiče či zákonní zástupci - žák domů přinese k podpisu informovaný souhlas);
 • při podezření, že je žák/žákyně týrán/a, zneužíván/a;
 • v případě ohrožení tělesného či duševního zdraví žáka (osob v jeho okolí); 
 • při preventivní činnosti – preventivní programy (z mé strany bude od 1.9.2023) pro první třídy připraven preventivní program - Seznámení se školním psychologem, o tomto programu jsou rodiče informováni předem třídním učitelem. Seznámení se školním psychologem probíhá formou hry. Děti se o mně i o mé práci dozvědí spoustu informací. Cílem preventivního programu je získání důvěry dětí ke školnímu psychologovi, aby se nebály svěřit se svým trápením. Také jsou s nimi probírány příběhy dětí, které by se mohly přihodit jim nebo jejich kamarádům, aby věděly, na koho se obrátit o pomoc.

Dokumentace (údaje o žácích, výstupy z vyšetření apod.) je archivována u školního psychologa.

V případě jakýchkoliv dotazů mne můžete kontaktovat, podám podrobnější informace.

Mgr. Jitka Hajnová, školní psycholog

Důležité kontakty: 
 • Pedagogicko-psychologická poradna, Erbenova 722, Písek, tel.: 382 213 387
 • Pedagogicko-psychologická poradna Strakonice, Plánkova 1132, Strakonice 724 831 377
 • Dětský klinický psycholog - PhDr. Eva Kravarová , Alšovo náměstí 74/11, Písek,                     
  tel. 736 775 404
 • Dětský psychiatr - MUDr. Iveta Burdová, Alšovo náměstí 74/11, Písek, tel.:606 645 086
 • Středisko výchovné péče - Strakonice Ellerova 160, tel. 383 324 717
 • SPC České Budějovice pro vady zraku Zachariášova 5, 370 04 České Budějovice,          
  tel.725 932 612
 • SPC České Budějovice pro vady sluchu Riegrova 1812/1 , tel. 387 315 859, 778 734 997
 • SPC Strakonice pro mentálně postižené Strakonice, Plánkova 430, tel.602 413 577              
 • SPC Týn nad Vltavou pro vady řeči- Sakařova 342, 375 01 Týn nad Vltavou;                  
  kancelář: 385 731 466, pracoviště Strakonice Želivského 291, Strakonice: 727 882 336
 • Centrum Anabell (poruchy příjmu potravy) - 774 467 293
 • Arkáda – sociálně-psychologické centrum, Husovo náměstí 2/24, Písek www.arkadacentrum.cz – tel.: 382 211 300 /po – pá 8 - 18 hod./ Kontaktní centrum (Arkáda - Káčko) - 775 588 533 Linka důvěry (Arkáda) - 382 222 300; po – pá /8 – 22 hod./

Psychoterapie pro dospělé
psychoterapie-pisek.cz Tyršova 63/18, 397 01 Písek, Budějovické Předměstí,            
 tel. 604 106 665, slabova.katka@seznam.cz – jde o placenou službu

ZŠ TGM BLATNÁ