Základní škola T. G. Masaryka Blatná
Základní škola T. G. Masaryka Blatná
rozšířené vyhledávání
RSS

Kontakt

 1. Adresa: ZŠ T. G. MASARYKA
  tř. TGM 520
  388 01 Blatná
 2. Tel:

  +420 383 422 484

 3. IČO: 70872481
 4. Email ředitelky školy:

  Zdenka.Dvorakova@zstgmblatna.cz

 5. ID datové schránky: nc5mtaq

Změny v rozvrhu

 

Žáků 1. - 4. ročníku se odvolávání hodin netýká.

 5. ročník - ve výjimečných případech - zák. zástupce bude informován prostřednictvím žákovské knížky (podepíše),  BAKALÁŘŮ a webových stránek školy.

II. stupeň - zákonný zástupce bude informován prostřednictvím žákovské knížky, BAKALÁŘŮ   a webových stránek školy.

 

ČTVRTEK 8. ČERVNA

TŘÍDA 6. A DÍVKY - tělesná výchova 7. a 8. hodinu se z důvodu nepřítomnosti odvolává. Děvčata končí výuku po TH - cca 13 hod. Chlapci pokračují dle rozvrhu

TŘÍDA 7A 2. SKUPINA - z důvodu nepřítomnosti se informatika odvolává. Tato skupina končí výuku po TH - cca 13 hod. Skupina č. 1 pokračuje dle rozvrhu. 

TŘÍDA 9. A - změna rozvrhu: Přírodopis bude 1. hodinu, dějepis 4. hodinu. Odpolední výuka se odvolává. Výuka celé třídě končí v 11:35 hod. 

ÚTERÝ 30. KVĚTNA

TŘÍDA 7. A -  z důvodu nepřítomnosti se přesouvá rozvrh následovně: 1. hodinu bude odučena občanská výchova. Zeměpis, a hudební výchova se odvolávají. Konec výuky pro celou třídu je
v 11:35 hod. 

TŘÍDA 9. B - z důvodu nepřítomnosti se mění rozvrh následovně: chemie bude odučena 4. hodinu, dějepis 5. hodinu a 6., 7. a 8. hodina se odvolávají. Konec výuky pro celou třídu je ve 12:30 hod. 

vložila 29. 5. Houzarová

PONDĚLÍ 29. KVĚTNA 

SPORTOVNÍ HRY HOŠI 7AB + 8A - z důvodu nepřítomnosti se nekonají. Chlapci končí výuku následovně: 7A ve 12:30 hod.; 7. B ve 13:25 hod.; 8. A ve 13:25 hod. 

vložila 26. 5. Houzarová

ÚTERÝ 23. KVĚTNA

TŘÍDA 6. A 1. SKUPINA - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. + 6. hodina (informatika). Této skupině končí výuka v 11:35 hod. Skupina č. 2 pokračuje dle rozvrhu. 

TŘÍDA 9. A - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá výuka angličtiny na 1. hodinu a výuka hudební výchovy na 5. hodinu. Občanská výchova se odvolává. Konec výuka pro celou 9. A je ve 12.30 hod. 

vložila 22. 5. Houzarová

ÚTERÝ 16. KVĚTNA

TŘÍDA 6. A 1. SKUPINA - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 1. skupině 5. + 6. hodina (PČ). Tato skupina končí výuku v 11:35 hod.  Skupina č. 2 pokračuje dle rozvrhu. 

TŘÍDA 8. B - z organizačních důvodů se přesouvá výuka pracovních činností na 2. vyučovací hodinu. 8. vyučovací hodina se tímto odovolává, třída končí výuku ve 14:20 hod. 

vložila 15. 5. Houzarová

STŘEDA 3. 5. 

TŘÍDY 7. - 9. ROČNÍKU - DÍVKY- z důvodu nepřítomnosti nejsou sportovní hry. Vyučování končí dívkám těchto tříd po obědě.

TŘÍDA 6. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává hudební výchova. Vyučování končí v 11:35 hod. 

TŘÍDY 8A + 8B HOŠI - z důvodu nepřítomnosti se odvolává tělesná výchova. Chlapcům končí výuka v 11:35 hod. 

vložila 2. 5. Houzarová

ÚTERÝ 25. DUBNA

TŘÍDA 6. A 1. SKUPINA -  z důvodu nepřítomnosti se odvolává 1. skupině 5. + 6. hodina. (informatika). Této skupině končí výuka v 11:35 hodSkupina č. 2 pokračuje dle rozvrhu. 

TŘÍDA 6. B 1. SKUPINA  - z důvodu nepřítomnosti  se  odvolává 5. + 6. hodina ( pracovní činnosti). 1. SKUPINA  končí výuku v 11: 35 hod. Skupina č. 2 pokračuje dle rozvrhu. 

TŘÍDA 9. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina (občanská výchova). Celé třídě končí výuka ve 14:20 hod. 

vložila 24. 4. Houzarová

ČTVRTEK 20. DUBNA

TŘÍDA 5. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. vyučovací hodina (pracovní činnosti). Vyučování celé třídě končí v 11:35 hod. Děti, které nemohou v 11:35 odejít, mohou zůstat ve škole - prosím vyplnit do ŽK.

TŘÍDA 7. A - 1. SKUPINA - z důvodu nepřítomnosti se této skupině odvolává 7. + 8. hodina (pracovní činnosti). Této skupině končí výuka po TH, cca 13:00 hod. Skupina č. 2 pokračuje dle rozvrhu.

TŘÍDA 6. A DÍVKY - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 7. + 8. hodina - tělesná výchova dívky. Třídě 6.A zároveň odpadá třídnická hodina.  Chlapci pokračují dle rozvrhu.

TŘÍDA 6. B DÍVKY - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 7. + 8. hodina - tělesná výchova dívky. Děvčata končí výuku po TH = cca 13:00 hod. Chlapci pokračují dle rozvrhu.

vložila 19. 4. Houzarová

STŘEDA 19. DUBNA

TŘÍDA 5. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. vyučovací hodina (pracovní činnosti)). Vyučování celé třídě končí v 11:35 hod. Děti, které nemohou v 11:35 odejít, mohou zůstat ve škole - prosím vyplnit do ŽK.

TŘÍDA 6. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolávají 5. + 6. vyučovací hodina. Celé třídě končí výuka v 11:35 hod. 

TŘÍDA 8. A + TŘÍDA 8. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává předmět pedagogická intervence. Žáci, kteří na tento předmět chodí, budou končit výuku ve 13:25 hod. 

vložila 18. 4. Houzarová

PÁTEK 14. DUBNA

TŘÍDA 8. A - z důvodu nepřítomnosti se mění rozvrh následovně: AJ se přesouvá na 1. hodinu + 5. a 6. hodina se odvolávají. Výuka celé třídě končí v 11:35 hod. 

TŘÍDA 9A + 9B - z organizačních důvodů spojeni žáci, kteří nedělají přijímací zkoušky. Rozvrh následovně: 1. hod.: anglický jazyk
                       2. hod.: český jazyk
                       3. hod.: matematika
                       4. hod.: chemie

Konec výuky v 11:35 hod. 

vložila 13. 4. Houzarová

ČTVRTEK 13. DUBNA

TŘÍDA 9A + 9B - z organizačních důvodů spojeni žáci, kteří nedělají přijímací zkoušky. Rozvrh následovně: 1. hod.: fyzika
                       2. hod.: matematika
                       3. hod.: tělesná výchova
                       4. hod.: tělesná výchova

Konec výuky v 11:35 hod. 

zapsala D. Houzarová 12. 4.

STŘEDA 5. DUBNA

TŘÍDA 6. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. vyučovací hodina - HV. Výuka celé třídě končí v 11:35 hod. 

TŘÍDA 6. B -  z důvodu nepřítomnosti se přesouvá výuka RV na 4. vyučovací hodinu a 6. hodina se odvolává. Výuka celé třídě končí ve 12:30 hod. 

PEDAGOGICKÁ INTERVENCE - z důvodu nepřítomnosti p. učitelek se nekoná pro žáky 8B - p. Uriánková a 9A + 9B - p. Kubíková .

vložila 4. 4. Houzarová

ÚTERÝ 4. DUBNA

TŘÍDA 7. B - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá zeměpis na 5. vyučovací hodinu, občanská výchova na 6. vyučovací hodinu a 7. a 8. hodina se odvolává. Celé třídě končí výuka ve 13:25 hod. 

TŘÍDA 8. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina. Celé třídě končí výuka v 14:20 hod. 

vložila 3. 4. Houzarová

PÁTEK 31. BŘEZNA

TŘÍDA 9. A - 1. SKUPINA - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. -6. hod. informatika. Této skupině končí výuka v 11:35 hod. Skupina č. 2 pokračuje dle rozvrhu.

vložila 30. 3. Houzarová

PÁTEK 24. BŘEZNA

TŘÍDA 5. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. vyučovací hodina (vlastivěda). Vyučování celé třídě končí v 11:35 hod. Děti, které nemohou v 11:35 odejít, mohou zůstat ve škole - prosím vyplnit do ŽK.

TŘÍDA 6. B - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá výuka zeměpisu na 1 . vyučovací hodinu a   
5. hodina se odvolává. Celé třídě končí výuka v 11:35 hod. 

TŘÍDA 9. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává celé třídě 5. a 6. hodina - informatika. Třídě   9. B končí výuka v 11:35 hod.  

vložila 23. 3. Houzarová

ČTVRTEK 23. BŘEZNA

TŘÍDA 8B - výuka občanské výchovy se přesouvá na 3. vyučovací hodinu a vyučování celé třídě končí ve 14:20 hod.

vložila 22. 3. Houzarová

STŘEDA 22. BŘEZNA

KROUŽEK DOVEDNÉ RUCE - z důvodu nepřítomnosti p. vychovatelky se nekoná.

TŘÍDA 6. B - z organizačních důvodů dochází ke změně rozvrhu: český jazyk bude odučen 1. hodinu, rodinná výchova 2. hodinu a zároveň se odvolává 6. hod. Výuka celé třídě končí ve 12:30 hod. 

zapsala 21. 3. Houzarová

PÁTEK 17. BŘEZNA

TŘÍDA 5. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. vyučovací hodina (vlastivěda). Vyučování celé třídě končí v 11:35 hod. Děti, které nemohou v 11:35 odejít, mohou zůstat ve škole - prosím vyplnit do ŽK.

TŘÍDA 7. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. vyučovací hodina . Vyučování celé třídě končí v 11:35 hod. 

vložila 16. 3. Houzarová

ČTVRTEK 16. BŘEZNA

TŘÍDA 7. B - 2. SKUPINA - z důvodu nepřítomnosti se této skupině odvolává 7. + 8. hodina (pracovní činnosti). Této skupině končí výuka ve 13.25 hod. Skupina č. 1 pokračuje dle rozvrhu. 

TŘÍDA 8. B - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá výuka občanské výchovy na 3. hodinu a 8. hodina se odvolává. Vyučování celé třídě končí ve 14:20 hod. 

TŘÍDA 9. A - z důvodu nepřítomnnosti se odvolává 8. vyučovací hodina (přírodopis). Výuka celé třídě končí ve 14:20. 

TŘÍDA 9. B -  z důvodu nepřítomnosti se přesouvá výuka dějepisu na 7. vyučovací hodinu a 8. vyučovací hodina se odvolává. Výuka celé třídě končí ve 14:20 hod. 

vložila 15. 3. Houzarová

STŘEDA 15. BŘEZNA

TŘÍDA 5. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. vyučovací hodina. Vyučování celé třídě končí v 11:35 hod. Děti, které nemohou v 11:35 odejít, mohou zůstat ve škole - prosím vyplnit do ŽK.

vložila 14. 3. Houzarová

ČTVRTEK 9. BŘEZNA

TŘÍDA 6. A DÍVKY - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 7. + 8. hodina - tělesná výchova dívky. Děvčata končí výuku po TH = cca 13:00 hod. Chlapci pokračují dle rozvrhu.

TŘÍDA 6. B DÍVKY - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 7. + 8. hodina - tělesná výchova dívky. Děvčata končí výuku po TH = cca 13:00 hod. Chlapci pokračují dle rozvrhu.

TŘÍDA 9. A - z důvodu nepřítomnosti se orzvrh celé třídě mění následovně: 

1. hod. přírodopis
2. hod. matematika
3. hod. tělesná výchova
4. hod. dějepis

Vyučování celé třídě končí v 11:35 hod. 

TŘÍDA 9. B - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá výuka přírodopisu na 2. vyučovací hodinu. Angličtina a dějepis se odvolávají, celé třídě tak končí vyučování v 11:35 hod. 

vložila 8. 3. Houzarová

STŘEDA 8. BŘEZNA

TŘÍDA 8. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. + 6. hodina - tělesná výchova. Celé třídě končí výuka v 11:35 hod. 

TŘÍDA 8. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. + 6. hodina - tělesná výchova. Celé třídě končí výuka v 11:35 hod. 

vložila 7. 3. Houzarová

ÚTERÝ 7. BŘEZNA

TŘÍDA 6. B 2 . SKUPINA - z důvodu nepřítomnosti se 2. skupině odvolává 5. + 6. hodina - informatika. Této skupině končí výuka v 11:35 hod. Skupina č. 1 pokračuje dle rozvrhu. 

TŘÍDA 9. A - z důvodu nepřítomnosti a z organizačních důvodů se přesouvá výuka HV na 1. vyučovací hodinu  a výuka OV se odvolává. Celé třídě končí vyučování ve 12:30 hod. 

TŘÍDA 9. B - z důvodu nepřítomnosti a z organizačních důvodů se přesouvá výuka zeměpisu na 6. hodinu a hudební výchova na 7. hodinu. Vyučování celé tířdě končí ve 14:20 hod.  

vložila 6. 3. Houzarová

PÁTEK 24. ÚNORA

TŘÍDA 6. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. vyučovací hodina (zeměpis). Vyučování celé třídě končí v 11:35 hod. 

TŘÍDA 8. B - z důvodu nepřítomnosti a z organizačních důvodů se mění rozvrh následovně: matematika bude odučena 3. hodinu místo 5. hod., 6. hod. (přírodopis) se odvolává. Celé třídě končí výuka v 11:35 hod. 

vložila 23. 2. Houzarová

ČTVRTEK 23. ÚNORA

TŘÍDA 7B 2. SKUPINA - z důvodu nepřítomnosti se odvolává této skupině informatika (7. + 8. vyučovací hodina). Skupině č. 2 končí výuka po výtvarné výchově, tj. ve 13:25 hod.
Skupina č. 1 pokračuje dle rozvrhu. 

TŘÍDA 8. A - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá výuka HV na 7. vyučovací hodinu a 8. hod. se odvolává. Celé třídě končí výuka ve 14:20 hod.

TŘÍDA 8. B - z důvodu nepřítomnosti a z organizačních důvodů byla hudební výchova odučena ve středu 22. února, a občanská výchova se odvolává. Celé třídě končí výuka po TH, tj. cca ve 13:00 hod.  

TŘÍDA 9. A - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá výuka přírodopisu na 1. hodinu a 8. hodina se odvolává. Celá třída končí ve 14:20 hod. 

TŘÍDA 9B - z důvodu nepřítomnosti a z organizačních důvodů se mění rozvrh následovně: přírodopis bude odučen 2. hodinu, D, AJ a třídnická hodina se odvolávájí. Celé třídě končí rozvrh po TV, tj 11:35 hod. 

vložila 22. 2. Houzarová

 

ÚTERÝ 21. ÚNORA

TŘÍDA 5. A  - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. vyučovací hodina (přírodověda). Vyučování celé třídě končí v 11:35 hod. Děti, které nemohou v 11:35 odejít, mohou zůstat ve škole - prosím vyplnit do ŽK.

TŘÍDA 7. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina (občanská výchova). Celé třídě končí výuka ve 14:20 hod. 

TŘÍDA 7. B - z důvodu nepřítomnosti a z organizačních důvodů se přesouvá výuka zeměpisu na 5. vyučovací hodinu a dějepis na 6. vyučovací hodinu. Hodina občanské výchovy se odvolává. Celé třídě končí výuka ve 13:25 hod. 

TŘÍDA 9. B - z důvodu nepřítomnosti se mění rozvrh následovně: 
1. hod. fyzika
2. hod. matematika
3. hod. chemie
4. hod hudební výchova
5. hod. zeměpis

Výuka celé třídě končí ve 12:30 hod. 

vložila 20. 2. Houzarová

ČTVRTEK 16. ÚNORA

TŘÍDA 6A HOŠI -  z důvodu nepřítomnosti se odvolává 7. + 8. hodina - výtvarná výchova. Chlapcům končí výuka po TH, tj, 13:00 hod. Děvčata pokračují dle rozvrhu. 

TŘÍDA 6. B - HOŠI - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 7. + 8. hodina - výtvarná výchova. Chlapcům končí výuka po TH, tj, 13:00 hod. Děvčata pokračují dle rozvrhu. 

TŘÍDA 7. A  2. SKUPINA - z důvodu nepřítomnosti se odvolávají 7. + 8. hodina - informatika.
2. skupině končí výuka po TH, tj. 13:00 hod. Skupina č. 1 pokračuje dle rozvrhu. 

vložila 15. 2. Houzarová

STŘEDA 15. ÚNORA

TŘÍDA 6. A - z důvodu nepřítomnosti a z organizačních důvodů se přesouvá výuka hudební výchovy na 1. vyučovací hodinu a 5. hodina se odvolává. Vyučování celé třídě končí v 11:35 hod. 

TŘÍDA 7. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává pedagogická intervence 6. vyučovací hodinu. Dětem, které na tento předmět chodí, končí výuka ve 12:30 hod. 

TŘÍDA 7. B -  z důvodu nepřítomnosti a z organizačních důvodů se přesouvá výuka hudební výchovy na 3. vyučovací hodinu a 5. hodina se odvolává. Vyučování celé třídě končí v 11:35 hod.

vložila 14. 2. Houzarová 

ÚTERÝ 14. ÚNORA

TŘÍDA 5. A  - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. vyučovací hodina (přírodověda). Vyučování celé třídě končí v 11:35 hod. Děti, které nemohou v 11:35 odejít, mohou zůstat ve škole - prosím vyplnit do ŽK.

TŘÍDA 6. A 2. SKUPINA - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. a 6. hodina (informatika). Tato skupina končí výuku v 11:35 hod. Skupina č. 1 pokračuje dle rozvrhu.  

TŘÍDA 7. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina (občanská výchova). Celé třídě končí výuka ve 14:20 hod. 

TŘÍDA 7. B - z důvodu nepřítomnosti a z organizačních důvodů se přesouvá výuka zeměpisu na 5. vyučovací hodinu a dějepis na 6. vyučovací hodinu. Hodina občanské výchovy se odvolává. Celé třídě končí výuka ve 13:25 hod. 

vložila 13. 2. Houzarová

ÚTERÝ 7. ÚNORA

TŘÍDA 6. A  SKUPINA Č. 1 - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. + 6. hodina (pracovní činnosti). Výuka této skupině končí v 11:35 hod. Skupina č. 2 pokračuje dle rozvrhu.

TŘÍDA 7. B - z důvodu nepřítomnosti a z organizačních důvodů se přesouvá rozvrh následovně: 

 • 5. hod. zeměpis místo 8. hodiny
 • 6. hod. občanská výchova místo 7. hodiny

Vyučování celé třídě končí ve 13:25 hod. 

TŘÍDA 8. A - z důvodu nepřítomnosti a z důvodů organizačních se přesouvá výuka fyzika na 3. vyučovací hodinu (místo 8. hod.) a 7. hodina (pracovní činnosti) se odvolává. Celé třídě končí výuka ve 12:30 hod. 

TŘÍDA 8. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina (pracovní činnosti). Celé třídě končí výuka ve 14:20 hod. 

vložila 6. 2. Houzarová

PÁTEK 27. LEDNA

TŘÍDA 9. B - 1. SKUPINA - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. + 6. vyučovací hodina (informatika). Skupina č. 1 končí výuku v 11:35 hod. Skupina č. 2 pokračuje dle rozvrhu. 

vložila 26. ledna Houzarová

ÚTERÝ 24. LEDNA

TŘÍDA 6. A -  SKUPINA Č. 1- z důvodu nepřítomnosti se této skupině odvolávají pracovní činnosti (=5. + 6. hodina). Tato skupina končí výuku v 11:35 hod. Skupina č. 2 pokračuje dle rozvrhu.

TŘÍDA 6. B - SKUPINA Č. 1 - z důvodu nepřítomnosti se této skupině odvolává informatika  (=5. + 6. hodina). Tato skupina končí výuku v 11:35 hod. Skupina č. 2 pokračuje dle rozvrhu.

TŘÍDA 7. A -  z organizačních důvodů se přesouvá výuka OV na 2. vyučovací hodinu a 7. + 8. hodina se odvolávají. Výuka celé třídě končí ve 13:25 hod. 

TŘÍDA 7. B - z organizačních důvodů se přesouvá výuka dějepisu na 2. hodinu, a zeměpis na 5. vyučovací hodinu. Zároveň se odvolává 7. a 8. hod. Celé třídě končí výuka ve 12:30 hod. 

TŘÍDA 8. A -  z organizačních důvodů se přesouvá výuka PČ na 3. hod. a výuka fyziky (8. hod.) se odvolává. Celá třída končí ve 12:30 hod. 

TŘÍDA 8. B - z organizačních důvodů se odvolávají 7. + 8. vyučovací hodina. Výuka celé třídě končí ve 13:25 hod. 

TŘÍDA 9. A -  z organizačních důvodů a z důvodu nepřítomnosti se odvolávají 5., 7. a 8. vyučovací hodina. Celá třída končí výuku v 11:35 hod. 

TŘÍDA 9. B - z důvodu nepřítomnosti a z organizačních důvodů se výuka chemie přesouvá na 3. vyučovací hodinu a výuka hudební výchovy na 4. hodinu. Zároveň se odvolává 7. hodina (zeměpis). Celá třída končí výuku v 11:35 hod. 

vložila 23. 1. 2023 Houzarová

ČTVRTEK 18. LEDNA

TŘÍDA 6. A SKUPINA HOŠI- z důvodu nepřítomnosti se odvolává 7. + 8. hodina - výtvarná výchova. Hoši končí výuku po třídnické hodině, tj. cca 13:00 hod. Děvčata pokračují dle rozvrhu. 

TŘÍDA 6. B SKUPINA HOŠI- z důvodu nepřítomnosti se odvolává 7. + 8. hodina - výtvarná výchova. Hoši končí výuku ve 12:30. Zároveň celé třídě odpadá třídnická hodina. Děvčata po obědě  pokračují dle rozvrhu.

TŘÍDA 8. A -  z důvodu nepřítomnosti se přesouvá výuka HV na 6. vyučovací hodinu a 7. + 8. hodina se odvolávají. Celá třída končí výuku ve 13:25 hod. 

TŘÍDA 8. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina (občanská výchova). Celá třída končí výuku ve 14:20 hod. 

vložila 17. 1. Houzarová

ÚTERÝ 17. LEDNA

TŘÍDA 5. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. vyučovací hodina (přírodověda). Vyučování celé třídě končí v 11:35 hod. Děti, které nemohou v 11:35 odejít, mohou zůstat ve škole - prosím vyplnit do ŽK. 

TŘÍDA 7. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina (občanská výchova). Vyučování celé třídě končí ve 14:20 hod. 

TŘÍDA 7. B - z důvodu nepřítomnosti a z organizačních důvodů se přesouvá 8. vyučovací hodina (zeměpis) na čtvrtek místo VV a odvolávají se 5. hodina (dějepis) + 7. hodina (občanská výchova). Celé třídě končí výuka v 11:35 hod. 

TŘÍDA 8. A -  z důvodu nepřítomnosti se přesouvá výuka fyziky na 7. vyučovací hodinu a 8. vyučovací hodina se odvolává. Celé třídě končí výuka ve 14:20 hod. 

TŘÍDA 8. B - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá výuka fyziky na 3. vyučovací hodinu a angličtiny na 5. vyučovací hodinu. 7. a 8. hod. se odvolávají. Výuka celé třídě končí ve 12:30 h.

TŘÍDA 9. B - z důvodu nepřítomnosti se výuka hudební výchovy přesouvá na 5. vyučovací hodinu a 6. a 7. hodina se odvolávají. Celé třídě končí výuka ve 12:30 hod. 

vložila 16. 1. Houzarová

PÁTEK 13. LEDNA 2023

TŘÍDA 7. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. vyučovací hodina. Celá třída končí výuku v 11:35 hod. 

vložila 12. 1. 2023 Houzarová

ČTVRTEK 12. LEDNA 2023

TŘÍDA 5. A - z organizačních důvodů se přesouvá výuka PČ na 3. vyučovací hodinu a 5. hod. se odvolává. Celé třídě končí výuka v 11:35 hod. Děti, které nemohou v 11:35 odejít, mohou zůstat ve škole - prosím vyplnit do ŽK. 

TŘÍDA 6. A HOŠI  - z důvodu nepřítomnosti se odvolávají 7. + 8. vyučovací hodina - výtvarná výchova. Hoši končí výuku po třídnické hodině, tj. cca ve 13:00 hod. Děvčata pokračují dle rozvrhu. 

TŘÍDA 6. B HOŠI - z důvodu nepřítomnosti se odvolávají 7. + 8. vyučovací hodina - výtvarná výchova. Zároveň se celé třídě ruší třídnická hodina. Hoši končí výuku ve 12:30 hod.  Děvčata pokračují po obědě  dle rozvrhu. 

TŘÍDA 7. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 6. hodina (výtvarná výchova), 7. + 8. hodina (informatika) a třídnická hodina. Celá třída končí výuku v 11:35 hod. 

TŘÍDA 8. A - z organizačních důvodů se přesouvá výuka hudební výchovy na 6. vyučovací hodinu a 8. hodina se odvolává. Celé třídě končí výuka ve 14:20 hod. 

vložila 11. 1. Houzarová

STŘEDA 11. LEDNA 2023

TŘÍDA 6. A - z organizačních důvodů se odvolává 5. vyučovací hodina - hudební výchova. Celá třída končí v 11:35 hod. 

TŘÍDA 6. B - z organizačních důvodů se přesouvá výuka rodinné výchovy na 4. vyučovací hodinu a 6. hodina se odvolává. Výuka celé třídy končí ve 12:30 hod

vložila 10. 1. Houzarová

ÚTERÝ 10. LEDNA 2023

TŘÍDA 8. A - z důvodu nepřítomnosti se výuka fyziky přesouvá na 4. vyučovací hodinu. 5. - 8. hodina se odvolávají. Celá třída končí v 11:35 hod. 

TŘÍDA 8. B - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá výuka praktických činností na 2. vyučovací hodinu a 8. hodina se odvolává. Celá třída končí ve 14:20 hod. 

TŘÍDA 9. A - z důvodu nepřítomnosti se mění rozvrh následovně:
1. - 4. hod. dle rovzrhu
5. hod.: hudební výchova
6. - 8. hod. se odvolávají - občanská výchova bude odučena ve středu 3. hodinu. 
Celé třídě končí výuka ve 12:30 hod.  
 

TŘÍDA 9. B - z důvodu nepřítomnosti se mění rozvrh následovně: 
1. hod.: fyzika
2. hod.: matematika
3. hod.: zeměpis
4. hod.: hudební výchova
5. - 8. hod. se odvolává. Výuka celé třídě končí v 11:35 hod. 

vložila 9. 1. 2023 Houzarová

PÁTEK 6. 1. 2023

TŘÍDA 7. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. vyučovací hodina. Celé třídě končí výuka v 11:35 hod. 

vložila 5. 1. 2023 Houzarová

ČTVRTEK 5. 1. 2023

TŘÍDA 6. A SKUPINA HOŠI- z důvodu nepřítomnosti se odvolává 7. + 8. hodina - výtvarná výchova. Hoši končí výuku po třídnické hodině, tj. cca 13:00 hod. Děvčata pokračují dle rozvrhu. 

TŘÍDA 6. B SKUPINA HOŠI- z důvodu nepřítomnosti se odvolává 7. + 8. hodina - výtvarná výchova. Hoši končí výuku ve 12:30. Zároveň celé třídě odpadá třídnická hodina. Děvčata po obědě  pokračují dle rozvrhu. 

vložila 4. 1. 2023 Houzarová

ÚTERÝ 3. 1. 2023

TŘÍDA 8. A - z důvodu n epřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina (fyzika). Výuka celé třídě končí ve 14:20 hod. 

TŘÍDA 8. B - z důvodu  nepřítomnosti je výuka PČ přesunuta na  5. vyučovací hodinu (místo polední přestávky), fyzika odpadá. Konec výuky pro celou třídu je  ve 13:25 hod. 

vložila 2. 1. 2023 Houzarová

PÁTEK 16. 12. 2022

TŘÍDA 5. B  - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. + 6. vyučovací hodina (tělesná výchova). Vyučování končí v 11:35 hod . Děti, které nemohou odejít v 11:35 hod., mohou zůstat ve škole - prosím vyplnit do žákovské knížky. 

vložila 15. 12. Houzarová

ČTVRTEK 15. PROSINCE

TŘÍDA 6. A  + 6. B HOŠI - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 7. + 8. hodina (výtvarná výchova). Chlacům 6. A končí výuka po třídnické hodině - cca 13:00 hod., chlapcům ze 6. B ve 12:30 hod. Děvčata pokračují ve výuce dle rozvrhu. 

TŘÍDA 8. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina (hudební výchova). Výuka celé třídě končí ve 14:20 hod. 

vložila 14. 12. Houzarová

PONDĚLÍ 12. PROSINCE

TŘÍDY 7. A + 7B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává konverzace v anglickém jazyce. (7. + 8. hodina). Ostatní skupiny pokračují dle rozvrhu. 

TŘÍDY 9. A + 9. B -  z důvodu nepřítomnosti se odvolávají přírodovědná praktika (7. + 8. vyučovací hodina). Ostatní skupiny pokračují dle rozvrhu.

vložila 9. 12. Houzarová

PÁTEK 9. 12. 2022

TŘÍDA 6. B  - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. vyučovací hodina - zeměpis. Celé třídě končí výuka v 11:35 hod.

TŘÍDA 8. B - z organizačních důvodů a z důvodu nepřítomnosti se přesouvá výuka matematiky na 3. vyučovací hodinu a odvolává se 6. vyučovací hodina (přírodopis). Celé třídě končí výuka
v 11:35 hod.  

vložila 8. 12.Houzarová

ČTVRTEK 8. 12. 2022

TŘÍDA 8. A  - z důvodu nepřítomnosti se výuka hudební výchovy přesouvá na 6. vyučovací hodinu a 7. + 8. hod. se odvolávají. Celé třídě končí vyučování ve 13:25 hod. 

TŘÍDA 8. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina (občanská výchova). Celé třídě končí výuka ve 14:20 hod. 

TŘÍDA 9. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina (přírodopis). Celá třída končí výuku ve 14:20 hod. 

TŘÍDA 9. B - z organizačních důvodů se třídě 9. B mění ve čtvrtek rozvrh následovně: 
3. hod. anglický jazyk
4. hod. český jazyk
5. hod. polední přestávka
6. hod. dějepis
Celá třída končí výuku ve 13:25 hod. 

vložila 7. 12. Houzarová

ÚTERÝ 6. PROSINCE

TŘÍDA 5. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. vyučovací hodina (přírodověda). Celá třída končí výuku v 11:35 hod. 

TŘÍDA 7. A - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá výuka zeměpisu na 5. vyučovací hodinu a 7. a 8. hodina se odvolává. Výuka celé třídě končí ve 13:25 hod. 

TŘÍDA 7. B  - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina (občanská výchova). Výuka celé třídě končí ve 14:20 hod. 

TŘÍDA 9. A -  z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina (zeměpis). Celá třída končí výuku ve 14:20 hod. 

zapsala 5. 12. Houzarová

PÁTEK 2. PROSINCE

TŘÍDA 7. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. vyučovací hodina (anglický jazyk). Výuka končí v 11:35 hod. Žákům, kteří mají výuku PGI končí výuka ve 12:30 hod. 

TŘÍDA 8. A  1. SKUPINA - z důvodu nepřítomnosti končí tato skupina výuku po 5. vyučovací hodině, tj. ve 12:30 hod.  Skupina č. 2 pokračuje dle rozvrhu.

  

ČTVRTEK 1. PROSINCE

TŘÍDA 7. B SKUPINA Č. 2 - z důvodu nepřítomnosti se odvolává této skupině výuka 7. a 8. hod. (informatika). Tato skupina končí výuku ve 13:25 hod.. Skupina č. 1 pokračuje dle rozvrhu.

zapsala 30. 11. Houzarová

STŘEDA 30. LISTOPADU

TŘÍDA 5. B - z důvodu nepřítomnosti se výuka pracovních činností přesouvá na 4. vyučovací hodinu a vyučování celé třídě končí v 11:35 hod. 

TŘÍDA 6. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. vyučovací hodina (hudební výchova). Celé třídě končí výuka v 11:35 hod. 

TŘÍDA 6. B - z důvodu nepřítomnosti se mění rozvrh následovně: 
2. hodina: rodinná výchova
3. hodina: český jazyk
Výuka celé třídě končí ve 12:30 hod. 

vložila 29. 11. Houzarová

 

ÚTERÝ 29. LISTOPADU

TŘÍDA 7. B - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá rozvrh následovně: 

1. hod.: anglický jazyk
2. hod.: občanská výchova
3. hod.: fyzika
4. hod.: německý jazyk
5. hod: dějepis
7. hod.: zeměpis

Celé třídě končí výuka ve 14:20 hod. 

TŘÍDA 9. B - z organizačních důvodů se přesouvá výuka zeměpisu na 6. vyučovací hodinu a z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina (HV). Výuka celé třídě končí ve 13:25 hod. 

ČTVRTEK 24. LISTOPADU

TŘÍDA 5. B - z organizačních důvodů se odvolává 5. vyučovací hodina (matematika). Vyučování celé třídě končí v 11:35 hod. Bližší informace najdou zákonní zástupci v Bakalářích - KOMENS  a v žákovské knížce. 

TŘÍDA 6. A HOŠI - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 7. + 8. vyučovací hodina (výtvarná výchova). Hoši končí výuku po třídnické hodině - cca 13:00 hod. Děvčata pokračují dle rozvrhu.

TŘÍDA 6. B HOŠI - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 7. + 8. vyučovací hodina (výtvarná výchova). Hoši končí výuku ve 12:30 hod.. Celé třídě odpadá třídnická hodina.  Děvčata pokračují podle rozvrhu.

TŘÍDA 7. A 2. SKUPINA - z organizačních důvodů se odvolává 7. + 8. hodina informatiky - pouze skupina č. 2. Tato skupina končí výuku ve 12:30 hod. Skupina č. 1 pokračuje dle rozvrhu. 

TŘÍDA 8. A - z důvodu nepřítomnosti a z organizačních důvodů se odvolávají 7. + 8. vyučovací hodina ( občanská  a hudební výchova). Celé třídě končí výuka po třídnické hodině, tj. cca ve 13:00 hod. 

TŘÍDA 8. B  - z důvodu nepřítomnosti a z organizačních důvodů se odvolávají 7. + 8. vyučovací hodina ( občanská  a hudební výchova). Celé třídě končí výuka po třídnické hodině, tj. cca ve 13:00 hod. 

TŘÍDA 9. A - z důvodu nepřítomnosti bude přírodopis odučen 2. vyučovací hodinu místo 8. hodiny. Celé třídě končí vyučování ve 14:20 hod. 

vložila 23. 11. Houzarová

 

ÚTERÝ 22. LISTOPADU

TŘÍDA 8. A - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá výuka fyziky na 7. vyučovací hodinu a odvolává se 8. vyučovací hodina. Výuka celé třídě končí ve 14:20 hod. 

TŘÍDA 8. B -  z důvodu nepřítomnosti se mění rozvrh následovně: fyzika bude odučena 1. vyučovací hodinu (místo 8. hod.) a odvolává se 7. vyučovací hodina. Výuka celé třídě končí ve 13:25 hod. 

vložila 21. 11. Houzarová

ÚTERÝ 15. LISTOPADU

TŘÍDA 7. A - z organizačních důvodů bude výuka občanské výchovy přesunuta na 4. hodinu, zeměpis na 5. hodinu. Výuka celé třídě končí po hudební výchově, tj. ve 13:25 hod. 

TŘÍDA 8. A- z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina (fyzika) a výuka pracovních činností se přesouvá na 2. vyučovací hodinu. Celé třídě končí  výuka ve 12:30 hod

TŘÍDA 8. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina (pracovní činnosti budou odučeny 7. hod.). Celé třídě končí výuka ve 14:20 hod. 

vložila 14. 11. Houzarová

ÚTERÝ 1. LISTOPADU 2022

TŘÍDA 6. A -  1. SKUPINA - z organizačních důvodů se odvolává 5. + 6. hodina (pracovní činnosti). Tato skupina končí v 11:35 hod. Skupina č. 2 se učí dle rozvrhu. 

TŘÍDA 8. A - z organizačních důvodů se odvolává 6. vyučovací hodina (pracovní činnosti). Výuka celé třídě končí ve 12:30 hod. 

vložila 31. 10. Houzarová

ČTVRTEK 20. ŘÍJNA

TŘÍDA 7. A 2. SKUPINA - z organizačních důvodů se odvolává PČ 2. skupina = 7. a 8. vyučovací hodinu. Této skupině končí výuka po TH, tj. cca ve 13:00 hod. Skupina č. 1 pokračuje dle rozvrhu.

TŘÍDA 7. B SKUPINA 1. SKUPINA - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 7. a 8. hod. IT. Vyučování této skupině končí ve 13:25 hod. Skupina č. 2 pokračuje dle rozvrhu.

TŘÍDA 8. A - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá výuka HV na 6. vyučovací hodinu, 7. a 8. hod. se odvolává. Vyučování celé třídě končí ve 13:25 hod.

TŘÍDA 8. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina (OV). Celá třída končí výuku ve 14:20 hod.

vložila 19. 10. Houzarová

ÚTERÝ 18. ŘÍJNA 2022

TŘÍDA 6. A 1. SKUPINA - z organizačních důvodů se odvolává 5. a 6. vyučovací hodina (pracovní činnosti). Tato skupina končí v 11:35 hod. Skupina č. 2 pokračuje dle rozvrhu.

TŘÍDA 7. B - z důvodu nepřítomnosti se mění rozvrh následovně:

 1. hod. anglický jazyk
 2. hod. dějepis
 3. hod. český jazyk
 4. hod. německý jazyk
 5. hod. zeměpis

Výuka celé třídě končí ve 12:30 hod. 

vložila 17. 10. 2022 Houzarová

ČTVRTEK 13. ŘÍJNA 2022

TŘÍDA 7A 1. SKUPINA  - odvolává se IT 1. skupině (7. + 8. vyučovací hodina). Tato skupina končí výuku ve 12:30. Skupina č. 2 pokračuje dle rozvrhu. 

TŘÍDA 7. B  2. SKUPINA - odvolává se PČ = 7. + 8. vyučovací hodina. Této skupině končí výuka ve 12:30 hod. Skupina č. 1 pokračuje dle rozvrhu. 

TŘÍDA 8. A - výuka OV se přesouvá na 6. vyučovací hodinu, ostatní výuka odpadá. Vyučování celé třídě končí ve 13:25 hod. 

TŘÍDA 8. B - výuka OV se přesouvá na 3. vyučovací hodinu a odpolední výuka odpadá. Vyučování končí celé třídě po TH = cca ve 13:00 hod. 

TŘÍDA 9. A - odvolává se 8. vyučovací hodina (přírodopis). Výuka celé třídě končí ve 14:20 hod. 

TŘÍDA 9. B - výuka dějepisu se přesouvá na 7. vyučovací hodinu a přírodopis se odvolává. Výuka celé třídě končí ve 14:20 hod. 

vložila 12. 10. Houzarová

ÚTERÝ 11. ŘÍJNA 2022

TŘÍDA 6. A - SKUPINA 1 - z organizačních důvodů se odvolává 5. + 6. hodina (IT).  Výuka této skupině končí v 11:35 hod. Skupina č. 2 se učí dle rozvrhu. 

TŘÍDA 6. B  SKUPINA 1 - z organizačních důvodů se odvolává 5. + 6. hodina (PČ).  Výuka této skupině končí v 11:35 hod. Skupina č. 2 se učí dle rozvrhu. 

TŘÍDA 7. A - z důvodu nepřítomnosti se dovolává 7. vyučovací hodina (zeměpis). Výuka končí celé třídě ve 13:25 hod. 

TŘÍDA 7. B -  z důvodu nepřítomnosti se dovolává 8. vyučovací hodina (zeměpis). Výuka končí celé třídě ve 14:20 hod. 

TŘÍDA 9. B - z organizačních důvodů se mění rozvrh následovně: 
1. hod. fyzika
2. hod. matematika
3. hod. chemie
4. hod. dějepis
5. hod. hudební výchova
6. hod.zeměpis

Celé třídě končí výuka ve 13:25 hod. 

vložila 10:10. Houzarová

STŘEDA 5. 10. 2022

TŘÍDA 6. B - odvolává se 6. vyučovací hodina - rodinná výchova. Vyučování celé třídě končí ve 12:30 hod. 

vložila 4. 10. Houzarová

ÚTERÝ 4. 10. 2022

TŘÍDA 6. A 1. SKUPINA - odvolává se 5. a 6. hodina (pracovní činnosti). Konec výuky pro tuto skupinu je v 11:35 hod.  Skupina č. 2 pokračuje dle rozvrhu. 

TŘÍDA 7. B - z důvodu nepřítomnosti se výuka zeměpisu přesouvá na 5. vyučovací hodinu . Konec výuky je ve 14:20 hod. 

TŘÍDA 8. A -  z důvodu nepřítomnosti se odvolává 7. a 8. vyučovací hodina ( PČ, F). Výuka pro celou třídu končí ve 12:30 hod. 

TŘÍDA 8. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 7. a 8. vyučovací hodina ( PČ, F). Výuka pro celou třídu končí ve 12:30 hod. 

TŘÍDA 9. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina (občanská výchova). Celé třídě končí výuka ve 14:20 hod. 

vložila 3. 10. Houzarová

PÁTEK 30. 9. 2022

TŘÍDA 6. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. vyučovací hodina (zeměpis). Celá třída končí v 11:35 hod. 

TŘÍDA 8. B - z důvodu nepřítomnosti odpadá 6. vyučovací hodina (přírodopis). Celé třídě končí výuka ve 12:30 hod.

TŘÍDA 9. A - skupina 1  - z důvodu nepřítomnosti se mění rozvrh této skupiny následovně: 5. vyučovací hodinu proběhne IT soutěž Bobřík informatiky - Egypt, která potrvá do 12:45 hod. Poté této skupině končí výuka. Skupina č. 2 p. uč. Benešové pokračuje dle rozvrhu.

vložila 27. 9. Houzarová

ČTVRTEK 29. 9. 2022

TŘÍDA 8. A - z důvodu nepřítomnosti změna rozvrhu:  5. hod. HV, odvolána 7. hod. OV - konec výuky celé třídy ve 13:25 hod. 

TŘÍDA 8. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina - OV. Výuka končí celé třídě ve 14:20 hod. 

vložila 27. 9. Houzarová

ÚTERÝ 27. 9. 2022

TŘÍDA 7. A - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá výuka zeměpisu na 5. vyučovací hodinu a odvolává se 8. vyučovací hodina (OV). Celé třídě končí vyučování ve 13:25 hod. 

TŘÍDA 7. B - vzhledem k nepřítomnosti se přesouvá výuka zeměpisu na 7. vyučovací hodinu, 8. hod. se odvolává. Výuka celé třídě končí ve 14:20 hod. 

vložila 26. 9. Houzarová

ÚTERÝ 20. 9. 2022

TŘÍDA 6. B -   z důvodu nepřítomnosti se odvolává IT p. Kočovského - 2. skupina - 5. + 6. vyučovací hodina. Této skupině končí výuka v 11:35 hod. Skupina č. 1 má výuku dle rozvrhu

TŘÍDA 7. A - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá výuka zeměpisu na 5. vyučovací hodinu a odvolává se 8. vyučovací hodina (OV). Celé třídě končí vyučování ve 13:25 hod. 

TŘÍDA 7. B - vzhledem k nepřítomnosti se přesouvá výuka zeměpisu na 7. vyučovací hodinu, 8. hod. se odvolává. Výuka celé třídě končí ve 14:20 hod. 

TŘÍDA 9. B- z důvodu nepřítomnosti se přesouvá výuka zeměpisu na 3. hodinu a výuka hudební výchovy na 4. hodinu. Zároveň se odvolává 7. a 8. hod, vyučování tedy celé třídě končí ve 13:25 hod. 

vložila 19. 9. Houzarová

PÁTEK 16. 9. 2022

TŘÍDA 6. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. vyučovací hodina - zeměpis. Vyučování celé třídě končí v 11:35 hod. 

TŘÍDA 7. A - z důvodu neřítomnosti se odvolává 5. vyučovací hodina - anglický jazyk skupina p. uč. Hulačové. Této skupině končí výuka v 11:35 hod.
Skupina p. uč. Vokrojové pokračuje dle rozvrhu. 

TŘÍDA 8. A  - vzhledem k nepřítomnosti se odvolává výuka AJ oběma skupinám. (6. vyuč. hodina). Výuka celé třídě končí ve 12:30 hod. 

TŘÍDA 8. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. + 6. vyučovací hodina (M, PŘ). Výuka celé třídě končí v 11:35 hod. 

vložila 15. 9. 2022 Houzarová

ČTVRTEK 15. 9. 2O22

TŘÍDA 8. A - z důvodu nepřítomnosti  se odvolává 7. a 8. vyučovací  hodina ( HV + OV) . Vyučování celé  třídě končí ve 13:25 hod.

TŘÍDA 8. B - odvolává se z důvodu nepřítomnosti Hv + Ov = 7. a 8. vyučovací hodina. Výuka končí celé třídě ve 12:30 hod.

TŘÍDA 9. A - vzhledem k nepřítomnosti vyučujících se odvolává 6. - 8. vyučovací hodina. Celé třídě končí výuka v 11:35 hod. 

TŘÍDA 9. B -  z důvodu nepřítomnosti vyučujících se odvolává 6. - 8. hodina. Dějepis bude odučen 1. hod. Celé třídě končí výuka  v 11:35 hod.

vložila 14. 9. Houzarová   

STŘEDA 14. 9. 2022

TŘÍDA 6. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 6. vyučovací hodina. Rodinná výchova bude odučena 2. vyuč. hodinu. Celé třídě končí výuka ve 12:30 hod.

TŘÍDA 7. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. vyučovací hodina (hudební výchova). Celé třídě končí výuka v 11:35 hod. 

TŘÍDA 9. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 6. vyučovací hodina - český jazyk bude odučen 2. hod. Celé třídě končí výuka ve 12:30 hod.

TŘÍDA 9. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. + 6. vyučovací hodina (PČ, HV). Celé třídě končí výuka v 11:35 hod. 

vložila 13. 9. Houzarová

ÚTERÝ 13. 9. 2022

TŘÍDA 7. A - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá výuka občanské výchovy na 6. vyučovací hodinu. Vyučování končí celé třídě ve 14:20 hod. 

TŘÍDA 7. B - z důvodu nepřítomnosti dochází ke změně rozvrhu následovně: 

 1. hodina AJ
 2. hodina ČJ
 3. hodina ČJ
 4. hodina OV
 5. hodina Z

Výuka končí celé třídě ve 12:30 hod. 

TŘÍDA 8. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina (pracovní činnosti) - výuka končí celé třídě ve 14:20 hod. 

TŘÍDA 9. A - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá hodina občanské výchovy na 2. vyuč. hodinu a odvolává se hodina hudební výchovy. Celé třídě končí výuka ve 12:30 hod. 

TŘÍDA 9. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina (hudební výchova). Celé třídě končí výuka ve 14:20 hod. 

vložila 12. 9. Houzarová

ÚTERÝ 6. 9. 2022

TŘÍDA 7. A - z důvodu nepřítomnosti odpadá 8. vyučovací hodina (občanská výchova). Celá třída končí ve 14:20 hod. 

vložila 5. 9. Houzarová

 

 

ZŠ TGM BLATNÁ