Obsah

 

SCHŮZKA DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
OD ZÁŘÍ 2020

Na základě dokumentu MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, které stanoví, že ve škole mohou být přítomní pouze žáci školy, se schůzka v letošním roce neuskuteční. 

Veškeré materiály Vám poskytnou třídní učitelky prvního ročníku: 

1. A Mgr. Eva Vonášková - doporučené vybavení do školy zde
1. B Mgr. Dominika Zelenková - doporučené vybavení do školy zde

Začátkem měsíce června Vám budou informace zaslány emailem nebo poštou na Vámi uvedené kontakty v přihláškách. 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás od 1. září 2020.

Ředitelství ZŠ TGM

 

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Do 1. ročníku pro školní rok 2020 - 2021 se zapsalo celkem 58 dětí. Zákonní zástupci šesti dětí požádali o odklad povinné školní docházky o 1 rok. Do školy od září nastoupí 52 dětí ve dvou třídách.

Předpokládané třídnictví:

1. A Mgr. Eva Vonášková
         1. B Mgr. Dominika Zelenková.

Pokud to epidemiologická situace v ČR dovolí, počítáme se schůzkou zákonných zástupců budoucích prvňáčků během měsíce června. O schůzce budete informováni na webu školy, prostřednictvím MŠ, popř. emailů. 

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku od 1. 9. 2020 


vyvěšeno 4. 5. 2020
 
LOGO
 
SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
(zde k přečtení)
Vyvěšeno 12. 4. 2019
Sejmuto 7. 5. 2019
 
SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
(zde k přečtení)
Vyvěšeno: 13. dubna 2018
Sejmuto: 5. května 2018
 
SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
(zde k přečtení)
Vyvěšeno: 18. dubna 2018
Sejmuto: 8. května 2018
 
 
SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
(zde k přečtení)
Vyvěšeno: dne 12. února 2016
Sejmuto: dne 8. března 2016