Základní škola T. G. Masaryka Blatná
Základní škola T. G. Masaryka Blatná
rozšířené vyhledávání
RSS Mapa webu

Kontakt

 1. Adresa: ZŠ T. G. MASARYKA
  tř. TGM 520
  388 01 Blatná
 2. Tel:

  +420 383 422 484

 3. IČO: 70872481
 4. Email ředitelky školy:

  Zdenka.Dvorakova@zstgmblatna.cz

 5. ID datové schránky: nc5mtaq
Základní škola T. G. Masaryka Blatná

Online zápis

PRŮBĚH ZÁPISU

Zápisy do 1. tříd základních škol zřizovaných Městem Blatná se uskuteční v termínu od 9. do 30. dubna 2021 prostřednictvím aplikace Zápisy online.

K zápisu přijdou děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015  a děti narozené
od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016, jejichž rodiče požádají ředitelství ZŠ o předčasné zařazení. K zápisu se dostaví také děti s odloženou školní docházkou.

JAK ZAPSAT DÍTĚ DO ŠKOLY ?

Níže najdete návod na administrativní část zápisu, ale také přípravené zábavné překvapení pro budoucí prvňáčky. 


1. Překvapení pro předškoláky:

připravili jsme pro vás POHÁDKOVÝ ZÁPIS na dálku. Zhlédněte s rodiči video a zkuste splnit úkoly v pracovním listě. Rodičům děkujeme za spolupráci.

Motivační video ZDE 
Pracovní list ZDE 

                                 (nemáte - li možnost tisku, kontaktujte MŠ nebo ZŠ)
Budu školákem

2. Jak zapsat dítě do školy?  (obrazová nápověda ZDE)

 1. Navštívíte webové stránky naší školy, kliknete vlevo na banner  „Zápisy online“ (najdete na titulní straně našeho webu) a zobrazí se vám formulář.
 2. Ve formuláři vyplníte potřebné osobní údaje. Tento formulář se poté ihned automaticky odešle do systému naší školy.
 3. Po vyplnění formuláře se objeví okno "Přihláška k zápisu" a v něm informace vedení
  ZŠ TGM.
 4. Ve spodní části tohoto sdělení kliknete na modrý odkaz: Stahněte si prosím žádost
  o přijetí  (popř. žádost o odklad povinné škoní docházky ) - 
  vygeneruje se vám předvyplněná přihláška do 1. ročníku - tu si vytisknete, dovyplníte, podepíšete a doručíte do školy (poštou, do schránky na dveřích školy, emailem s elektronickým podpisem nebo datovou schránkou taktéž s elektronickým podpisem).
 5. Společně s přihláškou doručíte do školy také prostou kopii rodného listu dítěte.
 6. Nemáte - li možnost tisku, kontaktujte prosím školu - 778 884 462 nebo 383 422 484 -  dohodneme individuální  postup, popř. můžete vyzvednout v mateřské školce. 
 7. Pokud chcete zažádat o odklad školní docházky dítěte, zaškrtnete žádost o odklad na formuláři a vytisknete  kromě přihlášky do 1. ročníku také žádost o odklad.
  Do školy kromě přihlášky, kopie rodného listu a žádosti o odklad dodáte také: 
  a) vyjádření pedagogicko psychologické poradny
  b) vyjádření odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa
  Dokud tuto dokumentaci škole nedodáte, není možné odklad školní docházky povolit. 
 8. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho rodiče/zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
 9. Čas přijetí žádosti nerozhoduje o přijetí dítěte.
 10. Seznam přijatých žáků pod registračními kódy budou zveřejněny od pátku 7. května 2021 po dobu 15ti dnů na vývěsce před školou a na webu školy. Písemné rozhodnutí o přijetí se nezasílá. 

Nemáte - li možnost tisku, nemáte - li přístup k internetu, něčemu nerozumíte - neváhejte kontaktovat školu - 778 884 462 (D. Houzarová) nebo 383 422 484.

Rodičům budoucích prvňáků doporučujeme sledovat náš web pro aktuální informace.

Děkujeme za spolupráci.

 

 

 

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-21

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství se zápis dětí do 1. ročníku uskuteční online formou prostřednictvím aplikace Zápisy online.  Zápis se bude konat bez přítomnosti dětí pouze administrativní cestou. Abychom zajistili omezení kontaktu osob proběhne zápis bezkontaktní cestou předání dokumentů. 

Ředitelé základních škol musí organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole, upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky také bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. O tomto postupu rozhodlo Ministerstvo školství v reakci na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem.
 

Zápisy do 1. tříd základních škol zřizovaných městem Blatná se uskuteční v termínu od 9. do 30. dubna 2020 prostřednictvím aplikace Zápisy online.

 

K zápisu přijdou děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015  a děti narozené
od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016, jejichž rodiče požádají ředitelství ZŠ o předčasné zařazení. K zápisu se dostaví také děti s odloženou školní docházkou.
 

Sdělení o zápisu + podmínky přijetí  -  ZDE K PŘEČTENÍ (1.23 MB)
 

Seznam spádových oblastí má pouze informativní charakter.  Rodiče (zákonní zástupci)  mohou své dítě zapsat do ZŠ dle svého rozhodnutí, i když do ZŠ podle spádových oblastí nepatří.
V případě naplnění kapacity bude postupováno dle přiložených kritérií - viz sdělení o zápisu.

 

Jak zapsat dítě do školy? 

 1. Navštívíte webové stránky naší školy, kliknete vlevo na banner  „Zápisy online“ a zobrazí se vám formulář.
 2. Ve formuláři vyplníte potřebné osobní údaje.  Tento formulář se poté ihned automaticky odešle do systému naší školy.
 3. Po vyplnění formuláře se objeví okno "Přihláška k zápisu"  a v něm informace vedení
  ZŠ TGM.
 4. Ve spodní části tohoto sdělení kliknete na modrý odkaz: Stahněte si prosím žádost
  o přijetí  (popř. žádost o odklad povinné škoní docházky ) - 
  vygeneruje se vám předvyplněná přihláška do 1. ročníku - tu si vytisknete, dovyplníte, podepíšete a doručíte do školy (poštou, do schránky na dveřích školy, emailem s elektronickým podpisem nebo datovou schránkou taktéž s elektronickým podpisem).
 5. Společně s  přihláškou doručíte do školy také prostou kopii rodného listu dítěte.
 6. Nemáte - li možnost tisku, kontaktujte prosím školu - 778 884 462 nebo 383 422 484 -  dohodneme individuální  postup.
 7. Pokud chcete zažádat o odklad školní docházky dítěte, zaškrtnete žádost o odklad  na formuláři a vytisknete  kromě přihlášky do 1. ročníku také žádost o odklad.
  Do školy kromě přihlášky, kopie rodného listu a žádosti o odklad dodáte také: 
  a) vyjádření pedagogicko psychologické poradny
  b) vyjádření odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa
  Dokud tuto dokumentaci škole nedodáte, není možné odklad školní docházky povolit. 
 8. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho rodiče/zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
 9. Čas přijetí žádosti nerozhoduje o přijetí dítěte.

Nemáte - li možnost tisku, nemáte - li přístup k internetu, něčemu nerozumíte - neváhejte kontaktovat školu - 778 884 462 (D. Houzarová) nebo 383 422 484.

Rodičům budoucích prvňáků doporučujeme sledovat náš web pro aktuální informace.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

 

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA 472/2011 Sb., KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON 561/2004 Sb.
(Školský zákon)

Podle §183 se žáci do 1. ročníku přijímají takto:

 

a) zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí dítěte k základnímu  vzdělávání - vygeneruje se
    automaticky po vyplnění formuáře v aplikaci Zápisy online

b) vyplněnou žádost odevzdá zákonný zástupce při zápisu

c) žádosti bude při odevzdání přiděleno registrační číslo

d) rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno pod přiděleným  registračním číslem ve vývěsce školy
    a na www.zstgmblatna.cz   nejméně po dobu 15ti dnů (písemné rozhodnutí o přijetí
    se nevydává)

e) v případě nepřijetí bude zákonný zástupce vyrozuměn písemně ředitelstvím školy

 

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pokud zákonní zástupci žádají odklad školní docházky pro své dítě, postupují dle výše uvedeného zákona, §37 takto:

 

1.Zákonný zástupce požádá písemně ředitelství základní školy o odklad povinné školní
    docházky (žádost se automaticky vygeneruje z aplikace Zápisy online)

 

2. Ředitel ZŠ odloží začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost
    doložena doporučujícím posouzením  příslušného školského poradenského zařízení
    a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Školským poradenským zařízením se rozumí
    např. pedagogicko - psychologická poradna a odborným lékařem např. dětský lékař.

 

PŘEDČASNÉ ZAŘAZENÍ DO ZŠ DLE VÝŠE UVEDENÉHO ZÁKONA § 36, odst. 3

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do června  příslušného školního roku (tj. 2020/2021), může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce (2020/2021), je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá - li o to jeho zákonný zástupce.

 

Podmínky přijetí

1. u dítěte narozeného od září do konce prosince (tj. od 1. 9. do  31. 12. 2015) doporučující
   vyjádření školního poradenského  pracoviště.

 

2. u dítěte narozeného od ledna do konce června (tj. od 1. 1. do  30. 6. 2016) doporučující
    vyjádření školního poradenského zařízení a odborného lékaře.

 

 

POHÁDKOVÝ ZÁPIS

Vzhledem k epidemiologické situaci a mimořádným opatřením vlády ČR se v roce 2021 NEKONÁ

 

 

 

 

ZŠ TGM BLATNÁ