Základní škola T. G. Masaryka Blatná
Základní škola T. G. Masaryka Blatná
rozšířené vyhledávání
RSS Mapa webu

Kontakt

 1. Adresa: ZŠ T. G. MASARYKA
  tř. TGM 520
  388 01 Blatná
 2. Tel:

  +420 383 422 484

 3. IČO: 70872481
 4. Email ředitelky školy:

  Zdenka.Dvorakova@zstgmblatna.cz

 5. ID datové schránky: nc5mtaq
Základní škola T. G. Masaryka Blatná

Hodnocení 2. pololetí

V návaznosti na Vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a s ní související metodiku MŠMT, stanovuji následující pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

1. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok.

2. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 bude vycházet:

 • z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. 3. února – 10. března 2020),
 • podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
 • podpůrně z podkladů pro hodnocení při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole, kterých se žáci mohli účastnit ve škole formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
 • podpůrně z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku)
v hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:

 • snahu žáka o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
 • samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
 • četbu související se zadanými úkoly;
 • portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);
 • zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.

 

3. Žáka lze hodnotit stupněm hodnocení „nehodnocen(a)“ jen v případech, kdy zároveň budou splněny obě následující podmínky:

 • není absolutně žádný podklad pro hodnocení žáka podle písm. a) až d) v bodě 2
 • žák byl z daného předmětu také v 1. pololetí hodnocen stupněm hodnocení „nehodnocen(a)“

4. V případě, že nebude žák na konci druhého pololetí hodnocen, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín v posledním týdnu měsíce srpna 2020 (dle Školského zákona).

5. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení, má zachováno právo požádat o přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením. Toto právo musí uplatnit v souladu s § 52 odst. 4 školského zákona

6. Do celkového počtu zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách (tj. za období 3. února – 10. března 2020).

7. O formě a způsobu předání vysvědčení za II. pololetí budeme včas informovat prostřednictvím webových stránek a Bakalářů, v případě 1. – 2. ročníku prostřednictvím třídních učitelek.

Mgr. Zdenka Dvořáková
ředitelka školy

 

 

ZŠ TGM BLATNÁ