Základní škola T. G. Masaryka Blatná
Základní škola T. G. Masaryka Blatná
rozšířené vyhledávání
RSS Mapa webu

Kontakt

 1. Adresa: ZŠ T. G. MASARYKA
  tř. TGM 520
  388 01 Blatná
 2. Tel:

  +420 383 422 484

 3. IČO: 70872481
 4. Email ředitelky školy:

  Zdenka.Dvorakova@zstgmblatna.cz

 5. ID datové schránky: nc5mtaq
Základní škola T. G. Masaryka Blatná

AKTUÁLNÍ INFORMACE K VÝUCE

Informace o vydání krizových opatření vlády vzhledem
ke COVID -19

Organizace vzdělávání od pondělí 30. 11. 2020

I. Stupeň

1. 1. a 2. ročník zůstává v režimu, který funguje od 18. 11. včetně upraveného
    rozvrhu

2. Do školy se vrací zbývající ročníky I. stupně = třídy 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B,
   a to v režimu povinné prezenční výuky dle běžného rozvrhu hodin

3. ŠKOLA: vstup do školy postranním vchodem přes šatny, děti budou odcházet do
    ŠD nebo  rovnou do svých kmenových tříd, nesmí se shlukovat v hale školy,
    na patrech bude zajištěn dohled + odchod ze školy hlavním vchodem

4. ŠKOLNÍ DRUŽINA: bude fungovat ranní družina pro 1. – 4. ročník, odpolední
    družina pro 1. – 5. ročník
    5. ročník – z organizačních a personálních důvodů nebude pro 5. ročník fungovat
    ranní ŠD, děti mohou chodit hned do svých kmenových tříd 

    Vyzvedávání dětí ze ŠD: probíhá stejným způsobem jako v měsíci září a říjnu

5. Školní jídelna:

 • Děti mají automaticky přihlášené obědy od 30. 11. 2020 – případné odhlášky si řeší zákonní zástupci
 • obědy budou dle rozvrhu, pouze bude každá hodina rozepsána v časových intervalech – dětem bude vyvěšeno ve třídách

6. POZOR!! NADÁLE PLATÍ, ŽE DĚTI JSOU POVINNÉ NOSIT VE VŠECH

    PROSTORÁCH A PO CELOU DOBU POBYTU VE ŠKOLE ROUŠKY – samozřejmě
    mimo dobu konzumace jídla!!!

II. STUPEŇ

1. POZOR !!! změna rozvrhu 7., 8., 9. ročníku do odvolání - v současné době
   lze vyučovat pouze v homogenních skupinách. Z organizačních důvodů
   nemůžeme tuto podmínku dodržet, proto vzdělávací obsah nebude po dobu
   trvání těchto podmínek realizován v povinně volitelných předmětech, tj.
   konverzace v Aj, přírodovědná praktika a sportovní hry. 

2. Do školy se vrací k povinné  prezenční výuce dle běžného rozvrhu hodin obě
    třídy 9. ročníku = 9. A i 9. B
2. Ročníky 6., 7. a 8. budou tzv. rotovat v týdenních cyklech, to znamená:

 • V týdnu od 30. 11. povinnou prezenční výuku ve škole dle běžného rozvrhu mají třídy „A“  = 6. A, 7. A, 8. A
 • V týdnu od 30. 11.  mají povinnou distanční výuku třídy „B“ = 6. B, 7. B
  a 8. B – děti pokračují v online hodinách jako doposud, kromě ČJ, AJ, M, CH, F, RJ, NJ budou 1x týdně online hodiny PŘ, D, Z, IT. O konání těchto hodin budou děti včas informovány prostřednictvím Bakalářů. Výchovy (OV, RV, VV, PČ) budou zadávány pouze formou úkolů do Bakalářů.
 • V dalších týdnech se budou třídy „A“ a „B“ střídat
   

3. ŠKOLA: vstup do školy postranním vchodem přes šatny, děti budou odcházet
    rovnou do svých kmenových tříd, nesmí se shlukovat v hale školy, na patrech bude
    zajištěn dohled
 

4. ŠKOLNÍ JÍDELNA:

 • dětem budou automaticky přihlašovány a odhlašovány obědy dle „rotace“ tříd „A“ a „B“ – případné odhlášky řeší zákonní zástupci
 • děti ve škole půjdou na oběd v běžných časech dle rozvrhu, ale budou stanoveny časové intervaly – dětem bude vyvěšeno ve třídách
 • případní zájemci o oběd z řad dětí, které mají distanční výuku, si mohou obědy přihlásit u vedoucí ŠJ, ale vyzvedávat si je budou do jídlonosičů postranním vchodem z ulice nábřeží Dukelské
   

5. POZOR!!   NADÁLE PLATÍ, ŽE DĚTI JSOU POVINNÉ NOSIT VE VŠECH
    PROSTORÁCH A PO CELOU DOBU POBYTU VE ŠKOLE ROUŠKY – samozřejmě
    mimo dobu konzumace jídla!!

LOGO

Organizace vzddělávání od středa 18. 11. 2020

Výuka1. A 2. ročníky

 • Výuka bude probíhat prezenčně pouze pro žáky  1. a 2. ročníku.
 • Škola bude pro žáky otevřena od 6:30. Vstup do školy bude jako obvykle přes vchod u šaten.
 • Vzhledem k nutnosti dodržet veškerá hygienická nařízení pro provoz školy, ŠD a školní jídelny  budou nutné drobné úpravy v  rozvrzích
  jednotlivých tříd. O těchto změnách vás budou informovat třídní učitelky jednotlivých tříd prostřednictvím Bakalářů.

!!! ŽÁCI JSOU POVINNI PO CELOU
DOBU POBYTU VE ŠKOLE NOSIT ROUŠKY  !!!

Ostatní ročníky  (3. – 9. roč.)

 • V ostatních ročnících pokračuje distanční výuka podle stanoveného rozvrhu a rozsahu.

Školní družina

 • Žáci budou před vyučováním ve školní družině podle jednotlivých tříd.
 • I. A  p. Pilná – ŠD přízemí
 • I. B p. Čadková – ŠD přízemí (ve třídě I.B)
 • II. A p. Holínová – ŠD 1. patro (ve třídě III.A)
 • II. B p. Křížková – ŠD 1. patro

Školní družina v odpoledních hodinách bude fungovat ve stejných prostorách jako  ranní ŠD. Zájmové vzdělávání bude do 16:15. Kroužky probíhat nebudou.

Vyzvedávání žáků ze ŠD bude probíhat stejně jako na začátku školního roku – zazvoníte u hlavního vchodu na zvonek ŠD nebo můžete použít telefonní čísla jednotlivých oddělení ŠD, která jsou uvedena na webových stránkách školy.


Školní stravování

 • Žáci 1. a 2. ročníku mají přihlášené obědy ve školní jídelně od středy
  18. 11. Jídelníček je umístěn na webových stránkách školy. Případné odhlášky řeší zákonní zástupci.

Děkujeme za spolupráci a přejeme všem pevné zdraví! 

Mgr. Zdenka Dvořáková, ŘŠ

Organizace výuky od pondělí 2. 11. 2020

Od pondělí 2. 11. 2020 do odvolání  bude probíhat kombinovaná výuka,
tj.: online hodiny  a  zadávání úkolů a materiálů do Bakalářů. Organizace bude následující:

a) 1. – 5. ročník

online výuka bude probíhat v předmětech ČJ, M, AJ a to v hodinách, kdy jsou v běžném rozvrhu třídy (rozvrhy zde).  
Český jazyk se bude vyučovat vždy 1 hod. denně. Vyučovat se bude přes program DISCORD.Z ostatních předmětů budou zadávány  materiály do Bakalářů. Bližší info najdou zákonní zástupci  v Bakalářích.

b) 6. – 9. ročník: 

online výuka bude probíhat v předmětech ČJ, M, AJ, NJ, RJ, CH, F, a to v hodinách, kdy jsou tyto předměty zařazeny do běžného rozvrhu třídy  (rozvrhy zde). Vyučovat se bude přes program DISCORD. V ostatních předmětech budou  úkoly a výukové materiály zadávány přes Bakaláře. 

 

Děkujeme všem za spolupráci, v případě problémů se obracejte na vyučující, třídní učitele, popř. na zástupkyni školy p. Houzarovou.

Vedení ZŠ TGM

LOGO

Možnost instalací aplikací WORD, EXCEL, POWERPOINT a PDF:

LOGO

Aktuální informace o stravování v době distanční Vvýuky

Dle nejnovějších informací MŠMT mohou děti v distanční výuce docházet do ŠJ na obědy. V tuto chvíli platí, že děti mají obědy odhlášené. Pokud byste měli o stravování zájem, přihlašte si obědy  u vedoucí  ŠJ - 383 422 533. Žáci se mohou přihlásit ke stravování od čtvrtka 15. 10. 2020. Obědy pro žáky
1. - 5. ročníku budou vydávány v době od 12:00  do 12:30 hod.  a pro žáky  6. - 9. ročníku od 12:30 do 13:00 hod. Do jídlonosičů se obědy vydávat nebudou. Stravovat se mohou žáci, kteří nejsou v karanténě a nemají příznaky virového onemocnění. 

Aktuální Iinformace k výuce od středy 14. 10. do pátku  30. 10. 2020

 1. Na základě mimořádného opatření vlády ČR se od středy 14. 10.  do neděle 1. 11. 2020 ruší prezenční výuka v základních školách, a to na I. i II. stupni. V provozu nebude ani školní družina, obědy mají všichni žáci odhlášeny.
   
 2. Od středy 14. 10. do pátku 16. 10. 2020 budou dětem z organizačních důvodů zadávány úkoly a výukové materiály do Bakalářů
   
 3. Od pondělí 19. 10. do pátku 23. 10. 2020 bude probíhat kombinovaná výuka, tj.: online hodiny  a  zadávání úkolů a materiálů do Bakalářů. Organizace bude následující:

a) 1. – 5. ročník:  online výuka bude probíhat v předmětech ČJ, M,
AJ a to v hodinách, kdy jsou v běžném rozvrhu třídy. Vyučovat se bude přes program DISCORD - nápovědu najdete na webu školy  nejpozději do konce týdne.Vyučovat se bude přes program DISCORD. Z ostatních předmětů budou zadávány materiály do Bakalářů.

b) 6. – 9. ročník: online výuka bude probíhat v předmětech ČJ, M, AJ, NJ, RJ, CH, F, a to v hodinách, kdy jsou tyto předměty zařazeny do běžného rozvrhu třídy. Vyučovat se bude přes program DISCORD - nápovědu najdete na webu školy nejpozději o konce týdne.V ostatních předmětech budou  úkoly a výukové materiály zadávány přes Bakaláře.
 

 1. V týdnu od 26. do 30. 10. 2020 jsou MŠMT vyhlášeny mimořádné dny volna, následuje státní svátek  a podzimní prázdniny. V tuto dobu žádná výuka probíhat nebude. Dle informací vlády ČR bychom se v pondělí 2. 11. 2020 měli všichni sejít ve škole k běžné výuce. Prosíme ale zákonné zástupce, aby vzhledem k tomu, že se situace neustále mění, sledovali informace na webových stránkách školy a v Bakalářích.
   
 2. OČR – dle dostupných informací škola tentokrát žádné potvrzení nevydává, zákonní zástupci vyplní pouze čestné prohlášení. Pokud budeme mít oficiální informace, zveřejníme je na webu školy.

Děkujeme za spolupráci, vedení školy.

Informace o organizaci výuky od 12. 10. do 30. 10. 2020

1. stupeň

 • Žáci budou od 12. 10. 2020 pokračovat ve stávající výuce dle rozvrhu bez dalších omezení
 • Plavecký výcvik 2. ročníku od 12. 10. do 23. 10. probíhat nebude.
 • Kroužky, pedagogické intervence v období od 12. 10. do 23. 10. 2020 probíhat nebudou
 • ŠD bude fungovat bez omezení

2. stupeň  - V době od 12. 10. do 23. 10. 2020 bude výuka probíhat následovně:

 • Třídy VI. A, VII. A, VIII. A, IX. A se budou od 12. 10. do 16. 10. vzdělávat prezenčně (tj. ve škole)  podle stávajícího rozvrhu. Od 19. 10. do 23. 10. se budou tyto třídy vzdělávat distančně (tj. na dálku).  
 • Online hodiny budou probíhat v předmětech ČJ, MA, AJ, NJ – RJ, FY, CH v časech stávajícího rozvrhu v programu Discord, tedy stejným způsobem jako v jarních měsících. Žáci vždy ráno dostanou do Bakalářů pozvánku do programu Discord. Tu vloží do prohlížeče (doporučujeme Google Chrome) a přihlásí se. V předmětech DĚ, Z, PŘ, OV, RV, IT, TV, VV, HV budou materiály k výuce zadávány v Bakalářích. V době distanční výuky budou mít žáci odhlášené obědy.
 • Třídy VI. B, VII. B, VIII. B, IX. B se budou od 12. 10. do 16. 10. vzdělávat distančně (tj. na dálku)
 • Online hodiny budou probíhat v předmětech ČJ, MA, AJ, NJ – RJ, FY, CH v časech stávajícího rozvrhu v programu Discord, tedy stejným způsobem jako v jarních měsících.Žáci vždy ráno dostanou do Bakalářů pozvánku do programu Discord. Tu vloží do prohlížeče (doporučujeme Google Chrome) a přihlásí se.  V předmětech DĚ, Z, PŘ, OV, RV, IT, TV, VV, HV budou materiály k výuce zadávány v Bakalářích. V době distanční výuky budou mít žáci odhlášené obědy. Od 19. 10. do 23. 10. se budou tyto třídy vzdělávat prezenčně(tj ve škole) podle stávajícího rozvrhu.
 • !!!  Žáci jsou podle novely školského zákona povinni se distančně vzdělávat. Pokud se žák neúčastní distanční výuky, platí stejná pravidla omlouvání absence žáků, jak je uvedeno ve školním řádu !!!
 • Kroužky, pedagogické intervence v období od 12. 10. do 23. 10. 2020 probíhat nebudou.
 • 26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny jako dny volna, následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin
  29. – 30. října.

Pokud některý žák nemá odpovídající techniku, mohou zákonní zástupci kontaktovat vedení školy.

Pokud některý ze žáků nemá na svém zařízení nainstalovány aplikace M. Office (Word, Power Point), může si totO zdarma stahnout zde: 

 

 

 

ZŠ TGM BLATNÁ