Obsah

INFORMACE O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM
KE COVID -19

!!!   POZOR   !!!

Školní jídelna je od úterý 20. 10. 2020 mimo provoz, není tudíž možné si obědy přihlásit. 

 

MOŽNOST INSTALACE APLIKACÍ WORD, EXCEL, POWERPOINT A PDF:

Office :  https://cs.libreoffice.org/download/download

Pdf.:  https://get.adobe.com/cz/reader/otherversions/

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE O STRAVOVÁNÍ V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY

Dle nejnovějších informací MŠMT mohou děti v distanční výuce docházet do ŠJ na obědy. V tuto chvíli platí, že děti mají obědy odhlášené. Pokud byste měli o stravování zájem, přihlašte si obědy  u vedoucí  ŠJ - 383 422 533. Žáci se mohou přihlásit ke stravování od čtvrtka 15. 10. 2020. Obědy pro žáky
1. - 5. ročníku budou vydávány v době od 12:00  do 12:30 hod.  a pro žáky  6. - 9. ročníku od 12:30 do 13:00 hod. Do jídlonosičů se obědy vydávat nebudou. Stravovat se mohou žáci, kteří nejsou v karanténě a nemají příznaky virového onemocnění. 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE K VÝUCE OD STŘEDY 14. 10. DO PÁTKU 30. 10. 2020

 1. Na základě mimořádného opatření vlády ČR se od středy 14. 10.  do neděle
  1. 11. 2020 ruší prezenční výuka v základních školách, a to na I. i II. stupni. V provozu nebude ani školní družina, obědy mají všichni žáci odhlášeny.

   
 2. Od středy 14. 10. do pátku 16. 10. 2020 budou dětem z organizačních důvodů zadávány úkoly a výukové materiály do Bakalářů
   
 3. Od pondělí 19. 10. do pátku 23. 10. 2020 bude probíhat kombinovaná výuka, tj.: online hodiny  a  zadávání úkolů a materiálů do Bakalářů. Organizace bude následující:

                         a) 1. – 5. ročník:  online výuka bude probíhat v předmětech ČJ, M,
                             AJ a to v hodinách, kdy jsou v běžném rozvrhu třídy. Vyučovat se                               bude přes program DISCORD - nápovědu najdete na webu školy                                 nejpozději do konce týdne.Vyučovat se bude přes program                                         DISCORD. Z ostatních předmětů budou zadávány materiály do                                   Bakalářů.

                         b) 6. – 9. ročník: online výuka bude probíhat v předmětech ČJ, M,
                             AJ, NJ, RJ, CH, F, a to v hodinách, kdy jsou tyto předměty
                             zařazeny do běžného rozvrhu třídy. Vyučovat se bude přes
                             program DISCORD - nápovědu najdete na webu školy nejpozději
                             o konce týdne.V ostatních předmětech budou  úkoly a výukové
                             materiály zadávány přes Bakaláře.

 

 1. V týdnu od 26. do 30. 10. 2020 jsou MŠMT vyhlášeny mimořádné dny volna, následuje státní svátek  a podzimní prázdniny. V tuto dobu žádná výuka probíhat nebude. Dle informací vlády ČR bychom se v pondělí 2. 11. 2020 měli všichni sejít ve škole k běžné výuce. Prosíme ale zákonné zástupce, aby vzhledem k tomu, že se situace neustále mění, sledovali informace na webových stránkách školy a v Bakalářích.
   
 2. OČR – dle dostupných informací škola tentokrát žádné potvrzení nevydává, zákonní zástupci vyplní pouze čestné prohlášení. Pokud budeme mít oficiální informace, zveřejníme je na webu školy.

Děkujeme za spolupráci, vedení školy.

 

 

Informace o organizaci výuky od 12. 10. do 30. 10. 2020

1. stupeň

 • Žáci budou od 12. 10. 2020 pokračovat ve stávající výuce dle rozvrhu bez dalších omezení
 • Plavecký výcvik 2. ročníku od 12. 10. do 23. 10. probíhat nebude.
 • Kroužky, pedagogické intervence v období od 12. 10. do 23. 10. 2020 probíhat nebudou
 • ŠD bude fungovat bez omezení

 

2. stupeň  - V době od 12. 10. do 23. 10. 2020 bude výuka probíhat
                    následovně:

 • Třídy VI. A, VII. A, VIII. A, IX. A se budou od 12. 10. do 16. 10. vzdělávat prezenčně (tj. ve škole)  podle stávajícího rozvrhu. Od 19. 10. do 23. 10. se budou tyto třídy vzdělávat distančně (tj. na dálku).  
 • Online hodiny budou probíhat v předmětech ČJ, MA, AJ, NJ – RJ, FY, CH v časech stávajícího rozvrhu v programu Discord, tedy stejným způsobem jako v jarních měsících. Žáci vždy ráno dostanou do Bakalářů pozvánku do programu Discord. Tu vloží do prohlížeče (doporučujeme Google Chrome) a přihlásí se. V předmětech DĚ, Z, PŘ, OV, RV, IT, TV, VV, HV budou materiály k výuce zadávány v Bakalářích. V době distanční výuky budou mít žáci odhlášené obědy.

 

 • Třídy VI. B, VII. B, VIII. B, IX. B se budou od 12. 10. do 16. 10. vzdělávat distančně (tj. na dálku)
 • Online hodiny budou probíhat v předmětech ČJ, MA, AJ, NJ – RJ, FY, CH v časech stávajícího rozvrhu v programu Discord, tedy stejným způsobem jako v jarních měsících.Žáci vždy ráno dostanou do Bakalářů pozvánku do programu Discord. Tu vloží do prohlížeče (doporučujeme Google Chrome) a přihlásí se.  V předmětech DĚ, Z, PŘ, OV, RV, IT, TV, VV, HV budou materiály k výuce zadávány v Bakalářích. V době distanční výuky budou mít žáci odhlášené obědy. Od 19. 10. do 23. 10. se budou tyto třídy vzdělávat prezenčně(tj ve škole) podle stávajícího rozvrhu.

 

 • !!!  Žáci jsou podle novely školského zákona povinni se distančně vzdělávat. Pokud se žák neúčastní distanční výuky, platí stejná pravidla omlouvání absence žáků, jak je uvedeno ve školním řádu !!!

 

 • Kroužky, pedagogické intervence v období od 12. 10. do 23. 10. 2020 probíhat nebudou.

 

 • 26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny jako dny volna, následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin
  29. – 30. října.

 

Pokud některý žák nemá odpovídající techniku, mohou zákonní zástupci kontaktovat vedení školy.

Pokud některý ze žáků nemá na svém zařízení nainstalovány aplikace M. Office (Word, Power Point), může si totO zdarma stahnout zde: 

Office :  https://cs.libreoffice.org/download/download

Pdf.:  https://get.adobe.com/cz/reader/otherversions/