Základní škola T. G. Masaryka Blatná
Základní škola T. G. Masaryka Blatná
rozšířené vyhledávání
RSS Mapa webu

Kontakt

 1. Adresa: ZŠ T. G. MASARYKA
  tř. TGM 520
  388 01 Blatná
 2. Tel:

  +420 383 422 484

 3. IČO: 70872481
 4. Email ředitelky školy:

  Zdenka.Dvorakova@zstgmblatna.cz

 5. ID datové schránky: nc5mtaq
Základní škola T. G. Masaryka Blatná

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané na základě zákona:

 • školní matrika
 • doklady o přijímání dětí, žáků a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování
 • třídní kniha
 • záznamy z pedagogických rad
 • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků, popřípadě lékařské posudky

Osobní údaje zpracovávané ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci:

 • předávání údajů do okresního archivu (zákon o archivnictví)
 • předávání údajů orgánům státní správy (MŠMT, ČŠI, krajský úřad)

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu:

 • seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech
 • seznamy žáků na soutěžích a olympiádách
 • jména osob, které budou odvádět dítě ze školy, školní družiny
 • kontakt na zákonné zástupce (není shodný s adresou dítěte)
 • fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole
 • zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách
 • oprávněný zájem školy znát historii vzdělávání žáka a zjištění jeho vzdělávacích potřeb – adresa MŠ, kterou navštěvuje, u zápisu poprvé/podruhé, zdravotní stav, jiný školský obvod – adresa spádové školy, zájem o zařazení do ŠD, zájem o povinně volitelné předměty, zájem o nepovinné předměty

Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů:

 • podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise
 • podklady žáků pro vyšetření v PPP, SPC, SVP
 • hlášení trestných činů, neomluvená absence
 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích

 

ZŠ TGM BLATNÁ