Obsah

POTŘEBNÉ BĚŽNÉ SEŠITY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021 
(pracovní sešity budou objednány školou)

 

1. ROČNÍK - bez běžných sešitů

2. ROČNÍK 

MATEMATIKA

513 2X

624 2X

440 2X

5110 1X

 

3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK

523 5X

MATEMATIKA

523 2X

440 1X

525 1X

ANGLICKÝ JAZYK

523 2X

HUDEBNÍ VÝCHOVA

NOTOVÝ 1X

 

 

4. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK

523 6X

MATEMATIKA

523 2X

ANGLICKÝ JAZYK

523 1X

SLOVÍČKA 1X

VLASTIVĚDA

523 1X

PŘÍRODOVĚDA

523 1X

HUDEBNÍ VÝCHOVA

NOTOVÝ 1X

IT

523 1X

 

5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK

564 1X

544 1X

524 2X

MATEMATIKA

544 1X

440 1X

ANGLICKÝ JAZYK

544 1X

524 1X

SLOVÍČKA 1X

VLASTIVĚDA

544 1X

PŘÍRODOVĚDA

524 1X

HUDEBNÍ VÝCHOVA

NOTOVÝ 1X

 

6. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK

564 1X

544 1X

524 3X

MATEMATIKA

460 1X

520 1X

565 1X

ANGLICKÝ JAZYK

544 1X

524 1X

SLOVÍČKA 1X

ZEMĚPIS

544 1X

DĚJEPIS

544 1X

PŘÍRODOPIS

540 1X

420 1X

OBČANSKÁ VÝCHOVA

544 1X

RODINNÁ VÝCHOVA

524 1X

HUDEBNÍ VÝCHOVA

564 1X

notový (může být z loňska)

PRACOVNÍ ČINNOSTI

520 1X

IT

564 1X

 

7. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK

564 1X

544 1X

524 3X

MATEMATIKA

460 1X

520 1X

ANGLICKÝ JAZYK

544 1X

524 1X

SLOVÍČKA 1X

NĚMECKÝ JAZYK

544 2X

RUSKÝ JAZYK

544 1X

ZEMĚPIS

544 1X

DĚJEPIS

544 1X

PŘÍRODOPIS

540 1X

FYZIKA

540 2X

OBČANSKÁ VÝCHOVA

544 1X

RODINNÁ VÝCHOVA

524 1X

HUDEBNÍ VÝCHOVA

524 1X

notový (může být z loňska)

PRACOVNÍ ČINNOSTI

520 1X

IT

524 1X

 

8. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK

564 1X

544 1X

524 3X

MATEMATIKA

460 1X

520 1X

565 1X

ANGLICKÝ JAZYK

544 1X

524 1X

SLOVÍČKA 1X

RUSKÝ JAZYK

544 1X

NĚMECKÝ JAZYK

544 2X

ZEMĚPIS

544 1X

DĚJEPIS

544 1X

PŘÍRODOPIS

540 1X

FYZIKA

540 1X

CHEMIE

540 1X

420 1X

OBČANSKÁ VÝCHOVA

544 1X

RODINNÁ VÝCHOVA

524 1X

HUDEBNÍ VÝCHOVA

524 1X

notový (může být z loňska)

PRACOVNÍ ČINNOSTI

524 1X

IT

524 1X

 

9. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK

564 1X

544 1X

524 3X

MATEMATIKA

460 1X

520 1X

ANGLICKÝ JAZYK

544 1X

524 1X

NĚMECKÝ JAZYK

524 2x

ZEMĚPIS

544 1X

DĚJEPIS

544 1X

PŘÍRODOPIS

540 1X

FYZIKA

540 1X

CHEMIE

540 1X

OBČANSKÁ VÝCHOVA

544 1X

HUDEBNÍ VÝCHOVA

524 1X

PRACOVNÍ ČINNOSTI

524 1X

IT

524 1X