Obsah

Organizace třídnických hodin a individuálních konzultací pro žáky 2. stupně dle uvolnění škol a školských zařízení od 8. června 2020

 

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k prostorovým, personálním a organizačním možnostem školy bude od 8. června 2020 výuka žáků 2. stupně dále probíhat distanční formou zadáváním úkolů v zavedených systémech a formou organizovaných online hodin či konzultací.

Osobní konzultace s vyučujícími si mohou individuálně domlouvat zákonní zástupci žáků, kteří:

  • byli hodnoceni v I. pololetí z nějakého předmětu známkou nedostatečnou a také žáci, kteří byli v I. pololetí z nějakého předmětu nehodnoceni a nebyli hodnoceni ani v náhradním termínu
  • žáci, kteří měli závažné problémy s technickým připojením během distanční výuky
  • žáci s SVP, kteří potřebují  na základě doporučení PPP individuální přístup ve vzdělávání

Třídní učitel bude kontaktovat své žáky za účelem vyzvednutí osobních věcí žáků ze tříd a školních šaten, v případě 9. ročníku pro odevzdání zapůjčených učebnic, klíčů od šaten a uzavření závazků vůči škole a řešení dalších třídnických záležitostí.

O formě a způsobu předání vysvědčení za II. pololetí budeme včas informovat prostřednictvím webových stránek a Bakalářů.

 

Děkuji za pochopení.                                                      Mgr. Zdenka Dvořáková
                                                                                           ředitelka školy