Obsah

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

  ŠKOLNÍ KOLO  
SOUTĚŽ TYP       ÚČASTNÍCI/VÍTĚZOVÉ
PŘÍRODOVĚDNÝ 
KLOKAN
KATEGORIE 
KADET
KATEGORIE 8. + 9. ROČNÍK
1. místo:  Aleš Procházka 8. B
2. místo:  Tereza Broučková 8. B
3. místo: Filip Vrba 8. A            
  
KDO UMÍ, UMÍ ŠKOLNÍ KOLO 
PŘÍRODOVĚDNÉ 
SOUTĚŽE
1. – 6. místo:
Štěpán Král, Leontýna M. Fialová – oba 5. A;  Adéla Zitková, Justýna Majorová, Magdalena Machková – všechny 5. B;  Čeněk J. Pernt – 6. A
všichni postup do okresního kola
OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE ŠKOLNÍ KOLO
8. A 9. ROČNÍKŮ

1. místo:
Kateřina Slavíčková 8. A – postup do okresního kola

2.  místo: Jana Svobodová 9. tř.  – postup do okresního kola

3. místo: Nela Hanzlíčková 8. A
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA ŠKOLNÍ KOLO
8. A  9. ROČNÍKŮ

1. místo: Frederika Nuslová 9. tř.
2. – 3. místo: Ema Mlsová, Šárka Červená – obě 9. tř.

všechny postup do okresního kola
MLADÝ CHEMIK ŠKOLNÍ KOLO

1. – 2.místo: Frederika Nuslová, Radim Tenora– oba 9. tř.
3. místo: Pavel Prančl 9. tř.

všichni postup do krajského kola
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA ŠKOLNÍ KOLO

KATEGORIE Z 5

1. místo: Magdaléna Machková 5.B
2. místo:  Adéla Zitková 5. B

VEVERKA REZKA ŠKOLNÍ KOLO PŘÍRODOVĚDNÉ SOUTĚŽE

KATEGORIE 3. ROČNÍK
1. místo:
Tomáš Šimůnek 3. B
     
                Tina Chlebecová 3. A

2. místo: František Váňa 3. B
         
     Sofie Baťková 3. A
3. místo: Lukáš Mařík 3. B
                Ondřej Kuss 3. A

KATEGORIE 4. ROČNÍK
1. místo: Markéta Slancová 4. A
               Nela Kumherová 4. B
2. místo: Eliška Koptyšová 4. A
                Jan Staněk 4. B
3. místo: Eliška Smetanová 3. A
4. – 5. místo: Matěj Burda 4. A
                       Sára Jonáková 4. A
6. místo: Dominik Blovský 4. A

všichni postup do okresního kola

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA
ŠKOLNÍ KOLO

KATEGORIE A - 6. ROČNÍK

1. místo: Čeněk Jan Pernt – 6. A - postup do okresního kola
2. místo:  David Ochotný 6. A
3. místo: Martin Slanec 6. A

KATEGORIE B - 7. ROČNÍK

1. místo:  Matěj Kupar 7. A  – postup do  okresního kola
2. místo:  Václav Karlík 7. B
3. místo: Vojtěch Mikeš 7. A

 KATEGORIE C - 8. - 9. ROČNÍK   1. místo: Markéta Klímová 8. B  – postup  do okresního kola  
2. místo:  Matyáš Červenka 9. tř.
3. místo:  Lukáš Kareš 8. B   

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V AJ ŠKOLNÍ KOLO

I. KATEGORIE: 6. – 7. ročník
1. místo:
Valerie Pancová 6. B

2. místo: Matěj Kupar 7. A
3. místo: Eva Vokrojová 6. A

II. KATEGORIE: 8. – 9. ročník
1. místo: Roman Kadlec 9. tř.
2. místo: Nela Hanzlíčková 8. A
3. místo: Eliška Dvořáková 8. A

 
SPEELING BE ŠKOLNÍ SOUTĚŽ AJ

1. místo: David Vršťala 5. B
2. místo: Vojta Vlk 5. B
3. místo: Barbora Zachová 5. A

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA ŠKOLNÍ KOLO 1. místo: Pavel Prančl 9. tř.
2. místo: Frederika Nuslová 9. tř.
3. místo: Radim Tenora 9. tř.
všichni postup do okresního kola
  OKRESNÍ KOLO  
SOUTĚŽ  TYP ÚČASTNÍCI/VÍTĚZOVÉ
OLYMPIÁDA V ČJ OKRESNÍ KOLO STRAKONICE

5. místo: Kateřina Slavíčková 8.A
6. místo: Jana Svobodová 9. tř.

 
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA OKRESNÍ KOLO STRAKONICE

20. místo: Šárka Červená 9. tř.
27. místo: Ema Mlsová 9. tř.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

OKRESNÍ KOLO STRAKONICE

 

KATEGORIE Z5:

1. místo: Magdaléna Machková 5.B
                        

KDO UMÍ, UMÍ OKRESNÍ SOUTĚŽ CEV STRAKONICE

KATEGORIE 5. TŘÍD:
6.–8.místo:
Magdalena Machková                        5. B
13.-14. místo: Jaroslav Brouček 5.A      

KATEGORIE 6. TŘÍD:

7. – 9. místo: Lucie Maroušková 6. A
11. - 12. místo: Čeněk J. Pernt 6.A

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ NJ OKRESNÍ KOLO

KATEGORIE II. A

2. místo: Nela Hanzlíčková 8. A
4. místo: Lucie Mihalcová 8. A

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ AJ OKRESNÍ KOLO

KATEGORIE 6. - 7. TŘÍD: 
11. místo: Valerie Pancová 6. B

KATEGORIE 8. - 9. TŘÍD:
8. místo:
Roman Kadlec 9. tř.

  KRAJSKÉ KOLO  
SOUTĚŽ TYP ÚČASTNÍCI/VÍTĚZOVÉ
MLADÝ CHEMIK KRAJSKÉ KOLO 44. místo: Pavel Prančl  9. tř.
  CELOSTÁTNÍ KOLO  
SOUTĚŽ TYP ÚČASTNÍCI/VÍTĚZOVÉ
ZPOMAL, PROSÍM CELOSTÁTNÍ KOLO VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

KATEGORIE MLADŠÍ ŽÁCI:
3. místo:
Dominik Horvát 5. A

IT SLOT SOUTĚŽ
IT TECHNOLOGIÍ 
A MATEMATICKÝCH ZNALOSTÍ

3 860účastníků
103. místo:  Milan Čapek 9. tř.
380. místo: Matyáš Červenka 9.tř
415. místo: Matyáš Prokopius 9. tř.

  SPORTOVNÍ SOUTĚŽE  
PODZIMNÍ ATLETIKA OBLASTNÍ SOUTĚŽ ŠKOL BLATENSKA

1. místo  - celkem 6x
skok daleký: Rudolf Ďorď 9. tř.
skok vysoký: Rudolf Ďorď 9. tř.
štafeta ml. žáci: Filip šimůnek, Tomáš říha – oba 6. A;  Luboš Šimeček 7. B;  Martin Beneš 7. A
štafeta ml. žákyně: Anežka Hamplová, Agáta Sýbková, Kateřina Holmanová, Laura Zdvořáčková – všechny 7. A
štafeta st. žákyně: Michaela Novotná  8. B;  Aneta Macháčková – 8. A;  Eliška Králová, Ema Mlsová – obě 9. tř.
běh na 60 m: Pavel Prančl 9. tř;  Martin Beneš 7. A

2. místo  - celkem  7x
vrh koulí: Ema Mlsová, Pavel Prančl – oba 9. tř.
běh na 800 m: Ema Mlsová 9. tř.
skok daleký: Nela Hanzlíčková 8. A;  Martin Beneš 7. A
skok vysoký: Vít Pechr 7. A
běh na 60 m: Laura Zdvořáčková 7. A;  Filip Šimůnek 6. A
běh na 1 000 m: Jiří Mázdra 7.A

3. místo  - celkem  2x
běh na 1000 m: Vít Pechr 7. A
běh na 60 m: Rudolf Ďorď 9. tř.
VÁNOČNÍ LAŤKA ZÁVODY VE SKOKU VYSOKÉM – SOŠ BLATNÁ

KATEGORIE DÍVKY:

3. místo: Anna Emilie Karasová 8.A

KATEGORIE CHLAPCI:

1. místo: Rudolf Ďorď  9. tř.
2. místo: Pavel Prančl 9. tř.
3. místo:Martin Zeman 8. A

FLORBAL

OKRESNÍ KOLO STRAKONICE

KATEGORIE MLADŠÍ ŽÁKYNĚ: 
5. místo družstvo:

Agáta Sýbková, Viktorie Benešová,
Laura Zdvořáčková,Anežka Hamplová, Kateřina Hejnochová, Kateřina Homanová – všechny 7. A;  Valentýna Ředinová, Ela Hořejší – obě 7. B;  Valerie Pancová – 6. B

KATEGORIE MLADŠÍ ŽÁCI: 
11. místo družstvo:

Jiří Mázdra, Matěj Kupar, Vít Pechr, Martin Beneš – všichni 7. A;  Miroslav Vaněček – 7. B;  David Ochotný, Vojtěch Dokoupil, Miroslav Šilha, Filip Šimůnek, Martin Slanec, Tomáš Říha, Filip Hucek, Jakub Podlešák, Tomáš Pechr – všichni 6. A

KATEGORIE STARŠÍ ŽÁKYNĚ:
5. místo družstvo:

Aneta Macháčková, Aneta Zbíralová, Lucie Mihalcová, Eva Thorovská, Nela Hanzlíčková, Eliška Dvořáková, Ester Platlová – všechny 8. A;  Nela Opavová, Agáta Pichnerová – obě 8. B;  Ema Mlsová, Eliška Čadová – obě 9. tř.

KATEGORIE STARŠÍ ŽÁCI: 
3. místo družstvo:
 
Hynek Sedláček, Adolf Voračka, Prokop Říha, Filip Váňa, Filip Vrba, Petr Mařík, Štěpán Kalužík – všichni 8. A;  Lukáš Kareš – 8. B;  Pavel Ochotný 9. tř.;  Martin Benš, Jiří Mázdra – oba 7. A

ČEPS CUP FLORBALOVÝ TURNAJ

OKRESNÍ KOLO STRAKONICE 3. místo družstvo: 
Michal Macháček, Jiří Ďurián – oba 4. A;   Filip Červenka, Jakub Kupar, David Vršťala – všichni 5. B;  David Beneš, Jaroslav Brouček, Štěpán Král – všichni 5. A
SPORTSHOW SOUTĚŽ SOŠ BLATNÁ – smíšený softbal 2. místo:
Anežka Hamplová, Laura Zdvořáčková, Agáta Sýbková, Martin Beneš, Jiří Mázdra – všichni 7. A
  ŠACHOVÉ SOUTĚŽE  
ŠACHOVÝ TURNAJ JEDNOTLIVCŮ ČERTOVSKÝ VÁNOČNÍ TURNAJ ŠD

MLADŠÍ ŽÁCI

1. místo: Tomáš Pekárek 2. A
2. místo: David Beneš 5. A
3. místo: Štěpán Král 5. A

STARŠÍ ŽÁCI

1. místo: Lukáš Kareš 8. B
2. místo: Martin Beneš 7. A
3. místo: Jiří Mázdra 7. A

  VÝTVARNÉ SOUTĚŽE  
ZPOMAL,PROSÍM! VÝTVARNÁ SOUTĚŽ KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČR

KATEGORIE MLADŠÍ ŽÁCI
1. místo: Ondřej Kuss  3. A
3. místo: Dominik Horvát 5. A

KATEGORIE STARŠÍ ŽÁCI
1. místo:
Martin Slanec 6. A
2. místo: Vanessa Pekárková 

všichni postup do celostátního kola

 

 

 

 

 

              ŠKOLNÍ ROK 2018/2019      

SOUTĚŽE 2018 - 19 ZDE K PŘEČTENÍ

 

          ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

                                SOUTĚŽE 2017 - 18 ZDE K PŘEČTENÍ

 

DĚKUJEME VŠEM ŽÁKŮM A ŽÁKYNÍM ZA REPREZENTACI ŠKOLY V SOUTĚŽÍCH.

logo školy