Obsah

 

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ TGM

VJECY F KLECY

 

 

Redakční rada časopisu
Vjecy f klecy pro rok 2019/2020:
Ludmila Růžičková
Vojtěch Mikeš
Matěj Machek 
korektury: Eva Wachtlová
 
 
 
PŘISPĚVATELÉ DO LETOŠNÍHO PRVNÍHO ČÍSLA: 
 
Matěj Machek, 7. A - skateboarding
Eliška Koptyšová, 4. A - hádanky
Vojtěch Mikeš, 7. A -  nejlepší české filmy
Adam Voříšek, 2. A - kresba
foto: Adolf Voračka, 8. A (workshop v DS)
 
 
Šéfredaktor:
LUDMILA RŮŽIČKOVÁ

(příjem a editace článků, uzávěrky, komunikace s redaktory)

 

 
 
            Vjecy f klecy          
              
 
SVÉ NÁPADY A PŘÍPOMÍNKY NÁM MŮŽETE
NAPSAT NA ADRESU:
 
ludmila.ruzickova@zstgmblatna.cz