Obsah

TIPY PRO ON LINE PROCVIČOVÁNÍ

 

VZDĚLÁVACÍ POŘADY NA ČT 2:
UčíTelka: 8:00 - 12:00 hod. - pro žáky 1. stupně (30minutové programové bloky pro jednotlivé ročníky s krátkými přestávkami)
Odpoledka- pro žáky 2. stupně
 
VZDĚLÁVACÍ POŘADY NA ČT 1:
Škola doma - od 14:00 hod. - pomoc pro žáky, kteří budou dělat přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia (úterý český jazyk, čtvrtek matematika)
 
VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ APLIKACE
 
Školákov - https://skolakov.eu/
Od každého něco - https://pripravy.estranky.cz/
Hádanky, pohádky, zajímavosti - http://www.jablko.cz/
Nakladatelství Fraus zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice - https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma
nakladatelství NOVÁ ŠKOLA zpřístupnilo své int
eraktivní učebnice pro 1 i 2. stupeň - https://www.nns.cz/blog/
Procvičování pro žáky ZŠ - https://www.skolasnadhledem.cz
SCIO:  https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp
ON-LINE CVIČENÍ: https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
KHANOVA ŠKOLA: https://khanovaskola.cz/
procvičování češtiny: https://www.umimecesky.cz/
zábavné procvičování znalostí: https://umimefakta.cz 
    
 
DALŠÍ NABÍDKY:
 
Český jazyk
https://www.pravopisne.cz/bez-reklam/
http://www.diktaty.cz/
Internetová jazyková příručka - https://prirucka.ujc.cas.cz/
Moje čeština - https://www.mojecestina.cz/
Gramatika - https://www.ocestine.cz/
Diktáty - https://cesky-jazyk.okhelp.cz/diktaty/index.php
Český jazyk pro každého - http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
 
Matematika
Matematika pro 1. i 2. stupeň https://www.matika.in/cs/
Matematika pro 2. stupeň - https://www.e-matematika.cz/zakladni-skoly/
matematika pro 1. i 2. stupeň - http://www.naberanku.cz/vyuka/matematika/zaci/mat08.htm
Testy 7. ročník -https://zpravy.idnes.cz/Soutez_test.aspx?id=136
Testy všechny ročníky - http://www.testpark.cz/testy/matematika
Procvičování 1. i 2. stupeň - www.onlinecviceni.cz
Matematika hrou 1. i 2. stupeň - http://matematika.hrou.cz/
Matematika pro 2. stupeň - http://matematika.okhelp.cz/zakladni-skola/index.php
Římská čísla - http://www.converter.cz/prevody/rimska-cisla.htm
 
Anglický jazyk
https://elt.oup.com/parents/resources/oxfordparents/?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

 

Fyzika

Interaktivní úkoly k procvičování -
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika?scroll=104

Jednotlivá fyzikální témata - výklad - http://www.ucitel.net/fyzika
Animace fyzikálních jevů - https://phet.colorado.edu/cs/simulations/category/physics
Převody jednotek - https://www.vypocitejto.cz/prevody-jednotek/
Převody jednotek -
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=2152&action=show#selid
Převody jednotek - https://www.umimematiku.cz/jednotky_miry
Převody jednotek - http://www.converter.cz/
 
 
1. stupeň
Matematika - http://www.matyskova-matematika.cz/vyukova-videa/ 
Diktáty, doplňovačky, Aj, Ma - https://www.umimecesky.cz/
Čj, M, Prv - http://www.web.rysava.websnadno.cz/
Ma, Čj - https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
Procvičování Čj - https://www.gramar.in/cs/
Matematika 1.- 3. ročník - http://www.naucsepocitat.cz/
Odčítání 2. třída - http://v.vasiljevicova.sweb.cz/ZIRAFY5.htm
Počítání s desetinnými čísly -http://skolicka6.sweb.cz/MADAGASKAR/MADAGASKAR.htm
Diktáty - https://cesky-jazyk.okhelp.cz/diktaty/index.php
Druhy vět  - http://v.vasiljevicova.sweb.cz/cirkus.htm
Čj - http://www.naucsepsat.cz/
Slovní druhy - http://v.vasiljevicova.sweb.cz/SLOVNI%20DRUHY.htm
Měkké a tvrdé souhlásky - http://v.vasiljevicova.sweb.cz/SOUHLASKY1.htm
 
Dějepis
https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230111/
 
Zeměpis
Slepé mapy, lze volně stáhnout a procvičovat - http://skolnimapy.cz/hledat/
https://earth.google.com/web/@0,0,-24018.82718741a,36750128.22569847d,3
5y,0h,0t,0r/data=KAE
Česká republika - https://geography.okhelp.cz/czech/index.php
https://umimefakta.cz