Obsah

 

OD PONDĚLÍ 6. 4. 2020 BUDOU MATERIÁLY K DOMÁCÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ MATERIÁLŮ ŠKOLNÍ DRUŽINY ZADÁVÁNY V BAKALÁŘÍCH.
VÍCE INFORMACÍ
NAJDETE ZDE.

LOGO

 

30. BŘEZNA - 3. DUBNA 2020

ČESKÝ JAZYK

 1. ŠS – učebnice str.63 cv.15 – vypište z vět doplňky
 2. ŠS – učeb. str.64 cv.17 – text opište a doplňte interpunkci
 3. DÚ – učeb. str.63 cv.12 - z vět vypište pod sebe příslovečná určení přípustky, účelu, podmínky nebo příčiny  a větný člen, který rozvíjí + druh PU (příklad: vydala se i přes předpověď – PU přípustky)
 4. Procvičovat si větné členy na www.pravopisne.cz
 5. každé úterý od 14.00 na ČT1 Škola doma – příprava na přijímací zkoušky z ČJ

Hana Kubíková

MATEMATIKA

Příprvava na přijímací zkoušky- udělat testy z let minulých - od roku 2016 -
    odkaz
ZDE

Ivana Matějovicová

FYZIKA

vytvořit poznámky do sešitu - ke stažení zde

Miroslav Zíka

CHEMIE

Tuky - pracovní list zde

Ivana Matějovicová

ANGLICKÝ JAZYK - skupina p. Růžičkové

Zopakujte si všechna nepravidelná slovesa – zejména pak jejich 3. tvar/Past Participle, budeme ho potřebovat, až se začneme učit trpný rod. Přehled nepravidelných sloves najdete například ve vašich pracovních sešitech (na deskách).

Minulý týden jste dostali za úkol procvičit si slovní zásobu, tento týden se zaměříme na poslech. Procvičujte podle svých možností na:

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening

Ludmila Růžičková

ANGLICKÝ JAZYK - skupina p. Zachové

 1. Napište inzerát: pro své podnikatelské záměry hledáte někoho, kdo vám vytvoří webové stránky; hledáte někoho kreativního, originálního, orientujícího se v nových webových trendech, zároveň však nechcete přesáhnout sumu 8 000 kč za vytvoření originálních webovek; do inzerátu zahrňte termín, dokdy se mají zájemci ozývat, kontakt na sebe a jiné potřebné záležitosti (inspirace – učebnice s. 46)

     Odešlete do pátku na Martina.Zachova@zstgmblatna.cz

   
 2.  Poslechněte si video týkající se osobnosti (personality)
    název videa: Describe Your Character and Personality in English
   (5:08 min.) - odkaz zde:

 https://www.youtube.com/watch?v=uRGVtGfoXv 
 
některá neznámá slovíčka si dohledejte

   3. Učte se slovíčka 4 C

   4. Vypracujte v PS cv. 1, 4/s. 38, cv. 1/s. 42

Martina Zachová

RUSKÝ JAZYK

1. slovíčka 5. lekce - z PS str. 56 - 57  opsat slovíčka od "rovzrh hodin - až po
    frázi Chodím do 5. třídy"

2. Do školního sešitu přelož (zopakuj si časování sloves)

    Učím se matematiku.
    Táňa chodí do 9. třídy.
    Učíme se dějepis.
    Maminka pracuje ve škole.
    Čteme a píšeme rusky. 

Jan Kyznar

NĚMECKÝ JAZYK

 • opakování slovní zásoby 3. lekce

Denisa Karešová

ZEMĚPIS

 • zadání úkolu najdete na umimeto.org - umimefakta- nástěnka třídy a třída - domácí úkoly
 • pokračovat v práci na prezentacích krajů - hotové zasílat na Dana.Houzarova@zstgmblatna.cz

Dana Houzarová

DĚJEPIS

2. světová válka v letech 1941 - 1943 - ke stažení zde

Jan Kyznar

PŘÍRODOPIS

1. zhlédnout film PŮDY - pozor - zapněte titulky - odkaz zde:

https://www.youtube.com/watch?v=1rLFm24HNzs

Ivana Matějovicová

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • pracovat i nadále na projektu z minulého týdne

Tereza Ondrušková

INFORMATIKA - obě skupiny

 • po celou dobu mimořádných opatření pracovat na absolventských prezentacích

Dana Houzarová, Monika Benešová

------------------------------------------------------------

23. - 27. BŘEZNA 2020

ČESKÝ JAZYK

Pokračovat v procvičování na přijímací zkoušky https:www.scio.cz

Hana Kubíková

MATEMATIKA

Stránky na procvičení M 9 – k přijímacím zkouškám na SŠ:

1. ŘEŠENÍ ÚKOLŮ Z MINULÉHO TÝDNE ZDE

1. https://drmatika.cz/statni-prijimacky-na-stredni-skoly-z-matematiky/

2. https:www.scio.cz

Ivana Matějovicová

DĚJEPIS

1. Napiš si poznámky z pracovního listu

2. Splň zadané úkoly v pracovním listě

3. Pokud máš možnost tisku, můžeš vytisknout a nalepit do sešitu: prac. list ZDE

Jan Kyznar

CHEMIE

1. Řešení zadání z úkolů zadaných ve škole ZDE

2. Cukry - pracovní list zde


PŘÍRODOPIS

Půdy: online procvičování: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2068 

Ivana Matějovicová

ZEMĚPIS

1. pokračovat v tvorbě prezentací - pokud nemáte u sebe ty, které jste začali ve škole,
    pište na:
Dana.Houzarova@zstgmblatna.cz 

2. ve výuce budeme pro procvičování používat webový systém Umíme. Prosím
   všechny o registraci. Vy budete procvičovat dle mého zadání a nebo i dle svého
   výběru a já pak uvidím, jak se vám dařilo.


Postupujte následovně: 

1) Běžte na stránkuwww.umimeto.org

2) Klikněte na 'Přihlásit se' a vytvořte si účet.

3) Po vytvoření účtu klikněte na 'Jsem student'.

4) Zadejte heslo:  LZJ77

Děkuji vám a budu se těšit na vaše výsledky. Dana Houzarová

 

ANGLICKÝ JAZYK- skupina p. Zachové

1. práce s učebnicí

2. práce s pracovním sešitem

3. práce na internetu:  https://www.youtube.com/watch?v=YtRge3dg2wg

4. veškerá zadání k výše uvedeným bodům najdeš ZDE

Martina Zachová

ANGLICKÝ JAZYK - skupina p. Růžičkové

Online procvičování na vašem oblíbeném quizletu, kromě známých témat vám tento týden přibylo 5 nových. Pusťte se do toho :-) ... 

Ludmila Růžičková
 

FYZIKA

Opakovat vlastnosti světla  -  Zákon odrazu a zákon lomu

Do školního sešitu zapiš a vyřeš tyto příklady. Budu rád, když mi ofocenou práci pošleš na můj email: Miroslav.Zika@zstgmblatna.cz 

1. Duté kulové zrcadlo má poloměr křivosti r=6 cm. Jak daleko musí  být předmět od vrcholu zrcadla, aby jeho obraz byl: a) zmenšený, b) stejně veliký, c) zvětšený, d) převrácený, e) přímý, f) skutečný, g) neskutečný?
Nakresli obrázky

2. Jaký je obraz ve vypuklém zrcadle? Jak se mění jeho poloha a velikost, když se předmět blíží k zrcadlu ?

                                                                                                  Miroslav Zík
a

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • vypracovat samostatný projekt - podrobné info v Bakalářích
 • zadáné ve škole na začátku 2. pololetí
 • dokončit do konce března a poslat na: Tereza.Ondruskova@zstgmblatna.cz 

Tereza Ondrušková


--------------------------------------------------------------------

16. - 20. BŘEZNA 
 

ANGLICKÝ JAZYK - skupina zelená - p. uč. Růžičková

1. učebnice str. 52 - 53 - přečíst texty str. 52 - 53 + přeložit

2. učebnice str. 56 - přečíst + přeložit 

3. pracovní sešit - doplnit všechna cvičení do str. 43 včetně

Ludmila Růžičková

ANGLICKÝ JAZYK - skupina modrá - p. uč. Zachová

1. naučit slovíčka oddílu 4B (včetně Personality)

2. pracovní sešit str. 36

3. pracovní sešit str. 40 - 41

Martina Zachová

NĚMECKÝ JAZYK: 

1. opakovat slovní zásobu 3. lekce

2. pracovní sešit - str. 33/cv. 13, 14 - opsat a doplnit

Denisa Karešová

MATEMATIKA

1. Komolý jehlan a kužel - str. 163 - 168 - do sešitu vypracovat z učebnice:

   str. 166/cv. 3;  str. 167/cv. 4;  str. 168/cv. 5, 6

2. Příprava na přijímací zkoušky: klikněte ZDE: společnost Scio uvolnila testy
    zdarma

 • postup: objednáte, ale za 0,- Kč, zaregistrujete (pokud již jste registrování, tak přihlásíte), potvrdíte jakoukoliv platbu, když je to nula, je to jedno, zadáte objednat a na váš email přijdou přihlašovací údaje
 • některé dílčí testy najde i on-line zdarma

3. Příprvava na přijímací zkoušky- udělat testy z let minulých - od roku 2016 -
    odkaz
ZDE

Ivana Matějovicová

ČESKÝ JAZYK

1. zopakovat  větné členy a druhy vedlejších vět

2. příprava na přijímací zkoušky: stejně jako matematika SCIO testy - objednat
    stejným způsobem ( nejlépe udělejte najednou)

3. příprava na přijímací zkoušky - udělat testy z minulých let - od roku 2016 -
   odkaz
ZDE 

Hana Kubíková

ZEMĚPIS

1. opsat do sešitu poznámky JIHOČESKÝ KRAJ - zde

2. pracovat na prezentacích, které byly při zeměpisu zadány - každý by měl mít
   ve svém emailu - pokud nemáte, napiště prosím na

Dana.Houzarova@zstgmblatna.cz - pošlu vám je 


Tyto prezentace nemusí být vypracovány v tomto aktuálním týdnu, pracujte na nich průběžně po celou dobu, co budete doma  - kdo je bude mít hotové, pošle mi je na výše uvedenou adresu.

POZOR!!! Vzhledem k situaci, která nastala nebudete samořejmě zpracovávat ve dvojicích, ale každý vypracuje prezentaci svou vlastní.

PRO JISTOTU VKLÁDÁM OSNOVU PRO TVORBU PREZENTACÍ - ZDE. 

Dana Houzarová

 

 

Děkuji dětem za spolupráci, rodičům za podporu dětí při domácím vzdělávání, kolegům za spolupráci při zadávání materiálů. Věřím, že i přes komplikovanou situace se nám společně podaří připravit děti k příjimacímu řízení na SŠ.

Ivana Matějovicová, třídní učitelka