Obsah


OD PONDĚLÍ 6. 4. 2020 BUDOU MATERIÁLY K DOMÁCÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ MATERIÁLŮ ŠKOLNÍ DRUŽINY ZADÁVÁNY V BAKALÁŘÍCH.
VÍCE INFORMACÍ
NAJDETE ZDE.

LOGO

 

30. BŘEZNA - 3. DUBNA 2020

ČESKÝ JAZYK

 1. řešení úkolů z minulého týdne zde
 2. zadání úkolů na tento týden ke stažení zde

Eva Wachtlová
 

MATEMATIKA

zadání úkolů najdeš zde

Jana Pekárková
 

FYZIKA

 1. kontrola správnosti úkolů z minulého týdne - najdete zde
 2. Polovodiče (v učebnici najdete na str. 91 - 95)
 3. napsat si poznámky do sešitu  + opakování Ohmova zákona viz. příloha

Ondřej Kočovský

 

CHEMIE

 1. řešení minulého úkolu ZDE
 2. OXIDY - názvosloví - pracovní list ZDE

Ivana Matějovicová

 

ANGLICKÝ JAZKY - obě skupiny

 1. Zopakujte si všechna nepravidelná slovesa – zejména pak jejich 3. tvar/Past Participle, budeme ho potřebovat, až se začneme učit trpný rod. Přehled nepravidelných sloves najdete například ve vašich pracovních sešitech (na deskách).
 2. Minulý týden jste dostali za úkol procvičit si slovní zásobu, tento týden se zaměříme na poslech. Procvičujte podle svých možností na:

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening

Ludmila Růžičková

 

NĚMECKÝ JAZYK - skupina p. Karešové

 1. proveď kontrolu úkolů z minulého týdne - k otevření zde
 2. zadání a popis úkolů najdeš zde  + pracovní list (slovesa  zde)
 3. slovní zásoba zde

Denisa Karešová

 

NĚMECKÝ JAZYK - skupina p. Posavádové

1. vytvořit pozvánku na oslavu narozenin – podle PS 64/19 - vypracovat buď na zvláštní papír, kartičku apod. a vyfotit nebo ve Wordu a zaslat jako přílohu  emailem na Blanka.Posavadova@zstgmblatna.cz

2. 8. lekce: napsat slovíčka, naučit k Böhmen

Blanka Posavádová

ZEMĚPIS

zapsat poznámky k tématu ASIE - podnebné a vegetační pásy - zde

Jakub Komrska

DĚJEPIS

Francouzská revoluce - ke stažení zde

Jan Kyznar

PŘÍRODOPIS

zhlédni výukový film_Oběhová soustava(srdce) - odkaz zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=CJjzBnzrceE

Ivana Matějovicová

OBČANSKÁ VÝCHOVA

1. Evropská integrace
2. Vyjmenuj a stručně charakterizuj hlavní orgány Evropské unie
3. Co přináší členství v Evropské unii pro ČR ? (výhody a případné nevýhody)
4. Jak řeší EU současnou otázku pandemie koronaviru ?

   Zapiš do sešitu na občanskou výchovu - kontrola proběhne po návratu
   do školy

                                                                                                 Miroslav Zíka

RODINNÁ VÝCHOVA

Volba partnera  - pracovní list zde

Vypracuj pracovní list a nalep nebo opiš do sešitu. Vypracované úkoly lze zaslat na můj školní email. Společnou kontrolu a hodnocení uděláme po návratu do školy.

Miroslav Zíka

------------------------------------------------------------

23. - 27. BŘEZNA 2020

ČESKÝ JAZYK
1. zkontroluj si správnost úkolů z minulého týdne - řešení najdeš ZDE

2. zadání další práce najdeš ZDE 

3. využít online cvičení a čtení: 
 
http://www.ucirna.cz/cestina/skladba_vedlejsi_vety.php (přečíst, zkusit
 cvičení)
 https://czech.mml.ox.ac.uk/celakovsky-toman-lesni-panna-1839 (přečíst)

 

MATEMATIKA

 • učebnice str 107 tabulka dole zapsat do přehledů 
 • str 108 podívat se na roznásobení součtu a rozdílu 
 • str108/cv. 7 celé, 8 a-f, str109/cv14 a 15
 • str 109 dole Připomeňte si - vytýkání před závorku 
 • str 110 prohlédnout tabulku nahoře, str110/cv 21 celé, 22 a-c
 • Pro pochopení využít pěkně zpracovaná videa z toho odkazu https://isibalo.com/matematika/vyrazy

Jana Pekárková

ANGLICKÝ JAZYK - skupina p. Růžičkové

Online procvičování na vašem oblíbeném quizletu, kromě známých témat vám tento týden přibylo 5 nových. Pusťte se do toho :-) ... 

Ludmila Růžičková

 

ANGLICKÝ JAZYK - skupina p. Hulačové

 1. Pokračovat v procvičování slovíček lekce 4A,B (slovníček, www.quizlet.com)
 2. Přečíst si a přeložit článek z učebnice str. 41 – Vitamins and minerals (jen sami pro sebe)
 3. V pracovním sešitě si doplnit cvičení, která vám chybí z lekce 3
 4. Napsat slovíčka z pracovního sešitu str. 83 část 4C Imagination + Adjectives with  -ed or -ing

Klára Hulačová


ZEMĚPIS

Zadání práce najdete vpracovním listě ZDE

Jakub Komrska

DĚJEPIS

1. učebnice str.

2. Opiš poznámky do sešitu

3. Odpověz do sešitu na otázky

4. Všechny úkoly najdeš ZDE

Děkuji vám za spolupráci, Jan Kyznar

PŘÍRODOPIS

1. opakovat dle zadání ze školy - ZDE

2. procvičovat online testy na stránce www.skolasnadhledem.cz - vyberte si
   oběhová soustava 

 

CHEMIE

1. Zkontroluj si výsledky z minulého týdne - najdeš ZDE

2. Vypracovat do školního sešitu oxidy - názvosloví - zadání ZDE

Ivana Matějovicová

FYZIKA

1. Reostat - poznámky do sešitu - najdeš ZDE

2. Reostat - pracovní list - najdeš ZDE

Ondřej Kočovský

--------------------------------------------------------------------

16. - 20. BŘEZNA 

ANGLICKÝ JAZYK - skupina p. Hulačové

Lekce 4

 • přepsat slovíčka do slovníčku (z pracovního sešitu str. 83) – 4 HeroesB The burglar
 • přečíst komiks na str. 46, cv. 1 - do sešitu (exercise book) odpovědět na dvě otázky nad tím + na str. 47 cv. 2 – do exercise book odpovědět na otázky
 • z pracovního sešitu přepsat do sešitu Grammar - str. 78 – 4.2 There´s someone/something + -ing
 • z pracovního sešitu 4.3 can see/hear someone/something + - ing
 • pracovní sešit str. 35 cv. 6 – doplň věty podle sebe, str. 36 cv. 1 – popiš obrázek a užij k tomu fráze There´s/There are… + -ing
 • procvičovat slovní zásobu na www.quizlet.com – přihlásit se → HuKlara – Project 4 – lekce 4 (skupina K. Hulačové)

Klára Hulačová

ANGLICKÝ JAZYK - skupina p. Růžičkové

1. učebnice str. 505 - přečíst + přeložit

2. učebnice str. 52, 53 - přečíst, přeložit

3. pracovní sešit - vypracovat cvičení tak, aby byla hotová všechna do str. 43 včetně

Ludmila Růžičková

ČESKÝ JAZYK

1. učebnice str. 19 - SOUVĚTÍ - přečíst - vypracovat do školního sešitu cv. 1, 2

2. učebnice str. 20 - SOUVĚTÍ PODŘADNÉ - přečíst, vypracovat ústně cvičení 1 a do školního sešitu pouze napsat, o jaké druhy vedlejších vět se jedná = věty neopisovat!!

NĚMECKÝ JAZYK - skupina p. Karešové

1. aplikace WocaBee - státy - odkaz ZDE
 2.Quizlet -  odkaz ZDE : zaregistrovat se, najít profil karesd00 -> třída 8. A  -
    > 
(request to  join) -> procvičovat různou formou slovní zásobu  lekce  8. 
3. PS str. 68 - vyplnit
Denisa Karešová
 
CHEMIE:

1. Učebnice str. 64, 65, 66 - OXIDY

2. učebnice str. 67 - SULFIDY - otázky 1 - 6 na str. 67 vypracovat do sešitu

Ivana Matějovicová

 

Děkuji dětem za spolupráci, rodičům za podporu dětí při domácím vzdělávání, kolegům za spolupráci při zadávání materiálů.

Eva Wachtlová, třídní učitelka