Obsah

 

OD PONDĚLÍ 6. 4. 2020 BUDOU MATERIÁLY K DOMÁCÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ MATERIÁLŮ ŠKOLNÍ DRUŽINY ZADÁVÁNY V BAKALÁŘÍCH.
VÍCE INFORMACÍ
NAJDETE ZDE.

LOGO

 

30. BŘEZNA - 3. DUBNA 2020

ČESKÝ JAZYK

 1. mluvnice ke stažení zde
 2. literatura ke stažení zde

Stanislava Vokrojová


MATEMATIKA

 1. Vypracuj pracovní list - ZDE - řešení pošli Monika.Benesova@zstgmblatna.cz
 2. Přihlášení na www.umimeto.org 
   

Ve výuce budeme pro procvičování používat webový systém Umíme. Postupujte následovně:

1) Běžte na stránku www.umimeto.org

2) Klikněte na 'Přihlásit se' a vytvořte si účet.

3) Po vytvoření účtu klikněte na 'Jsem student'.

4) Zadejte heslo:  pro matematiku: ZŠTGM-8A-MA

Po přihlášení potvrďte v pravém horním rohu záložku Třída – vyberte domácí úlohy.

Vyber domácí úlohu a snaž se ji splnit na maximální počet štítů. Když je odpověď chybná, štíty se ubírají a máš o to více příkladů, abys došel ke správnému cíli. Maximálního počtu štítů může dosáhnout každý z Vás J. Časově nejsou úlohy omezené. Můžeš se k úloze kdykoli vrátit. Maximálně však do data, které já určím jako konečné.

Uvidíme, komu se v tomto týdnu podaří přihlásit a úlohu splnit. V případě jakýchkoli dotazů se na mě můžeš kdykoli obrátit na školní e-mail : monika.benesova@zstgmblatna.cz

Každý týden bych Vám ráda zveřejnila jednu domácí on-line úlohu.

Monika Benešová

FYZIKA

 1. kontrola správnosti úkolů z minulého týdne - najdete zde
 2. Polovodiče (v učebnici najdete na str. 91 - 95)
 3. napsat si poznámky do sešitu  + opakování Ohmova zákona - viz. příloha

Ondřej Kočovský

CHEMIE

 1. řešení minulého úkolu ZDE
 2. OXIDY - názvosloví - pracovní list ZDE

Ivana Matějovicová

ANGLICKÝ JAZYK - skupina p. Zachové

 1. Opakujte si slovíčka 4C
 2. Pokud je nemáte ve slovníčku, zapište si je (můžete zkusit i s výslovností).
 3. Do sešitu si opište výpisek (příp. si vytiskněte a vlepte) POPIS URČITÉ SCÉNY viz příloha zde
 4. Poté vypracujte všechna cvičení v PS na s. 37.
 5. Na www.youtube.com si poslechněte Meghan Markle's Fight Speech For Feminism - odkaz zde:

 https://www.youtube.com/watch?v=J_vqEk4gWWY     

Některá neznámá slovíčka si dohledejte, záznam si pusťte několikrát tak, abyste příště zase rozuměli lépe.

 Martina Zachová

ANGLICKÝ JAZKY - skupina p. Růžičkové

 1. Zopakujte si všechna nepravidelná slovesa – zejména pak jejich 3. tvar/Past Participle, budeme ho potřebovat, až se začneme učit trpný rod. Přehled nepravidelných sloves najdete například ve vašich pracovních sešitech (na deskách).
 2. Minulý týden jste dostali za úkol procvičit si slovní zásobu, tento týden se zaměříme na poslech. Procvičujte podle svých možností na:

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening

Ludmila Růžičková

NĚMECKÝ JAZYK - skupina p. Karešové

 1. proveď kontrolu úkolů z minulého týdne - k otevření zde
 2. zadání a popis úkolů najdeš zde  + pracovní list (slovesa  zde)
 3. slovní zásoba zde

Denisa Karešová

NĚMECKÝ JAZYK - skupina p. Posavádové

1. vytvořit pozvánku na oslavu narozenin – podle PS 64/19 - vypracovat buď na zvláštní papír, kartičku apod. a vyfotit nebo ve Wordu a zaslat jako přílohu          emailem na Blanka.Posavadova@zstgmblatna.cz

2. 8. lekce: napsat slovíčka, naučit k Böhmen

Blanka Posavádová

ZEMĚPIS

zapsat poznámky k tématu ASIE - podnebné a vegetační pásy - zde

Jakub Komrska

 

DĚJEPIS

Francouzská revoluce - ke stažení zde

Jan Kyznar

PŘÍRODOPIS

zhlédni výukový film_Oběhová soustava(srdce) - odkaz zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=CJjzBnzrceE

Ivana Matějovicová

OBČANSKÁ VÝCHOVA

1. Evropská integrace
2. Vyjmenuj a stručně charakterizuj hlavní orgány Evropské unie
3. Co přináší členství v Evropské unii pro ČR ? (výhody a případné nevýhody)
4. Jak řeší EU současnou otázku pandemie koronaviru ?
5. Zapiš do sešitu na občanskou výchovu - kontrola proběhne po návratu
   do školy

Miroslav Zíka

 

RODINNÁ VÝCHOVA

Volba partnera  - pracovní list zde

Vypracuj pracovní list a nalep nebo opiš do sešitu. Vypracované úkoly lze zaslat na můj školní email. Společnou kontrolu a hodnocení uděláme po návratu do školy.

Miroslav Zíka

 

------------------------------------------------------------

23. - 27. BŘEZNA 2020

ČESKÝ JAZYK

Slovesný vid

1) naučit tuto látku (podle sešitu Poučky ČJ a podle modré tabulky v učebnici s. 94)

2) napsat do školního sešitu tato cvičení z učebnice: s. 95, cv. 3, 6, s. 99, cv. 8

Přechodníky

1) přečíst výklad o přechodnících (modré tabulky v učebnici s. 95 a 96)

2) napsat do školního sešitu tato cvičení z učebnice (s pomocí modrých tabulek):
    s. 96, cv. 2,  s. 97, cv. 2

Stanislava Vokrojová

MATEMATIKA

Výrazy – 8. A (23. – 27. 3.)

Zkontrolovat, zda máte všichni dopsané přehledy - učebnice

str. 104 – zkracování zápisů
str. 104 – původní výraz, opačný výraz
str. 105 – sčítání a odčítání výrazů (postup + příklady)

Nově napsat do přehledů - učebnice

Násobení a dělení mnohočlenů jednočlenem – opsat rámečky

str. 106 – násobení jednočlenů + příklady
str. 106 -  dělení jednočlenů + příklady

!!!(výraz, kterým dělíme, se nesmí rovnat nule)

str. 107 – násobení mnohočlenu jednočlenem + příklady
str. 107 – dělení mnohočlenu jednočlenem + příklady
str. 110 – vytknutí před závorku + příklady (opsat rámečky)


Násobení mnohočlenu mnohočlenem + příklady

str. 111 – opsat rámečky

Vzorce pro úpravu výrazů – napsat do přehledů

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2 (str. 112)
Příklad: (2x + 3y)2 = 4x2 +12xy +9y2   

(a - b)2 = a2 - 2ab + b2 (str. 113)
Příklad: (2p – 7q)2 = 4p2 -28pq + 49q2

a2 – b2 = (a + b)(a – b)     (str. 115)
Příklad: (x – 5)(x + 5) = x2 - 25
Příklad: x2 – 9 = ( x+ 3) (x – 3)

Monika Benešová

ANGLICKÝ JAZYK - skupina p. Zachové

- přesné zadání úkolů najdete zde

Děkuji za spolupráci, v případě problémů se obracejte na můj školní emai.

Martina Zachová

ANGLICKÝ JAZYK - skupina p. Růžičkové

Online procvičování na vašem oblíbeném quizletu, kromě známých témat vám tento týden přibylo 5 nových. Pusťte se do toho :-) ... 

Ludmila Růžičková

ZEMĚPIS

Zadání práce najdete v pracovním listě ZDE

Jakub Komrska

DĚJEPIS

1. učebnice str.

2. Opiš poznámky do sešitu

3. Odpověz do sešitu na otázky

4. Všechny úkoly najdeš ZDE

Děkuji vám za spolupráci, Jan Kyznar

PŘÍRODOPIS

1. opakovat dle zadání ze školy - ZDE

2. procvičovat online testy na stránce www.skolasnadhledem.cz - vyberte si
   oběhová soustava

 

CHEMIE

1. Zkontroluj si výsledky z minulého týdne - najdeš ZDE

2. Vypracovat do školního sešitu oxidy - názvosloví - zadání ZDE

 

FYZIKA

1. Reostat - poznámky do sešitu - najdeš ZDE

2. Reostat - pracovní list - najdeš ZDE

Ondřej Kočovský

 

--------------------------------------------------------------------

16. - 20. BŘEZNA 

MATEMATIKA: 

1. Výrazy - sčítání a odčítání - vypracovat do školního sešitu cvičení z učebnice str. 105/ cv. 1, 2, 3, 4  +  učebnice str. 106/ cv. 5, 6, 7

2. naučit se vzorce z učebnice na straně 112, 113, 115

Monika Benešová

ANGLICKÝ JAZYK - skupina p. Růžičkové

1. učebnice str. 50 - přečíst + přeložit  + str. 52, 53 přečíst a přeložit texty

2. pracovní sešit - doplnit tak, aby děti měly vypracovaná cvičení do str. 43 včetně

Ludmila Růžičková

ANGLICKÝ JAZYK - skupina p. Zachové

1. vypsat slovíčka oddílu 4B, 4C, 4D - včetně výslovnosti a překladu + naučit

2. pracovní sešit: str 38 - všechna cvičení, str. 39/cv. 6, 7;  str. 40 - všechna cvičení

Martina Zachová

NĚMECKÝ JAZYK - skupina p. Posavádové

1. zopakovat 7. lekci k testu

2. pracovní sešit - vypracovat cvičný test 7. lekce

3. napsat a naučit slovíčka 8. lekce

Blanka Posavádová

NĚMECKÝ JAZYK - skupina p. Karešové 

1. Zopakovat si slovní zásobu lekce 7 (+ počasí, měsíce v roce ...)
2. Přečíst a přeložit článek z učebnice str. 71/12 do sešitu.
3. Číslovky (zopakovat si, jak je správně napsat). 
4. aplikace WocaBee -  státy
5. Quizlet -  zaregistrovat se, najít profil karesd00 -> třída 8. A  -> (request
                   to join
) -> procvičovat různou formou slovní zásobu.
6. začněte procvičovat i slovní zásobu lekce 8.
7. PS str. 68 - vyplnit

Denisa Karešová

 

Děkuji všem za spolupráci při zadávání a zpracování úkolů. Blanka Posavádová,

třídní učitelka