Obsah

 

OD PONDĚLÍ 6. 4. 2020 BUDOU MATERIÁLY K DOMÁCÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ MATERIÁLŮ ŠKOLNÍ DRUŽINY ZADÁVÁNY V BAKALÁŘÍCH.
VÍCE INFORMACÍ
NAJDETE ZDE.

LOGO


30. BŘEZNA - 3. DUBNA 2020

ČESKÝ JAZYK

 1. DÚ – oskenované cvičení (vlastní jména) – přepište do DÚ nebo doplňte a vlepte do DÚ - úkol ke stažení zde
 2. Zopakovat si základní větné členy (přísudek + druhy – učeb. str.74-75. podmět – učeb. str.77)
 3. Procvičovat si vlastní jména na www.pravopisne.cz

Hana Kubíková

MATEMATIKA

pracovní list - ke stažení ZDE  - řešení pošli na Monika.Benesova@zstgmblatna.cz 

Ve výuce budeme pro procvičování používat webový systém Umíme. Postupujte následovně:

1) Běžte na stránku www.umimeto.org

2) Klikněte na 'Přihlásit se' a vytvořte si účet.

3) Po vytvoření účtu klikněte na 'Jsem student'.

4) Zadejte heslo:  pro matematiku: ZŠTGM-7B-MA

Po přihlášení potvrďte v pravém horním rohu záložku Třída – vyberte domácí úlohy.

Vyber domácí úlohu a snaž se ji splnit na maximální počet štítů. Když je odpověď chybná, štíty se ubírají a máš o to více příkladů, abys došel ke správnému cíli. Maximálního počtu štítů může dosáhnout každý z Vás J. Časově nejsou úlohy omezené. Můžeš se k úloze kdykoli vrátit. Maximálně však do data, které já určím jako konečné.

Uvidíme, komu se v tomto týdnu podaří přihlásit a úlohu splnit. V případě jakýchkoli dotazů se na mě můžeš kdykoli obrátit na školní e-mail : monika.benesova@zstgmblatna.cz

Každý týden bych Vám ráda zveřejnila jednu domácí on-line úlohu.

Monika Benešová

FYZIKA

 • řešení z minulého týdne najdete zde
 • Newtonovy pohybové zákony (v učebnici najdete na str. 76 - 84) - napsat si poznámky do sešitu -viz příloha zde
 • opakování převodů jednotek délky a hmotnosti viz příloha zde
 • převody možno procvičovat také online na: www.onlinecviceni.cz - Matematika pro 6.ročník

Ondřej Kočovský

ANGLICKÝ JAZYK -skupina p. Zachové

 1. Zkontrolovat výsledky minulých úloh viz příloha zde
 2. Email ze cv. 5/s. 31 z minulého týdne prosím odeslat ke kontrole na Martina.Zachova@zstgmblatna.cz (kdo dosud nenapsal, může psát o své oblíbené PC hře/knize/filmu)
 3. Pracovní sešit – s. 32,  33 (opakování 3. lekce)  V zadání úloh pozor na pojmy: Past simple – minulý čas prostý    x     past continuous – minulý čas průběhový)
 4. Vypsat a učit se slovíčka 4A (vynechat: flag pole, half-term holiday, Olympic Park, Olympics, velodrome)
 5. Zhlédnout video „English – London sightseeing“ (A1-A2 with subtitles) - odkaz zde: https://www.youtube.com/watch?v=WFRR0zC70-0

Martina Zachová

ANGLICKÝ JAZYK- skupina p. Vokrojové

Učebnice

 1. str. 40 – přečíst článek o Británii
 2. otázky ke cvičení 1 na str. 40 písemně do sešitu English

Pracovní sešit

Cvičení jsou zaměřena na minulý prostý a minulý průběhový čas. Zopakuj si tyto časy podle sešitu Grammar (Gramatika AJ) nebo podle přehledu gramatiky v pracovním sešitě (s. 73-75, s. 76-77).

 1. str. 32, cv. 1
 2. str. 32, cv. 3 – Doplň otázku v minulém prostém či minulém průběhovém čase (nápověda: podle času v odpovědi zvol stejný čas i v otázce).
 3. str. 33, cv. 4 – Doplň, co jsi dělal včera v daných časech. Užij minulý průběhový čas.
 4. str. 33, cv. 5 – Slovesa v závorkách dej do minulého prostého či minulého průběhového času.
 5. str. 33 I can

Stanislava Vokrojová

 

NĚMECKÝ JAZYK

Milí sedmáci,

je na čase si od německého jazyka odpočinout. Měli jste hned na úvod hodně úkolů a už to tak hrozné nebude.

Na tento týden (30. 3. - 3. 4. 2020):

 1. dodělejte a zkontrolujte vše, co jste doposud nestihli/neudělali (v PS nebo přidané materiály)
 2. procvičujte si slovní zásobu lekce 3
 3. opakujte si přivlast. zájmena (mein/meine, dein/deine, ihr/ihre, sein/seine)
 4. opakujte si členy určité a neurčité ve všech 4 pádech

Denisa Karešová

 

RUSKÝ JAZYK

 1. Procvičovat hlasité čtení U st. 28 – 31
 2. Do sešitu přepiš cv. 8/st.30 (psací azbukou)

Všechny zadané úkoly pište do jednoho sešitu, který mi pak předložíte ke kontrole. Označte v něm datum vypracování. Děkuji a těším se, až se uvidíme.

Blanka Posavádová

DĚJEPIS

 1. přečíst text v učebnici str.72 -75
 2. poznámky Český stát za vlády Lucemburkůpříloha zde – vytisknou a vlepit do sešitu nebo opsat do sešitu
 3. PS – vyplnit úkoly str. 32/cv.1 +  Str. 32/1,3
 4. Zhlédnout: Jan Lucemburský, Karel IV. 

https://www.youtube.com/results?search_query=z+rodu+lucemburk%C5%AF

PRACOVNÍ SEŠITY 7. B ZŮSTALY BOHUŽEL VE ŠKOLE. PROSÍM VÁS
O JEJICH VYZVEDNUTÍ - KDYKOLIV V ÚŘEDNÍ DNY A HODINY, TJ. PONDĚLÍ A STŘEDA OD 9 DO 12 HOD. DĚKUJI.

                  Hana Kubíková

ZEMĚPIS

 • napsat poznámky do sešitu - ZDE
 • Mapa ke stažení -ZDE

Monika Benešová

PŘÍRODOPIS

 • Stáhnout dokument „Přírodopis 7. B –  "pracovní list řešení“– každý žák provede sám kontrolu své práce z minulého týdne. Případnou opravu netřeba posílat vyučující zpět mailem.
 • Stáhnout dokument „Přírodopis 7. B – výpisky– každý žák si dokument stáhne, dané poznámky si buď vytiskne a vlepí do sešitu NEBO si je do sešitu přepíše. Netřeba posílat potvrzení vyučující zpět mailem.

Tereza Ondrušková

OBČANSKÁ VÝCHOVA

1. Lidská práva : vyjmenuj případy, které znáš např. z dějepisu, v nichž
    docházelo k porušování lidských práv
2. Která práva považuješ za nejdůležitější a proč ?
3. Napiš, co bys dělal, kdybys nebyl nikým a ničím omezován - jak by se změnil
    Tvůj život ?
4. Jak by to na světě vypadalo, kdyby si každý mohl dělat, co ho napadne ?
5.Proč vznikly hranice, které nás omezují ?

6. Zapiš do sešitu na občanskou výchovu - kontrola proběhne po návratu
    do školy.

Miroslav Zíka
 

RODINNÁ VÝCHOVA

1. Zdravý způsob života: Jak trávíš svůj volný čas ?
2. Napiš, jakými činnostmi se zabýváš ve volném čase (mimo vyučování
    a samozřejmě v běžném životním režimu, ne teď v období mimořádných
    opatření) a kolik hodin jim věnuješ ?
3. Které z uvedených činností považuješ za aktivní a které za pasivní formu
    odpočinku ?
4. Sestav přehled Tvých pohybových aktivit v průběhu jednoho týdne
5. Zapiš do sešitu na rodinnou výchovu. Vypracované úkoly  zaslat na můj školní
    email
Miroslav.Zika@zstgmblatna.cz . Společnou kontrolu a hodnocení
    uděláme po návratu do školy.

Miroslav Zíka

------------------------------------------------------------

23. - 27. BŘEZNA2020

ČESKÝ JAZYK

1. ZKONTROLUJTE SI ÚKOLY, KTERÉ JSTE MĚLI ZADANÉ MINULÝ TÝDEN - ZDE

2. Vypracuj přiložený úkol. Můžeš si vybrat z následujících možností:
   
buď:  přepíšeš a doplníš do domácího sešitu - zkontroluete pak společně ve škole
   
nebo: stahneš si přílohu do svého počítače - cvičení doplníš, uložíš a pošleš na
             email: Hana.Kubikova@zstgmblatna.cz - já ti zkontroluji a opravené
             pošlu zpět - budeš hned vědět, kde jsi udělal/udělala chybu a na co se
             zaměřit

Hana Kubíková

ANGLICKÝ JAZYK - skupina p. Zachové

1. Pracovní sešit

 • všechna cvičení na s. 29 – 31
 • opakovat si slovíčka oddílu 3C, 3D

2. Učebnice

 • s. 40 – přečíst článek o Británii
 • otázky ke cvičení 1 na s. 40 písemně do školního sešitu

3. Internet

 • na webových stránkách english.jecool.net procvičovat  minulý čas průběhový (zde překládáte věty, automaticky vyhodnotíte své odpovědi a dozvíte se, jak má věta správně vypadat)

Martina Zachová

ANGLICKÝ JAZYK - skupina p. Vokrojové

1. zopakovat slovíčka 3 D (PS s. 82)

2. zopakovat poslední gramatickou poučku (zelená tabulka v učebnici s. 39 nebo poslední rámeček v sešitu Grammar)

3. učebnice s. 38, cv. 1 ( text VIRTUAL SOAP) – přečti a ústně přelož, učebnice s. 39, cv. 2 (ústně), učebnice s. 39, cv. 4a – anglické fráze písemně přelož do češtiny (do sešitu English)

4. pracovní sešit (PS) s. 30, cv. 1, 2, s. 31, cv. 3, 4

Stanislava Vokrojová

 

MATEMATIKA

Celá čísla 

Napsat do přehledů z učebnice: 

Násobení celých čísel

str. 132 – pamatujte si

str. 133 – modré rámečky + příklady (násobení celých čísel)

str. 134 – modré rámečky + příklady (vlastnosti násobení celých čísel)
 

Dělení celých čísel

str. 135 - modré rámečky + příklady (dělení celých čísel)
 

Pořadí početních výkonů ve výpočtech

str. 137 - modré rámečky + příklady

 

ZEMĚPIS

1. Podívej se na dokument Afrika: 

 SMRTÍCÍ AFRICKÁ ŘÍŠE:  https://www.youtube.com/watch?v=MDOuVe09ur8

  JAK SE ŽIJE V AFRICE:  https://www.youtube.com/watch?v=iFzTyGacjuY

2. Vypracovat tyto otázky do sešitu:

 1. Jaká zvířata jsi viděl v dokumentu?
 2. Jak žijí děti v Africe?

Monika Benešová

 

NĚMECKÝ JAZYK

1. zkontrolovat si cvičení v PS (z minulého týdne) + kontrola přidaných materiálů
   k lekci 3 - 
1. ZKONTROLUJ SI SPRÁVNOST CVIČENÍ Z MINULÉHO TÝDNE ZDE

2. procvičovat si a učit se slovní zásobu lekce 3, viz. slovíčka na papíře, Quizlet
   (Einheit 3)

3. zopakovat si použití mein/meine, dein/deine, ihr/ihre, sein/seine, koncovky
   u sloves, dialogy Zum Training, Was spielst du am liebsten? + gramatickou sekci
   na obou papírech

4. Do sešitu přepsat z učebnice článek ze str. 39/12a) + pod přepsaný text opsat 12/b
   a odpovědět na dané otázky (vše v němčině). Vypracovaný úkol mi zašlete
   ke kontrole vyfocený nebo naskenovaný na můj školní e-mail (do pátka
   27. 3. 2020, do 19:00).

Pro jistotu uvádím svůj email: Denisa.Karesova@zstgmblatna.cz

5. PS str. 29/13, 14

Děkuji všem za spolupráci. Denisa Karešová

 

RUSKÝ JAZYK

1. procvičovat hlasité čtení U st. 28 – 30

2. psaní v PS st. 25 – 26

Blanka Posavádová

FYZIKA

1. pročíst si v učebnici kapitoly:

 •  Tření - třecí síla a Tření v technické praxi str. 66 - 71

2. Dopsat poznámky do sešitu (viz. příloha ZDE )

3. Vypracovat pracovní list  (viz. příloha ZDE ) - ulož si do svého počítače, splň úkoly
  a hotové pošli na email:
Ondrej.Kocovsky@zstgmblatna.cz 

Ondřej Kočovský

PŘÍRODOPIS

1. Do svého PC si ulož pracovní list, který najdeš ZDE

2. Vypracuj úkoly dle zadání a nezapomeň uložit!!!

3. Pošli na email: Tereza.Ondruskova@zstgmblatna.cz

Tereza Ondrušková

 

--------------------------------------------------------------------

16. - 20. BŘEZNA 2020

ČESKÝ JAZYK:

- do školního sešitu vypracovat následující cvičení: učebnice str. 53/ cv. 1, 3
                                                                          učebnice str. 54/ cv. 1

Hana Kubíková

MATEMATIKA: 

- celá čísla: sčítání a odčítání - str. 124 - 130 - do školního sešitu vypracovat:

   str. 126/ cv. 2, 8, 9
   str. 127/ cv. 11, 112
   str. 129/cv. 3
   str. 130/ cv. 7

Monika Benešová

ANGLICKÝ JAZYK - obě skupiny

1. vypsat slovíčka 3C + 3D + naučit

Martina Zachová, Stanislava Vokrojová

NĚMECKÝ JAZYK - skupina p. Karešové

1. aplikace WocaBee - odkaz ZDE - procvičovat slovní zásobu (soutěž platná do
                                                   31. 3. 2020)
2.Quizlet - odkazZDE -  zaregistrovat se - najít profil karesd00 -> třída 7AB -
   > 
(request to join) -> procvičovat různou formou slovní zásobu   
   (základní fráze + dny  v týdnu, slovní zásoba lekce 2 a 3)
3. Opakovat si 2 dialogy - umět (Zum Training, Was spielst du am liebsten?) +
   z druhé strany dialogu Zum Training jsou hodiny i s příkladovou větou ->
   vyplnit - kdo papír nemá nebo nevytiskne -> napíše do sešitu
    ke stažení: Zum Training
                     Was spielst du am liebsten
    Na obou papírech je sekce Grammatik -> zopakovat si a umět! 
 
    Aplikace ke stažení přiložených materiálů najdete níže!!!
 
4. 5 pracovních listů k lekci 3 - viz níže (3 z těchto materiálů už byste měli mít
    hotové, kdo  nemá, nebyl, nepracoval ... -> má o to více práce a musí si to
    dodělat; kdo si  to nechce nebo nemůže tisknout -> napíše do sešitu);
    poslechová cvičení  neděláte - nemáte CD 

     Aplikaci Adobe Reader (pdf.) potřebná ke stažení pracovních listů
     můžete zdarma nainstalovat
ZDE

5. učebnice str. 34 - pročíst si cv. 1, cv. 2 - vypracovat do sešitu. 
6. PS (pracovní sešit) str. 26/1, 2, 3; 27/4, 5, 6; 28/8, 9, 12 
7. Stále si opakovat koncovky u sloves a nepravidelné časování slovesa (sein, haben,
    mögen)
 

Denisa Karešová

 

Děkuji za spolupráci všem žákům, rodičům i učitelům při domácím vzdělávání.

Monika Benešová, třídní učitelka