Obsah

 

OD PONDĚLÍ 6. 4. 2020 BUDOU MATERIÁLY K DOMÁCÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ MATERIÁLŮ ŠKOLNÍ DRUŽINY ZADÁVÁNY V BAKALÁŘÍCH.
VÍCE INFORMACÍ
NAJDETE ZDE.

LOGO

30. BŘEZNA - 3. DUBNA 2020

ČESKÝ JAZYK

Martina Zachová

MATEMATIKA

Miroslav Zíka

ANGLICKÝ JAZYK

 1. zkontroluj správná řešení minulého týdne - najdeš zde
 2. Zadání další práce 
 • Vypracovat pracovní list zde, zaslat do pátku na
                                           Martina.Zachova@zstgmblatna.cz
 • Naučit se 9 nových nepravidelných sloves zde
 • Učebnice s. 44 – Food and drink, projít si obrázky se slovíčky v 1. cvičení; projít si také food and drinks zde (možné vytisknout a nalepit do slovníčku), postupně vypisovat a učit se slovíčka 4 A (tato slovíčka budou i na příští týden)
 • Na www.youtube.cz najít video „This is Britain food“ (5:28 min.),- klikni zde  - zhlédnout; jde o pěkné video znázorňující však nepěkné britské stravování (snažte se co nejvíce porozumět, zapamatovat si nějakou frázičku apod.)

Martina Zachová

ZEMĚPIS

 • Zhlédni následující video a poté splň úkol - viz níže

              https://www.jencestovani.cz/cestovani/video-top-8-nejuzasnejsich-
mist-na-svete

 • Vypiš do sešitu podle videa názvy 8 nejzajímavějších míst na světě. Kde se tato místa nachází?

Věra Uriánková

DĚJEPIS

 • poznámky Starověká Čína - najdeš zde – 6B nemá bohužel sešit - zůstaly ve škole - kdo může vytiskne, kdo nemůže, opíše na papír formátu malého sešitu a po návratu do školy si do sešitu nalepí - pokud můžete, vyzvedněte si  sešit
  z dějepisu  ve škole - kdykoliv v úředních hodinách = v pondělí a ve středu od 9 do 12 hodin
 • PS – vyplnit úkoly str.32/cv.2, 3 +  Str. 34/cv.2,3

Hana Kubíková

PŘÍRODOPIS

Tereza Ondrušková

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Vyrob si mapu - obrys ČR (materiál a způsob provedení nechávám na Tobě - velikost A4)
 • Vyznač na vyrobené mapě významné kulturní památky a přírodní útvary, které jsi navštívil s rodiči nebo se školou
 • Dále vyznač i významná místa ČR, popřípadě místa, která bys chtěl v budoucnu navštívit

Miroslav Zíka
 

RODINÁ VÝCHOVA

 • Zdravá výživa - napiš do dvou sloupců potraviny, které prospívají zdraví a potraviny rizikové
 • Sestav jídelníček na všední den, který by podle Tebe odpovídal zásadám zdravé výživy
 • Úkoly zapiš do sešitu na rodinnou výchovu .Vypracování úkolů lze zaslat na můj školní email Miroslav.Zika@zstgmblatna.cz .  Společnou kontrolu a hodnocení uděláme po návratu do školy


   

Miroslav Zíka

------------------------------------------------------------
 

23. - 27. BŘEZNA 2020

MATEMATIKA

Psát řešení do velkého sešitu

1. Urči nejmenší společný násobek čísel :

4,5,12                  3,8,14           50,4,10        96,128

7,3,8                    14,2,7           3,12,4          140,420

6,8,2                    7,5,9             6,9,15           6,9,15,212. Urči, která z čísel 6, 12 ,15, 18, 20, 30, 42, 45 jsou společným násobkem
    čísel :


                 a)  2 a 5         b) 2 a 3        c) 3 a5        d) 2 a 3 a 5ČESKÝ JAZYK

Všechno, co je třeba napsat, přečíst, procvičit najdeš ZDE

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 • opakovat si nepravidelná slovesa 3. listu
   
 • učit se slovíčka týkající se „holiday“ - prázdnin (vytisknout, vlepit do slovníčků - najdete ZDE) - pokud nemáš možnost tisku, postupně si slovíčka opiš do sešitu
 • do seznamu slovíček jsem zahrnula i slovíčka, která již známe, a to proto, abyste získali celistvější přehled slovíček, která lze v souvislosti s vyprávěním
  o prázdninách použít

   
 • procvičovat minulý čas prostý – kladné a záporné věty, otázky, odpovědi; a to na online odkazu english.jecool.net (vlevo sekce Minulý čas prostý) – zde překládáme jednoduché věty v minulém čase; cvičíme stále dokola (zásadní je ovládnutí jednoduchých vět typu: Pracoval jsem. Nepracoval jsem. Pracovali jste? /Dostal dárek. Nedostali dárek. Dostal jsi dárek? apod.)
   
 • pracovní sešit – s. 32, 33 (opakování 3. lekce) – zkuste i poslechové cvičení – CD k poslechům je přiloženo v PS (cvičení 5/str. 33)
   
 • pracovní sešit – s. 68 – příprava na testování (poslech ve cvičení 1 naleznete opět na CD přiloženém v PS, jde o poslech č. 17)

 

 

PŘÍRODOPIS

1. Stahni si pracovní list - najdeš ho ZDE

2. Vypracuj ho podle zadání - změny ulož

3. hotový pracovní list pošli jako přílohu na adresu

Tereza.Ondruskova@zstgmblatna.cz 

 

ZEMĚPIS 6.B

 1. Malé opakování neuškodí:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2166

 1. Na papír, který vložíte do sešitu, vypište všechny údaje, které jste se z videa dozvěděli.

https://www.youtube.com/watch?v=JDjwgB2Gg5I

Věra Uriánková

--------------------------------------------------------------------

16. - 20. BŘEZNA

ČESKÝ JAZYK:

Do školního sešitu vypracovat následující cvičení: 
učebnice str. 41/ cv. 2a, 5a
              str. 42/ cv. 2
              str. 43/ cv. 7
              str. 44/ TEST

Martina Zachová

MATEMATIKA:

Do školního sešitu vypracovat cvičení z učebnice str. 149/ cv. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Miroslav Zíka

ANGLICKÝ JAZYK

1. naučit celý 3. list nepravidelných sloves

2. pracovní sešit str. 29/cv. 4, 5

3. pracovní sešit str. 30 + str. 31/ vypracovat všechna cvičené na těchto stranách

Martina Zachová

Děkuji dětem, rodičům i vyučujícím za spolupráci. Martina Zachová, třídní učitelka