Obsah

 

OD PONDĚLÍ 6. 4. 2020 BUDOU MATERIÁLY K DOMÁCÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ MATERIÁLŮ ŠKOLNÍ DRUŽINY ZADÁVÁNY V BAKALÁŘÍCH.
VÍCE INFORMACÍ 
NAJDETE ZDE.

LOGO

 

30. BŘEZNA - 3. DUBNA 2020

ČESKÝ JAZYK

 • Přídavná jména přivlastňovací (učeb. str. 62-63)
 • DÚ – učeb. str.64 cv.5 (přepsat a doplnit i/y)
 • naučit se zpaměti druhy zájmen (učeb. str. 69)

                   !  týž, tentýž, sám = zájm. ukazovací

                   !  každý, všechen = zájm. neurčitá

 • procvičovat si přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací na
                                www.pravopisne.cz

Hana Kubíková

 

MATEMATIKA

 • zkontroluj si výsledky z minulého týdne - najdeš zde
 • Nejmenší společný násobek (v učebnici najdete na str. 146 - 149) - napsat si poznámky do přehledů - viz. příloha zde
 • opakování sčítání a odčítání úhlů  - viz. příloha zde


Ondřej Kočovský

 

ANGLICKÝ JAZYK

 1. zkontroluj správná řešení minulého týdne - najdeš zde
 2. Zadání další práce 
 • Vypracovat pracovní list zde, zaslat do pátku na
                                           Martina.Zachova@zstgmblatna.cz
 • Naučit se 9 nových nepravidelných sloves zde
 • Učebnice s. 44 – Food and drink, projít si obrázky se slovíčky v 1. cvičení; projít si také food and drinks zde (možné vytisknout a nalepit do slovníčku), postupně vypisovat a učit se slovíčka 4 A (tato slovíčka budou i na příští týden)
 • Na www.youtube.cz najít video This is Britain food“ (5:28 min.),- klikni zde  - zhlédnout; jde o pěkné video znázorňující však nepěkné britské stravování (snažte se co nejvíce porozumět, zapamatovat si nějakou frázičku apod.)

Martina Zachová

ZEMĚPIS

Hydrosféra - poznámky a úkoly najdeš zde

Jaroslav Voříšek

DĚJEPIS

 • poznámky Starověká Čína - najdeš zde vytisknout a vlepit do sešitu nebo opsat do sešitu 
 • PS – vyplnit úkoly str.32/cv.2, 3 +  Str. 34/cv.2,3

Hana Kubíková

 

PŘÍRODOPIS

Tereza Ondrušková

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Podívej se na stránkách naší školy na video

JAK SE CHOVAT V DOBĚ EPIDEMIE?  ROUŠKY A KRITICKÉ MYŠLENÍ – PETR LUDWIG (najdeš na úvodní straně webu školy)

 • Poznamenej si do sešitu Ov podle Tebe nejdůležitější body
 • Vyfoť se ve Tvé roušce na telefon. Ve škole si pak všechny naše roušky prohlédneme a vytiskneme

Zdraví vás všechny váš třídní učitel. Buďte trpěliví a až se budete hodně nudit a budou bolet oči, záda a zadek z koukání do telefonu či PC, existují přece kliky, dřepy, sed - leh, rotoped, popř. procházka s rouškou ! 

Mějte se krásně, Jaroslav Voříšek

RODINNÁ VÝCHOVA

Vytvořte jídelníček na celý den (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře), který bude odpovídat zásadám zdravé výživy.

Napsat ve Wordu, poslat na eva.wachtlova@zstgmblatna.cz

 

Eva Wachtlová

 

------------------------------------------------------------

23. - 27. BŘEZNA 2020

ANGLICKÝ JAZYK

 • opakovat si nepravidelná slovesa 3. listu
   
 • učit se slovíčka týkající se „holiday“ - prázdnin (vytisknout, vlepit do slovníčků - najdete ZDE) - pokud nemáš možnost tisku, postupně si slovíčka opiš do sešitu
 • do seznamu slovíček jsem zahrnula i slovíčka, která již známe, a to proto, abyste získali celistvější přehled slovíček, která lze v souvislosti s vyprávěním
  o prázdninách použít

   
 • procvičovat minulý čas prostý – kladné a záporné věty, otázky, odpovědi; a to na online odkazu english.jecool.net (vlevo sekce Minulý čas prostý) – zde překládáme jednoduché věty v minulém čase; cvičíme stále dokola (zásadní je ovládnutí jednoduchých vět typu: Pracoval jsem. Nepracoval jsem. Pracovali jste? /Dostal dárek. Nedostali dárek. Dostal jsi dárek? apod.)
   
 • pracovní sešit – s. 32, 33 (opakování 3. lekce) – zkuste i poslechové cvičení – CD k poslechům je přiloženo v PS (cvičení 5/str. 33)
   
 • pracovní sešit – s. 68 – příprava na testování (poslech ve cvičení 1 naleznete opět na CD přiloženém v PS, jde o poslech č. 17)

 

MATEMATIKA

1. ZKONTROLUJ SI ÚKOLY Z MIULÉHO TÝDNE - řešení ZDE

2. Do přehledů z matematiky si opiš zápis, který najdeš ZDE  Jedná se o novou
    látku, kterou tak budeme mít připravenou, až se vrátíme do školy, a budeme mít
    více času na vysvětlení a procvičení

3. Protože jsme na toto téma už trochu narazili v 5. třídě - zkus si vypracovat pracovní
    list - nic se ale nestane, pokud se ti toto nepodaří. Praocvní list ZDE

 

ZEMĚPIS

1. úkol:  odpověz písemně do sešitu( opakování)

 1. Co zjišťujeme u počasí?
 2. Kdy je u nás nejkratší den, nejdelší noc?
 3. Na jaké rovnoběžce trvá polární den 24 hodin?
 4. V jaké oblasti trvá polární den půl roku?
 5. Vyber jeden den, vypočti průměrnou denní teplotu a zapiš do sešitu ( nezapomeň na datum)

2. úkol opiš si do sešitu poznámky - najdeš je ZDE

Jaroslav Voříšek

PŘÍRODOPIS

1. Stahni si pracovní list - najdeš ho ZDE

2. Vypracuj ho podle zadání - změny ulož

3. hotový pracovní list pošli jako přílohu na adresu

Tereza.Ondruskova@zstgmblatna.cz 

Tereza Ondrušková

--------------------------------------------------------------------

16. - 20. BŘEZNA

ČESKÝ JAZYK:

1. učebnice str. 50/ cv. 4;  str. 47/cv. 11;  str. /cv. 4;  str. 61/cv. 5 - všechna cvičení vypracovat do školního sešitu

2. literární výchova - do sešitu stručně zapsat 1 pověst, která se váže k místu bydliště (Blatensko, Lnářsko....)

Hana Kubíková

 

ANGLICKÝ JAZYK

1. naučit celý 3. list nepravidelných sloves

2. pracovní sešit str. 29/cv. 4, 5

3. pracovní sešit str. 30 + str. 31/ vypracovat všechna cvičené na těchto stranách

Martina Zachová

MATEMATIKA

1. opakování dělitelnosti přirozených čísel

2. vypracovat pracovní list - ke stažení v programu M. Word ZDE

 • kdo nemá tento program může zdarma nainstalovat ZDE
 • kdo nemá možnost tisknout, najde zadání pracovního list ZDE  a vypracuje do školního sešitu

 

 

Děkuji všem za spolupráci, Jaroslav Voříšek, třídní učitel