Obsah

 

OD PONDĚLÍ 6. 4. 2020 BUDOU MATERIÁLY K DOMÁCÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ MATERIÁLŮ ŠKOLNÍ DRUŽINY ZADÁVÁNY V BAKALÁŘÍCH.
VÍCE INFORMACÍ
NAJDETE ZDE.

                                                      LOGO

 

30. BŘEZNA - 3. DUBNA 2020

ŘEŠENÍ ÚKOLŮ Z MINULÉHO TÝDNE - ZKONTROLU SI: 

1. matematika

2. český jazyk

 

ČESKÝ JAZYK

- zadání úkolů na tento týden najdeš ZDE

 

MATEMATIKA

- zadání úkolů na tento týden najdeš ZDE

 

ANGLICKÝ JAZYK - skupina p. Vokroje

 • zadání ZDE
 • pracovní list 1 - zde
 • pracovní list 2 - zde

Pavel Vokroj 

 

ANGLICKÝ JAZYK - skupina p. Ondruškové

pracovní sešit stránka 65, cvičení 1, 2

 • procvičovat i nadále čas
 • zopakovat slovíčka (povolání)

Tereza Ondrušková

 

VLASTIVĚDA

 • kontrola úkolů z minulého týdne ZDE
 • zadání nových úkolů ZDE

Jakub Komrska

 

PŘÍRODOVĚDA

Opakování online:

1) http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_4.roc/les_savci1.htm

2) http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_4.roc/les_stromy1.htm

Věra Uriánková

 

ZA ZÁBAVOU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY - klikni ZDE

 

------------------------------------------------------------

 

23. - 27. BŘEZNA 2020

1. ŘEŠENÍ PRACOVNÍHO LISTU ČJ Z MINULÉHO TÝDNE ZDE

2. ŘEŠENÍ PRACOVNÍHO LISTU M Z MINULÉHO TÝDNE ZDE

 

ČESKÝ JAZYK - k vytištění ZDE

Nejprve pár slov ke „Včelce“ – úkoly z této aplikace vám zadávat nebudu, aplikace je generuje sama na základě úspěšnosti či neúspěšnosti.  Je dobré ji občas využívat, je výborná pro rozvoj čtenářských dovedností.

Pracovní sešitStr. 15 cv.8

 • Str .15    cv. 9 – Věty tázací tvořit nemusíš.
 • Str.16 cv. cv. 10 – Pozor na koncovku slovesa v minulém čase.
 • Str. 16 cv. 11, cv. 12

 

Doplň a opiš do sešitu

vzácné drahokam_, potřeb_ pro domácnost, chleba s cibul_, mezi slepicem_, viděl tetřev_, učíme se o zeměkoul_, uschlé strom_, anglické příslov_, pro tyto účel_, mezi mýdl_, zelené žáb_, nejezdi za tm_, bavil se s učitel_, pod strom_, dlouhé výstup_, spočítal to s počítadl_, uvař to bez sol_, referát na slavné mohyl_, dárek od firm_, drahé hotel_, pevné provaz_, bazar s mobil_, sleduj stop_, za skl_ aut, napsal spisovatel

Pokus se zjistit (třeba na počítači), co to jsou mohyly.

 

Doplň a opiš do sešitu

na větv_ lípy, vzácní pardál_, unavené vrb_, zákop_ ke krytí, buchty s povidl_, líní ps_, odolní lv_, betonové panel_, silné výstřel_, dej to Karlov_, za českými dobyvatel_, listy rév_, uschlé strom_, film_ o Africe, krásní páv_, moderní stavb_, mouční červ_, pod skalními převis_, o dávném přítel_, připevnit motouz_, s trojcifernými dělitel_, na postel_, české příslov_, přeplněné stodol_

 

Další úkoly jsou v aplikaci „školákov“ – Český jazyk 4. třída:

Všechna cvičení dělej pouze na počítači, pod každým cvičením zmáčkni tlačítko Kontrola a ukáže se ti počet chyb.

https://skolakov.euČESKÝ JAZYK 4. TŘÍDA – PODSTATNÁ JMÉNA RODU STŘEDNÍHO – SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORU MĚSTO

 • SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORU MOŘE
 • SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORU KUŘE
 • SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORU STAVENÍ

V každém okruhu jsou 2 – 3 cvičení na doplňování správné koncovky. Snaž se udělat všechna cvičení.

 

Domácí četba

 • Čti denně libovolnou knihu alespoň 30 minut.

 

MATEMATIKA

Opiš do sešitu nebo na volný list papíru ( je třeba procvičovat i opis ) a vypočítej

47 :6 =                32 : 7 =                       57 : 9 =                       96 : 10 =

2 : 7 =                 23 : 3 =                       79 : 8 =                       9 : 5 =

 

90 * 8 =               7 * 40 =                      630 : 9 =                     450 : 5 =

6 *  60 =             50 * 3 =                      210 : 70 =                   480 : 60 =

 

Násobení trjciferného čísla, které je násobkem 100 ( též jsme zkoušeli ).

Postup: - zakryj obě nuly u trojciferného čísla, vypočítej příklad na malou násobilku a zapiš výsledek

 • k výsledku připiš obě nuly

700 * 8……….zakryju obě nuly a spočítám 7 * 8 = 56 pak k výsledku 56 připíšu nuly, které jsem zakrýval a vyjde mi 5 600 – hotovo

 

Opiš a vypočítej

200 * 3 =                   9 * 800 =                    700 * 4 =                    6 * 400 =

5 * 600 =                   300 * 7 =                    8 * 900 =                    2 * 500 =

700 *7 =                    6 * 900 =                    500 * 4 =                    900 * 9 =

 

Ke slovním úlohám napiš stručné zadání, vypočítej je a napiš odpověď.

1kg jahod stojí 90 Kč, 1 kg jablek je za 30 Kč. Kolik celkem zaplatí zákazník za 3kg jahod a 5kg jablek?

V 10 krabičkách je 500 knoflíků. Kolik knoflíků je v 1 krabičce?

 

Písemné sčítání do 1 000 000

Takto velká čísla jsme ve škole ještě nesčítali. Způsob sčítání je stejný jako u čísel do 1 000.

Podívej se na video na: https://www.youtube.com/watch?v=UYoX31MXZzs

Ve videu je ukázka, jak písemně sčítat a odčítat velká čísla. Ty se dnes zaměř pouze na písemné sčítání a po zhlédnutí ukázky se pokus vypracovat v pracovním sešitě 3. díl na straně 3 úkol č. 1 ( abys nezatěžoval/a kontrolou rodiče, udělej si kontrolu na kalkulačce a pošli mi na email zprávu, jak ti to šlo ).

 

Geometrie

 • procvič na několika vlastních příkladech konstrukci kolmých přímek – hlavně dbej na správnou polohu rysky

Pavel Vokroj

 

PRÁCE PRO DĚTI ASISTETNKY PEDAGOGA

1. Pracovní list - klikni ZDE

2. online vzdělávání prostřednictvím aplikace SKYPE - osobní dohoda

3. z ostatnich cvičení ČJ, M - 

4. Vlastivěda - postupně udělat - pokud je možné, vytisknout + dávat častější
   přestávky

Děkuji za spolupráci, Ilona Rybová

VLASTIVĚDA

Procvičování dějin českých zemí - pracovní list k  vytištění ZDE

 1. Opište a spojte barevnými čarami vhodné dvojice:

Praotec Čech                                         Šemík

Kněžna Libuše                                       Bivoj

Horymír                                                Říp

kanec                                                   Přemysl Oráč

Přemysl Otakar II.                                  Špitál v Praze

Sv. Anežka                                            dědičný královský titul

Přemysl Otakar I.                                  „železný a zlatý“

 

 1. Vyberte správnou možnost a  zakroužkujte ji:

1.  Rok 1278 je:                         a)  12.stol,               b) 13. Stol.  

2. Václav III. byl:        a)  zakladatel českého státu      b) poslední  Přemyslovec

3. Jan Lucemburský  byl:            a) otec Karla IV.         b) otec sv. Anežky

4. kníže Přemysl byl:                  a) oráč                      b) kovář

5. Jan Hus    byl:                        a) kněz a učitel          b) stavitel

6. Jan Žižka    byl:                      a) slavný vědec          b) válečník

7. kněžna Libuše  byla                 a) bájná postava        b) třetí žena císaře Karla IV.

8. Šemík   byl                             a) pes                        b) kůň

Jakub Komrska

 

ZÁBAVA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Chcete si ukráti dlouhý čas doma? Můžete si vyzkušet - samozřejmě dobrovolně - nějaké činnosti ze školní družina. At se vám dílo daří. Klikněte ZDE

Příjemné dny, vychovatelka Lenka Bártová

--------------------------------------------------------------------

16. - 20. BŘEZNA 

MATEMATIKA

1. vypracovat pracovní list - získáš kliknutím ZDE

2. Další úkoly jsou v aplikaci skolakov.eu  – Matematika 4. třída:

 • Numerace do 10 000 – Podmořské dobrodružství, Barevné karty
 • Čísla nad 10 000 – Koumáci tučňáci, Sněhová nadílka
 • Písemné sčítání a odčítání do 10 000 – Třešňová zmrzlina

3. vypracovat další úkoly, které byly dětem zakroužkovány v pracovních sešitech
 
  v úterý 10. 3.

Pavel Vokroj

ČESKÝ JAZYK

1. vypracovat pracovní list - získáš klinutím ZDE

2. další cvičení pracovního sešitu, které byly označeny v úterý 10. 3.

3. procvičování v aplikaci skolakov.eu - Český jazyk 4. třída:

 • Velikonoční – cvičení 1, 2, 3 – opiš do sešitu, pak doplň na počítači a zjistíš tak počet chyb
 • Stavba slova – Práce na silnici – cvičení1, 2 - opiš do sešitu, pak doplň na počítači a zjistíš tak počet chyb

4. domácí četba - vyber si libovolnou knihu - denně čti alespoň 30 min

5. K OPAKOVÁNÍ VYUŽIJ TAKÉ APLIKACI vcelka.cz Požádej rodiče o pomoc s registrací. tato aplikace je nyní zprovozněna na dobu 6tii týdnů zdarma. V tutochvíli vyzkoušej několik libovolných aktivit, příště dostaneš nějaká zadaná. 

Návod na registraci:

1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!

Pavel Vokroj

ANGLICKÝ JAZYK - obě skupiny

1. opakuj všechna slovíčka, která máš zapsaná ve slovníčku

2. ttps://elt.oup.com/student/happystreet- na těchto webových stránkách jsou
   úkoly, které děláme ve škole na počítačích – procvičuj četbu a překlad, věnuj se
   i cvičením na poslech

3. do sešitu English napiš krátké povídání o delfínovi a hrochovi

4. procvičuj vyjádření času – čtvrt, půl, třičtvrtě, celá hodina

5. pracovní sešit - vypracovat označená cvičení

Pavel Vokroj, Tereza Ondrušková

 

Děkuji za spolupráci v domácí přípravě všem zúčastněným.

Pavel Vokroj, třídní učitel