Obsah

 

OD PONDĚLÍ 6. 4. 2020 BUDOU MATERIÁLY K DOMÁCÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ MATERIÁLŮ ŠKOLNÍ DRUŽINY ZADÁVÁNY V BAKALÁŘÍCH.
VÍCE INFORMACÍ
NAJDETE ZDE.

LOGO

 

30. BŘEZNA - 3. DUBNA 2020

INFORMACE PRO RODIČE - SEŠITY Z ANGLIČTINY NUTNÉ PRO PRÁCI DOMA JE MOŽNÉ VYZVEDNOUT SI V ÚŘEDNÍ HODINY, TJ. PONDĚLÍ A STŘEDA V DOBĚ 9 - 12 HODIN. 

Ahoj děti,

Posílám Vám řešení úkolů zadaných v PS – Čj,  Ma.  Sám si můžeš zkontrolovat výsledky. Vyplněné pracovní listy si založ do desek ( portfolio žáka ). Budeme s nimi pracovat po příchodu do školy. 

Hana Třísková

1. ZKONTROLUJ SI SPRÁVNOST ÚKOLŮ Z MINULÉHO TÝDNE - KLIKNI ZDE PRO MATEMATIKU 

2. ZKONTROLUJ TAKÉ SPRÁVNOST ČESKÉHO JAZYKA - KLIKNI ZDE

2. ZAHRAJ SI HRU MILIONÁŘ -pro splnění tohoto úkolu si otevři následující prezentaci. 

Postupuj takto:

  1. klikni na odkaz prezentace - ZDE
  2. na klávesnici nahoře najdi klávesu F5 - ta začne prezentaci přehrávat
  3. posunuj se dál klávesou ENTER

 

PRVOUKA

  1. Vypracuj pracovní list - ke stažení zde
  2. zhlédni prezentaci Nerostné zdroje - ZDE

Hana Třísková

 

ANGLICKÝ JAZYK

  1. Šly ti i názvy místností na školákově? To jsi šikula  :-)  Přepiš si jejich názvy i s českým významem do sešitu English (pokud ho máš doma) nebo na papír.
  2. Představ si, že dům rozkrojíš jako dort na dvě části. Uvidíš místnosti v jednotlivých patrech. Namaluj si domek v průřezu (co to je, ti poradí rodiče) a do místností připiš jejich anglické názvy

Věra Vitáková

 

ZÁBAVNÉ ÚKOLY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY (zábavné, nepovinné)

----------------------------------------------------------------

23. - 27. BŘEZNA 2020

kdo má možnost tisku - prac. list ČJ, M ke stažení ZDE

MATEMATIKA

1. úkol:-zopakuj si  násobení a dělení v oboru do 100-vypočítej :

2.8 =                  7.2=                            20:5=                            16:2=

6.7=                  9.9=                             18:3=                            35:7=       

9.3=                  8.3=                             45:9=                            16:4=    

7.7=                  9.8=                              90:9=                           21:7=  
         
4.5=                  8.8=                              14:7=                            64:8= 

                                                                           

2. Opakuj si násobky čísel: 2,3,4,5,6,7,8,9,10-napiš výsledky:

násobky 2:                      

násobky 3:                       

násobky 4:

násobky 5:

násobky 6:

násobky 7:

násobky 8:

násobky 9:

násobky 10:

 

3. Zapiš a vypočítej slovní úlohu(nezapomeň na odpověď):

Ve skříni bylo 68  sešitů .  Ve třídě bylo 15 žáků. Paní učitelka Třísková řekla službě, aby rozdala každému žákovi  1 sešit.

Kolik sešitů zůstalo ve skříni?

 

ČESKÝ JAZYK

1. utvoř antonyma (opaky):

den ………………….......                           ošklivý   …………………………

světlo…………………….                           dovnitř ………………………….

levný…………………….                            studený…………………………

 

2. Doplň předpony a přípony u slov s kořeny  a napiš je                                                                                                                                                    let…………………………………………………………………….

rod……………………………………………………………………

 

3. Doplň znaménka  za  větami : !   ?   .

Kolik je hodin     Zastav se     Slunce se sklání k západu    Rád pozoruji měsíc

 a  hvězdy                Obuj si boty           Kolik je ti vlastně let

 

4. Nahraď sloveso „být“ výstižnějšími- věty napiš:

Chata byla přímo u lesa.

…………………………………………………………………………………………………………………

Všude v ulicích byl sníh.

………………………………………………………………………………………………………………

 

5. Zopakuj si vyjmenovaná slova a doplň i/y:

posl-šte novinu, sl-bená odměna, dvě m-ši, často se  m-lí, hlem-ždí pohyb, s-čení hada, včely op-lují květy, p-chl s špendlíkem, ptakop-sk žije v Austrálii, s-vá holubička, chutné s-ry, v-děl v-cpaného v-ra, jižní v-tr, v-v-šené místo,    brz- si zv-kl, brz-čko přijde jaro, správný v-sledek, rozb-tý z-p, kamenná z-dka, dobrý v-pravčí

 

6. úkol: Doplň a nauč se rozpočitadlo:

L-ška, š-ška, pampel-ška, zabloudila v lese m-ška.

Ten, ten ,ten, v-vede ji ven.

 

PRÁCE PRO DĚTI ASISTENTKY PEDAGOGA - klikněte prosím ZDE


ON LINE PROCVIČOVÁNÍ ČJ, M

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/v-indianskem-tabore/prikladyC1.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/v-indianskem-tabore/prikladyD1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/souhrnne-diktaty/procvicovaniBLMPSV1.htm
 

ANGLICKÝ JAZYK

Milé děti ze 3. A!

Posílám vám něco k procvičování. Doufám, že si opakujete slovní zásobu a doděláváte si nehotová cvičení prvních pěti lekcí. Pokud byste měly pochybnosti, co dělat, koukněte se, prosím, na stránkách do záložky 3.B.

1. www.skolakov.eu – anglický jazyk 3. třída – In the flat -  What is it? –
                                přiřazování

2. namaluj svůj pokoj a přidej anglické názvy nábytku

Mějte se hezky.

S pozdravem Věra Vitáková

 

ZÁBAVNÉ ÚKOLY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY (zábavné, nepovinné)

Připravila jsem si pro děti několik zábavných úkolů. Chcete li si ukrátit volný čas, můžete si je zkusit udělat. Stačí pouze kliknout ZDE

Jana Havlenová, vychovatelka ŠD

--------------------------------------------------------------------

16. - 20. BŘEZNA

ČESKÝ JAZYK:

1. pracovní sešit str. 11/cv. 6 - doplnit údaje

2. pracovní sešit str. 12/ cv. 1, 2 - antonyma, -i/-y

3. pracovní sešit str. 13/cv. 1 - doplnit tajenku

4. pracovní list (označený str. 14) děti dostaly ve škole - vyjmenovaná slova po Z

5. pracovní list (označený str. 1) - děti dostaly ve škole - doplnit

6. pracovní list (označený str.14( - děti dostaly ve škole - denně opsat 1 cvičení
   do školního sešitu ČJ

4. pokračovat v četbě knihy podle vlastního výběru - čtenářský deník

5. ústně procvičovat pravopis: vyjmenovaná slova, pády podstatných jmen

MATEMATIKA:

1. pracovní sešit str. 48/ cv. 1 - 4

2. pracovní sešit str. 49/ cv. 1, 2

3. trénovat rýsování kružnice

PRVOUKA:

1. pracovní sešit str. 34/cv. 1 - 4

2. pracovní sešit str. 35/cv. 1 - 3

3. přečíst si články str. 37 "Obnovitelné zdroje energie" a " str. 38 "Půda, typy
    půd"

Děkuji za spolupráci,  Hana Třísková