Obsah


INFORMACE KE ZMĚNĚ SYSTÉMU ZADÁVÁNÍ MATERIÁLŮ K DOMÁCÍ VÝUCE

 

Milé děti, vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že mimořádná opatření vlády ČR trvají déle, než jsme všichni předpokládali, rozhodli jsme se od pondělí 6. 4. 2020 přejít pro žáky od 3. ročníku na systém zadávání úkolů a materiálů pro „domácí výuku“ prostřednictvím aplikace Bakaláři. Doufáme, že vám tak zjednodušíme orientaci v zadávaných úkolech. Vše budete mít přehledně v jedné aplikaci, kterou už všichni používáte. V přehledu domácích úkolů bude možné stáhnout přílohu, vyplnit zadanou práci a odeslat ji zpět učiteli, který může k vypracovanému úkolu hned poslat zpětnou vazbu. 

Původně jsme s touto částí aplikace Bakaláři chtěli začít pracovat až v novém školním roce. Proto, prosím, buďte trpěliví, když něco nebude fungovat tak, jak má. V případě nejasností nebo technických problémů se můžete obracet na správce aplikace Bakaláři na naší škole – p. D. Houzarovou (dana.houzarova@zstgmblatna.cz) nebo přímo na učitele, který úkol zadal.

Systém zadávání úkolů zůstává stejný, úkoly zadáme v pondělí, čas na vypracování je do pátku. V souvislosti s tím vás prosíme, ignorujte v aplikaci Bakaláři ikonku termín vypracování, nevšímejte si změn barev u vypracovaných úkolů, jsou nastavené od firmy poskytující tuto aplikaci.

V tomto dopise se obracíme především na vás – rodiče, u dětí na prvním stupni budete muset být nápomocni. Věříme, že vám tento systém poskytne určité zjednodušení a především sladění zadávání úkolů přes jednu aplikaci. Pro lepší orientaci v novém systému přikládám nápovědu  - ZDE

JEN PŘIPOJUJI JEDNO UPOZORNĚNÍ - NEPRACUJTE S DOMÁCÍMI ÚKOLY
V MOBILNÍ APLIKACI - NENÍ NA TOTO UZPŮSOBENA - PRACUJTE VE WEBOVÉ APLIKACI, NEJLÉPE PROKLIKEM PŘE STRÁNKY ŠKOLY.

Přeji vám všem hodně trpělivosti, ale nejen to, blíží se Velikonoce, a tak vám všem přeji příjemně (i když nestandardně) strávené velikonoční svátky.

S pozdravem Dana Houzarová

 

 

Vážení rodiče,

v souvislosti se zadáváním úkolů po dobu uzavření školy se ke mně dostávají dotazy týkající se odevzdávání úkolů, zpětné vazby či známkování domácí práce.  

Všichni zažíváme velmi náročné období, které je pro nás všechny nové a musíme se s ním nějakým způsobem vypořádat. I vaše děti - naši žáci si musejí zvykat na nestandardní režim nejen v osobním, ale i v tom školním životě.

Naším cílem je poskytnout žákům dostatečné množství úkolů, aby mohli pravidelně určitou část dne věnovat vzdělávání. Vzhledem k nařízení vlády o volném pohybu osob je i pro nás těžké být společně v kontaktu, ale i přesto se snažíme, aby v průběhu týdenního plánu děti dostaly různorodé úkoly z hlavních předmětů, případně doplňující úkoly z dalších předmětů. Kromě toho mohou využít jakékoliv výukové materiály dostupné na internetu, nejzajímavější tipy najdete na stránkách školy. Jsou to převážně odkazy na stránky, se kterými jsou děti ve škole zvyklé pracovat a zvládly by s nimi pracovat bez asistence rodičů.

Úkoly  nebudou v současné době známkovány, nebude ani hodnoceno, zda každý žák úkol odevzdal. Respektujeme, že v této těžké situaci je pro vás prvořadá péče o zdraví. Někteří z vás nemají k dispozici internet nebo tiskárnu. Ti z vás, kteří ještě chodí do práce, možná uvítali možnost přestěhovat děti k příbuzným na vesnici. Všemu rozumíme, přesto se snažíme poskytnout systematický způsob domácího vzdělávání takovou formou, jaká je nám v současné době k dispozici. Každý týden zveřejníme prostřednictvím www školy další úkoly. Vkládání úkolů na příští týden bude vždy probíhat od pátku do neděle. Na vypracování mají žáci pondělí až pátek následujícího týdne. Hodnocení či zpětná vazba, pokud bude probíhat např. přes školní mail, bude mít spíše motivační charakter. Děti ale musí počítat s tím, že s vypracovanými úkoly se bude pracovat po návratu do škol a ti, kteří nebudou mít hotovo, si budou  muset postupně vše doplnit. Jako vhodný prostředek k uchovávání úkolů doporučuji založit dětem vzdělávací portfolio – jednoduše řečeno desky (v době zavřených obchodů stačí vyřešit přeloženým papírem), kam si děti budou zakládat všechny úkoly, které jsou tvořené mimo sešity.

Na stránky školy budou vkládány také zábavné aktivity vytvořené vychovatelkami školní družiny. Ty samozřejmě nejsou povinné, ale možná vám pomohou ukrátit dětem dlouhý domácí čas.

Dětem přeji, aby vše zvládly v co největší pohodě. Úkoly připravujeme tak, aby je výuka bavila a byla pestrá. Vám rodičům děkuji jménem celého pedagogického sboru za spolupráci. Pokud něčemu nerozumíte nebo máte nějaký technický problém s řešením úkolů, neváhejte a obraťte se na nás, jsme vám k dispozici na našich kontaktních emailech . ZDE

Hlavně ať jste všichni zdrávi, s pozdravem

                                                                                                                     Zdenka Voříšková, ředitelka školy

 

Vážení rodiče,

zadávání domácích úkolů najdete od pondělí 16. 3. 2020 v postranním menu – záložka třídy. Úkoly budeme zadávat 1x týdně. Pod každým předmětem najdete jméno pedagoga, který za zadané úkoly zodpovídá a můžete se na něho v případě potřeby obracet prostřednictvím e-mailu, který najdeteZDE. 

Protože víme, že ne všichni vlastní ve svých zařízeních aplikace M. Office nebo Acrobat Reader (pdf.), nabízíme aplikace zdarma ke stažení, které nám všem pomohou.

Office :  https://cs.libreoffice.org/download/download

Pdf.:  https://get.adobe.com/cz/reader/otherversions/

Nechceme, abyste za nás děti učili, ale prosíme o pomoc s dohledem nad dětmi, aby si prostřednictvím zadaných úkolů procvičovali, případně zapisovali poznámky takzvaně  "dopředu". Aby vše  fungovalo, prosíme, pomozte dětem s instalací programů Office a Acrobat Reader (pdf.) - viz výše

K domácímu procvičování Vašich dětí teď slouží mnoho aplikací, jejichž vydavatelé je na dobu mimořádného opatření uvolnili zdarma. Můžete je samozřejmě libovolně využít, některá Vám budou doporučena přímo pedagogy při zadávání úkolů.  Seznam volně využitelných aplikací najdete níže.

Děkujeme vám všem za spolupráci, věříme, že i když se my v toto období stáváme učiteli „na dálku“ a vy našimi „asistenty“ doma, podaří se nám toto nelehké období společně překonat. Budete li potřebovat, můžete se na nás obracet na kontaktech, které jsou uvedeny  ZDE.

Pedagogický sbor ZŠ TGM

 

ODKAZY NA ON LINE PROCVIČOVÁNÍ ZDE