Navigace

Obsah

Naše škola se stala partnerem projektu

Rekreační areál města Blatná –

revitalizace zanedbaného areálu na občanskou vybavenost

 

Projekt je spolufinancován Z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad,

Prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí

Oblast podpory 2.2 – Rozvojové projekty spádových center

 

Registrační číslo projektu:    CZ.1.14/2.2.00/13.02463

Termín fyzické realizace projektu: 01.11.2011 – 12.06.2012

Celkové způsobilé výdaje projektu:   61.879.290 Kč

Příspěvek z fondu EU (ERDF):        43.731.645 Kč (70,67 %)   

Výdaje z rozpočtu města Blatná:     18.147.645 Kč (29,33 %)

 

Popis projektu:

Projekt vyřešil revitalizaci stávajícího zanedbaného areálu bývalého stavebního podniku na rekreační plavecký areál, jehož vybudování bylo dlouhodobě zařazeno do prioritních jmenovitých strategických akcí města jako zvláště chybějící občanská vybavenost. Užitečnost tohoto rozvojového záměru prokázaly dva nezávislé průzkumy realizované mezi obyvateli města Blatná a okolních obcí.

Výstupem projektu je zrevitalizovaný areál brownfields v centru města Blatná:

 • demolicí objektů došlo k uvolnění plochy pro výstavbu o rozloze 0,9653 ha

 • 748 m2 zastavěné plochy zahrnující vstupní objekt s pokladnou, klubovna s krytou terasou, šatny, sprchy, sociální zařízení

 • 455 m2 zastavěné plochy objektu zahrnující zázemí pro plavčíka, první pomoc a technické provozy areálu

 • 340 m2 zastavěné plochy bazénu se třemi plaveckými dráhami, a vodními atrakcemi (masážní lehátko, masážní lavice, vodní stěna, vodní dělo, chrlič, perlička, skluzavka)

 • dětské brouzdaliště o zastavěné ploše 56 m2 s hracími prvky, hracím zvířátkem, skluzavkou, perličkou a vodním zvonem

 • 1 030 m2 vnitřních komunikací a ploch

 • 626 m2 dětského hřiště se sedmi herními prvky

 • 3 390 m2 zelených ploch s nízkým keřovým patrem

 • přípojky vodovodu, kanalizace a plynu

   

  Partneři projektu:

 • Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice,
  IČ: 70872481

 • Základní škola J. A. Komenského Blatná, okr. Strakonice,
  IČ: 70872490

 • Svazek obcí Blatenska, IČ: 68538189

   

  Zhotovitel stavby: EUROVIA CS,  a.s., závod
  České Budějovice, IČ 45274924

  Provozovatel areálu: Technické služby města Blatné s.r.o.,
  IČ 63250748

  Zpracováno podle materiálů Města Blatná. Podrobnosti o projektu lze nalézt na webových stránkách:

  http://www.plavecakblatna.cz/

  http://www.mesto-blatna.cz/skryte/bazen/