Navigace

Obsah

  

PODPORA PROGRAMU DOPRAVY DĚTÍ NA DĚTSKÁ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Do tohoto projektu se naše škola zapojuje prakticky každoročně. Hlavním záměrem je podpořit a umožnit širší účast dětí mateřských a základních škol celého regionu Jihočeského kraje na výuce na dětských dopravních hřištích. Cílem je propojit dopravní výchovu na školách s praktickými dovednostmi v terénu. Děti si vyzkouší jízdu v reálném provozu, naučí se bezpečné jízdě
a dopravní kázni, což by mělo vést ke snižování nehodovosti především u cyklistů - začátečníků, tedy především u dětí. Grant je poskytnut z Podpory Jihočeského kraje. 

V letošním školním roce se v rámci tohoto grantu zúčastníme výuky na dětském dopravním hřišti ve Strakonicích v období června. Zúčastní se žáci 1. - 5. ročníků. Finanční spoluúčast je 20,- Kč na žáka.