Základní škola T. G. Masaryka Blatná
Základní škola T. G. Masaryka Blatná
rozšířené vyhledávání
RSS Mapa webu

Kontakt

 1. Adresa: ZŠ T. G. MASARYKA
  tř. TGM 520
  388 01 Blatná
 2. Tel:

  +420 383 422 484

 3. IČO: 70872481
 4. Email ředitelky školy:

  Zdenka.Dvorakova@zstgmblatna.cz

 5. ID datové schránky: nc5mtaq

Organizace šk. roku 2017/2018

-

Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice

školní rok 2017/2018

adresa školy: tř. T. G. Masaryka 520, 388 01 Blatná

e-mail: ředitelka školy: zdenka.voriskova@zstgmblatna.cz

             zástupkyně ředitelky školy: dana.houzarova@zstgmblatna.cz

             školní jídelna: skolnijidelna@zstgmblatna.cz

ostatní e-mailové adresy pedagogických pracovníků naleznete na webových stránkách školy:  www.zstgmblatna.cz

telefon: 383422484, 778 884 461, 778 884 462    

telefon ŠD:  778 884 464, 778 884 463- ŠD p. Křížková I. A

telefon ŠJ: 383422484

školník: 778 884 501

 

O prázdninách byla provedena oprava rozvodů vody a oprava žaluzií.
Ve 2. patře ve všech učebnách a kabinetech a v 1. patře v učebně Fy byly vyměněny dveře. Proběhlo malování některých učeben, šaten a školní kuchyně. V učebně 1. stupně byla instalována další interaktivní tabule. Několik učeben bylo vybaveno novými lavicemi. Na školním dvoře se podařilo vybudovat pergolu.

Výuka bude nadále probíhat podle školního vzdělávacího programu ,,Škola pro život- šance pro všechny“. ŠVP byl k 1. 9. 2017 upraven podle platné legislativy.  Změna se týká výuky plavání, které je od školního roku 2017/2018 zařazeno mezi závazné očekávané výstupy, proto jsme využili rozvojový program na podporu výuky plavání- finanční podpora na dopravu. Zapojili jsme se do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání, výzva
č. 2_16-022 Podpora škol formou projektů. Další projekt je také z OP VVV Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotnost, konkrétně pro SC (přírodopis, fyzika, chemie, zeměpis).

V letošním roce nabízíme dětem:

a) volitelné předměty- sportovní hry, přírodovědná praktika, konverzace v AJ, sborový zpěv

b) nepovinné předměty- sportovní hry, přírodovědná praktika, konverzace v AJ, sborový zpěv

c) kroužky- AJ, dovedné ruce, paličkování, kytarový kroužek, náprava řeči, dyslektický kroužek, šachový, taneční, sportovní, výtvarný, MERKUR

 

POČET ŽÁKŮ

I. stupeň          1.- 5. r.                                   223 žáků                10 tříd

II. stupeň         6.- 9. r.                                   154 žáků                  6 tříd

Celkem            1.- 9. r.                                    377žáků                 16 tříd

 

Složení pedagogického sboru:

ředitelka školy: Mgr. Zdenka Voříšková

zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Dana Houzarová

výchovná poradkyně: Mgr. Blanka Posavádová

metodik prevence: Mgr. Ondřej Kočovský

pedagogové:

třídní:

I. A   Mgr. Pavla Fousová               V. A   Mgr. Ludmila Růžičková

I. B   Mgr. Lenka Peršínová            V. B   Mgr. Monika Benešová

II. A   Mgr. Anežka Pechlátová       VI. A   Mgr. Blanka Posavádová  

II. B   Mgr. Eva Vonášková             VI. B   PaedDr. Eva Wachtlová

III. A   Mgr. Dominika Zelenková    VII.   Ing., Mgr. Ivana Matějovicová

III. B   Mgr. Hana Třísková             VIII. A   Mgr. Ondřej Kočovský

IV. A   Mgr. Pavel Vokroj                VIII. B   Mgr. Miroslav Zíka

IV. B   Mgr. Věra Vitáková               IX.   Mgr. Stanislava Vokrojová

 

bez třídnictví: Mgr. Lenka Bártová, Mgr. Hana Kubíková, Mgr. Jaroslav Voříšek, Mgr. Jan Kyznar,  Mgr. Marie Šampalíková, Mgr. Hana Šafaříková, Mgr. Markéta Štěpánová

vychovatelky ve školní družině:

Anna Čadková, Dana Pilná, Petra Motejzíková, Mgr. Eva Křížková,
Mgr. Lenka Bártová, Bc. Dagmar Holínová DiS., Bc. Lenka Cohnová

Výše úplaty za 1 dítě je stanovena pokynem ředitelky školy 3/2013 a činí 70,- Kč měsíčně.

asistentky pedagoga:

Petra Motejzíková, Květa Hrdličková, Jana Polcarová, Monika Vokurková, DiS, Magdalena Běhavá

 

školní asistentky:

Monika Vokurková, Dis., Tereza Königsmarková,DiS.

referentka: Vlasta Malečková, účetní: Ivana Müllerová, školník: Miroslav Vazač, uklízečky: Ivana Cvachová, Ivana Svobodová, Marcela Hačková

Pedagogicko-psych. poradna: Strakonice-telefon: 383 321 704, 724 831 377

Logopedická cvičení nabízí DYSCENTRUM Strakonice v budově ZŠ TGM Blatná - Mgr. Jana Vavřincová- tel. 723 162 582 – nutno objednat předem

Informační dny (úterý 15-16 hodin): 17. 10., 9. 1., 27. 2., 13. 3., 29. 5., konzultace v jiném čase po dohodě s vyučujícím.

 

Školní jídelna

Tel. 383 422 533   e-mail: skolnijidelna@zstgmblatna.cz

vedoucí ŠJ: Květoslava Holmanová     ved. kuchařka: Martina Ondrášková

kuchařky: Kateřina Hlávková, Lenka Jelenová, Petra Pangrácová, Rodinová Petra,

výdej obědů: 10,45- 13,45

Odhlášky obědů nejpozději 1 den předem do 13 hod. ve ŠJ nebo po internetu (přihlašovací údaje lze vyzvednout u vedoucí ŠJ). Výdej obědů je prováděn pomocí bezkontaktního čipu, který zakoupíte u účetní školy za 115,- Kč.  Čip aktivuje vedoucí ŠJ.

Záloha na školní rok 2017/2018

Cena 1 oběda  žáci do 10 let věku ve  šk. roce 23,- Kč          504,-Kč

                          žáci do 15 let věku ve šk. roce 25,- Kč           546,-Kč

                          žáci nad 15 let věku ve šk. roce 27,-Kč          588,-Kč

V době nemoci mají žáci nárok na oběd pouze první den. Následující dny nemoci si obědy musí odhlásit. Noví žáci si vyzvednou přihlášku ke stravování v kanceláři vedoucí ŠJ. Jídelníček školy najdete na webových stránkách školy, v hale a ve školní jídelně.

Organizace školního roku 2017/2018

Prázdniny

podzimní:  čtvrtek 26. 10- pátek 27. 10. 2017

vánoční: sobota 23. 12. 2017- úterý 2. 1. 2018,
                  vyučování začne ve středu 3. 1. 2018

pololetní: pátek 2. 2. 2018

jarní prázdniny: 5. 3. - 11. 3. 2018

velikonoční : čtvrtek 29. 3.- pátek 30. 3. 2018

hlavní: sobota 30. 6. – pátek 31. 8. 2018

 

 

Přeji si, aby pro nás pro všechny byl školní rok 2017-2018 úspěšný!

Rodičům a pedagogům přeji pevné nervy a dětem přeji,

aby prožily se svými spolužáky a učiteli prima rok!

 

V Blatné 4. 9. 2017                 Mgr. Zdenka Voříšková, ředitelka školy

Datum vložení: 2. 9. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 9. 2017 0:00
Autor: Mgr Dana Houzarová

Vedlejší menu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

BANERBANER

ZŠ TGM BLATNÁ