Obsah

Třídní schůzky ve šk. roce 2019/20
 
1. čtvrtletí:  - čtvrtek  28. 11. 2019
Ve všech třídác začátek od 15:00 hod.
informace ředitelky školy na třídní schůzky (zde)
 
3. čtvrtletí:  - čtvrtek 23. 4. 2020
 Ve všech třídách začátek od 15:00 hod. 
Informace ředitelky školy na třídní schůzky
 
 
PEDAGOGICKÉ RADY: 
                                    1. čtvrtletí - pondělí 25. listopadu 2019
                                    1. pololetí -  středa 22. ledna 2020
                                    3. čtvrtletí - pondělí 20. dubna 2020
                                    2. pololetí  - čtvrtek 18. června 2020