Obsah

 

Žádost o přijetí dítěte na ZŠ

Žádost o přestup dítěte z jiné ZŠ

Žádost o odklad školní docházky
 

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU BUOU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNY DLE POKYNŮ MŠMT.

Přihláška pro denní studium na SŠ
(pro šk. rok 2019/2020 = studium od 1. 9. 2020)

Přihláška pro denní studium na SŠ s talentovou zkouškou
(pro šk. rok 2019/2020 = studium od 1. 9. 2020)