Obsah

ODVOLANÉ HODINY ŽÁKŮ II. STUPNĚ  

(žáků 1. - 4. ročníku se netýká vůbec, v 5. ročníku výjimečně - zák. zástupce bude informován prostřednictvím žákovské knížky a podepíše)

 

PÁTEK 9. 10. - TŘÍDA 8. A - z důvodu nepřítomnosti p. uč. Hulačové odpadá
6. vyučovací hodina
- Z.  Výuka končí ve 12:30 hod. 

vložila 8. 10. 2020 Houzarová

 

ČTVRTEK 8. 10. - TŘÍDA 9. A - z důvodu nepřítomnosti p. uč. Wachtlové odpadá
8. vyuč. hodina
- HV - vyučování končí ve 14:20 hod.

ČTVRTEK 8. 10. - TŘÍDA 9. B - z důvodu nepřítomnosti p. uč. Wachtlové se přesouvá zeměpis na 1. vyučovací hodinu, 7. vyučovací hodina - HV se ruší a vyučování končí ve 12:30 hod

vložila 7. 10. 2020 Houzarová

 

STŘEDA 7. 10. - TŘÍDA 6. B - skupina p. uč. Uriánkové - z důvodu nepřítomnosti p. učitelky této skupině odpadá 7. + 8. vyuč. hodina - PČ . Vyučování pro tuto supinu končí ve 12:30 hod.

vložila 5. 10. 2020 Houzarová

PÁTEK 2. 10. - TŘÍDA 8. A - z důvodu nepřítomnosti p. uč. Hulačové a Růžičkové odpadá 5. + 6. vyučovací hodina - český jazyk + zeměpis Vyučování končí
v 11:35 hod.

vložila 1. 10. 2020 Houzarová

ČTVRTEK 1. 10. - TŘÍDA 6. A - z důvodu nepřítomnosti p. uč. Kyznara odpadá
7. vyučovací hodina
- zeměpis - Vyučování končí ve 13:25 hod.

ČTVRTEK 1. 10. - TŘÍDA 8. B - z důvodu nepřítomnosti p. uč. .Kyznara odpadá
8. vyučovací hodina
- dějepis. Vyučování končí ve 14:20 hod.
 

vložila 30. 9. 2020 Houzarová

 

STŘEDA 30. 9. - TŘÍDA 8. B - odpadá hudební výchova 6. vyučovací hodinu - vyučování končí ve 12:30 hod. Hodina byla odučena v pátek 25. 9. 2020

vložila 29. 9. 2020 Houzarová

ÚTERÝ 29. ZÁŘÍ - TŘÍDA 9. B - z důvodu nepřítomnosti p. uč. Ondruškové odpadá 8. vyučovací hodina - OV - konec výuky ve 14:20 hod

vložila 25. 9. 2020 Houzarová

PÁTEK 25. ZÁŘÍ - TŘÍDA 7. B -  z důvodu nepřítomnosti p. uč. Ondruškové odpadá 6. vyučovací hodina - přírodopis. Výuka končí ve 12:30 hod.

vložila 24. 9. 2020 Houzarová

 

ČTVRTEK 24. ZÁŘÍ - TŘÍDA 7. B - 1. SKUPINA - z důvodu nepřítomnosti odpadá
7. a 8. vyučovací hodina - PČ p. Zíka - výuka pro tuto skupinu končí ve 13:25 hod.

ČTVRTEK 24. ZÁŘÍ - TŘÍDA 9. A - z důvodu nepřítomonosti odpadá 8. vyučovací hodina - HV p. Wachtlové - výuka končí ve 14:20 hod.

vložila 23. 9. 2020 Houzarová

 

ÚTERÝ 22. ZÁŘÍ - 9. ROČNÍK - z důvodu nepřítomnosti Mgr. Vokrojové se nekoná pedagogická intervence ČJ od 7:00 do 7:45 hod.

ÚTERÝ 22. ZÁŘÍ - 6. ROČNÍK - z důvodu nepřítomnosti Mgr. Pekárkové se nekoná pedagogická intervence M od 7:00 - 7:45 ani pedagogická intervence pro vybrané žáky 6. B  7. vyučovací hodinu

vložila 21. 9. 2020 Houzarová

 

ČTVRTEK 10. 9. 2020 - TŘÍDA 9. A -  odpadá výuka 9A HV 8. vyučovací
                                                             hodinu 
- výuka končí ve 14:20 hod.

vložila 9.  9. 2020 Houzarová

STŘEDA 9. 9. 2020  - odpadá výuka 6B skupina 2  (děti, které jsou v této skupině najdou info také v Bakalářích) 7. + 8. hod. - této skupině končí výuka ve 12:30 hod. - PČ p. Uriánková (nepřítomnost)

vložila 8. 9. 2020 Houzarová

 

LOGO

 

NA TÉTO ZÁLOŽCE NAJDETE OD 2. POLOLETÍ 2019/20 (od 10. února) INFORMACE O ODVOLANÝCH HODINÁCH.

 

STŘEDA 11. 3.

TŘÍDA 8. A - část dětí v SOU Blatná, ostatním odpadá hodina chemie -
                      konec výuky ve 12:30 hod.

TŘÍDA 8. B - část dětí v SOU Blatná, ostatním odpadá hodina chemie -
                      konec výuky v 11:35 hod. 

Pedagogická intervence p. Posavádové se nekoná.

vložila: 10. 3. 2020 Houzarová
 

ÚTERÝ 10. 3.

TŘÍDA 9. - HV přesunuto na 1. hodinu, Př na 7. hodinu - vyučování končí
                  ve 14:20 hod.

TŘÍDA 8. A - část dětí SOU Blatná - 1. - 4. vyuč. hodina + oběd - poté
                     odchod domů

                   - zbývající část rozdělena do 8. B, popř. 7. AB - výuka do
                     11:35 hod.

TŘÍDA 5. A - 4. vyučovací hodina - celá třída ČJ, 5. vyučovací hodinu celá
                      třída oběd + polední přestávka

vložila: 9. 3. 2020 Houzarová

ČTVRTEK 5. 3. 

TŘÍDA 8. B - přesun hudební výchovy z 8. vyučovací hodiny na 7. Konec
                     výuky ve 14:20 hod. 

TŘÍDA 7. A - skupina č. I. - z důvodu nepřítomnosti p. Pekárkové odpadá této
                     skupině výuka informatiky - děti z této skupiny končí ve 12:30 h.

TŘÍDA 7. B- skupina č. I. - z důvodu nepřítomnosti p. Benešové
                     odpadá této skupině výuka informatiky - děti skupiny č. I. končí
                     ve 12:30 hod. 
                   - V celé třídě 7. B se ve čtvrtek 5. 3. nebude ze stejného důvodu
                      konat třídnická hodina.

  vložila: 3. 3. 2020 Houzarová  

STŘEDA 26. 2.

TŘÍDA 6. A - 1. skupina - odvoláno IT - tato skupina končí v 11:35 hod.

                                                                                                                        vložila: 25. 2. 2020 Houzarová

PONDĚLÍ 2. 3. A PONDĚLÍ 9. 3.

PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA - 7A, 8A, 9. tř. - Př. praktika nebudou 9. 3.,
                                                 výjimečně budou v pondělí 2. 3.

                                                                                     vložila: 24. 2. 2020 Houzarová

STŘEDA 19. 2. 2020

AJ HROU 1. B - zájmový kroužek se z důvodu nepřítomnosti  p. uč. Karešové
                         nekoná

vložila: 18. 2. 2020 Houzarová

PÁTEK 14. ÚNORA

TŘÍDA 7. A: OBČANSKÁ VÝCHOVA - přesouvá se na 1. hodinu - konec výuky
                     ve 12:30

2. ROČNÍK: AJ HROU - nekoná se, 1. schůzka proběhne ve 2. pololetí 21. 2.

vložila: 13. 2. 2020 Houzarová

STŘEDA 12. ÚNORA 2020

TŘÍDA 9.: ODPADÁ VÝUKA TV DÍVKY - děvčata končí v 11:35 hod.

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY - kroužek p. uč. Vokroje od 13:30 -15:00  - nekoná se

vložila: 11. 2. 2020 Houzarová

PONDĚLÍ 10. 2. 2020

TŘÍDA 6. A:  1. hod. místo M bude RV  - konec výuky ve 14:20 hod.

vložila: 30. 1. 2020 Houzarová