Základní škola T. G. Masaryka Blatná
Základní škola T. G. Masaryka Blatná
rozšířené vyhledávání
RSS

Kontakt

 1. Adresa: ZŠ T. G. MASARYKA
  tř. TGM 520
  388 01 Blatná
 2. Tel:

  +420 383 422 484

 3. IČO: 70872481
 4. Email ředitelky školy:

  Zdenka.Dvorakova@zstgmblatna.cz

 5. ID datové schránky: nc5mtaq

Odvolané hodiny

 

Žáků 1. - 4. ročníku se odvolávání hodin netýká.

 5. ročník - ve výjimečných případech - zák. zástupce bude informován prostřednictvím žákovské knížky (podepíše),  BAKALÁŘŮ a webových stránek školy.

II. stupeň - zákonný zástupce bude informován prostřednictvím žákovské knížky, BAKALÁŘŮ   a webových stránek školy.

 

ČTVRTEK 23. ČERVNA

TŘÍDA 5. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 7. vyučovací hodina - HV + 5. vyučovací hodina - ČJ. Vyučování celé třídě končí v 11:35 hod. 

TŘÍDA 5. B - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá výuka přírodovědy na 4. vyučovací hodinu a vyučování celé třídě končí ve 13:25 hod. 

TŘÍDA 6. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 6. vyučovací hodina (přírodopis). Vyučování celé třídě končí po TH, cca ve 12:00 hod. 

TŘÍDA 8. B -  z důvodu  nepřítomnosti se odvolávají 7. + 8. vyučovací hodina ( dějepis, občanská výchova). Celé třídě končí vyučování po TH, tj. cca ve 13:00 hod.

TŘÍDA 9. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina - dějepis. Vyučování celé třídě končí ve 14:25 hod. 

zapsala 22. 6. 2022 Houzarová

PÁTEK 10. ČERVNA

TŘÍDA 6. A - z dúvodu nepřítomnosti odpadá 6. vyučovací hodina (zeměpis) a 1. skupině také 5. hod. (angličtina p. uč. Hulačové). Skupina p. Hulačové končí v 11:35 hod, skupina p. uč. Zachové končí ve 12:30 hod. 

TŘÍDA 6. B -  z důvodu nepřítomnosti dochází ke změně rozvrhu následovně: 
1. + 2. hod VV/TV
3. hod. český jazyk
4. hod. dějepis
5. hod. matematika
Celá třída končí výuku ve 12:30 hod.

TŘÍDA 7. A + 7. B - z důvodu nepřítomnosti se nekoná doučování ČJ p. uč. Ondruškové a předmět pedagogická intervence pro žáky, kteří na ní chodí. 

TŘÍDA 8. A -  z důvodu nepřítomnosti se odvolává 6. vyučovací hodina (chemie) a český jazyk se přesouvá na 3. vyučovací hodinu. Celé třídě končí výuka v 11:35 hod.   

TŘÍDA 8. B - z důvodu nepřítomnosti se mění rozvrh následovně: 
1. hod. přírodopis
2. hod. matematika
3. hod. český jazyk
4. hod. anglický jazyk
5. hod. fyzika
Celé třídě končí výuka ve 12:30 hod. 

vložila 9. 6. Houzarová

ČTVRTEK 9. ČERVNA

TŘÍDA 6. B 1. SKUPINA  - z důvodu nmepřítomnosti se této skupině odvolává 6 hod. - anglický jazyk. Této skupině končí výuka v 11:35 hod. Skupina č. 1 pokračuje dle rozvrhu.

TŘÍDA 7. B  2. SKUPINA - z důvodu nepřítomnosti se této skupině odvolává 7. + 8. hodina (PČ). Skupina končí po TH - cca v 13:00 hod. Skupina č. 1 pokračuje dle rozvrhu. 

vložila 8. 6. Houzarová

STŘEDA 8. ČERVNA

TŘÍDA 5. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 6 vyučovací hodina (český jazyk) . Výuka celé třídě končí ve 12:30 hod. 

vložila Houzarová 7. 6. 2022

STŘEDA 1. ČERVNA

TŘÍDA 9. A HOŠI - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. + 6. vyučovací hodina - tělesná výchova. Hoši končí výuku v 11:35 hod. Děvčata pokračují dle rozvrhu. 

ÚTERÝ 31. KVĚTNA

TŘÍDA 8. A - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá výuka fyziky na 6. hod. a hudební výchova se odvolává. Děti se budou učit do 13:25, pak půjdou na oběd a domů. 

TŘÍDA 8. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina - hudební výchova. Celá třída končí ve 14:20 hod. 

TŘÍDA 9. A -  z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina - přírodopis. Vyučování celé třídě končí ve 14:20 hod. 

vložila 30. 5. 2022 Houzarová

PONDĚLÍ 30. KVĚTNA

TŘÍDA 6. A - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá hudební výchova na 4. vyučovací hodinu. Výuka končí v 11.35 hod.
Kdo má intervenci p. uč. Vokrojové, má 5. hod. polední přestávku a 6. hod. PGI. 

vložila 27. 5. Houzarová

 

ÚTERÝ 24. KVĚTNA

VÝTVARNÝ KROUŽEK p. vych. Havlenové - nekoná se z důvodu nepřítomnosti. 

 

PONDĚLÍ 23. KVĚTNA

TŘÍDA 9. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. vyučovací hodina - zeměpis - celá třída končí v 11:35 hod. 

SPORTOVNÍ KROUŽEK p. vych. Holínové - nekoná se z důvodu nepřítomnosti.

vložila 20. 5. 2022 Houzarová

ČTVRTEK 19. KVĚTNA

TŘÍDA 5. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 7. vyučovací hodina (HV). Celá třída končí výuku po TH (cca 13:00 hod.)

TŘÍDA 7. A SKUPINA 2 - z důvodu nepřítomnosti se odvolává IT p. uč. Hulačové (skupina č. 2). Tato skupina končí výuku ve 12:30 hod. Skupina č. 1 pokračuje dle rozvrhu. Zároveň celá třída nemá třídnickou hodinu z důvodu nepřítomnosti TU p. Vokrojové.  

TŘÍDA 8. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 7. hodina (dějepis) a 8. hodina (občanská výchova). Celé třídě končí vyučování po TH  - cca 13:00 hod. 

TŘÍDA 9. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina (dějepis). Celé třídě končí vyučování ve 14:20 hod. 

vložila 18. 5. 2022 Houzarová

ÚTERÝ 17. KVĚTNA

TŘÍDA 7. A. : z důvodu nepřítomnosti se přesouvá rozvrh následovně: VV bude 1. hodinu místo 8. hod. + PŘ se odvolává. Konec výuky pro celou třídu je ve 12:30 hod

TŘÍDA 7. B:  z dúvodu nepřítomnosti se přesouvá rozvrh následovně: VV bude 2. hod. místo 7. hod. + OV se odvolává. Konec výuky pro  celou třídu je ve 12:35 hod. 

TŘÍDA 9. A: z důvodu nepřítomnosti se mění rozvrh následovně: PČ bude 1. hod. místo 7. hod + PŘ bude 7. hod. místo 8. hod. Konec výuky pro celou třídu je ve 14:20 hod. 

vložila 16. 5. 2022 Houzarová

 

ČTVRTEK 12. KVĚTNA

TŘÍDA 8. A - z důvodu nepřítomnosti p. uč. Voříška se odvolává 8. vyučovací hodina (občanská výchova). Vyučování celé třídě končí ve 14:20 hod. 

TŘÍDA 7. A 2. SKUPINA - z důvodu nepřítomnosti p. uč. Třískové se odvolává 7. + 8. hod. (vaření). Vyučování této skupině končí po třídnické hodině - cca 13:00 hod.
Skupina č. 1 pokračuje dle rozvrhu.

TŘÍDA 7. B 1. SKUPINA - z důvodu nepřítomnosti p. uč. Kočovského se odvolávají 7. + 8. hod. (informatika). Vyučování této skupině končí ve 12:30. Skupina č. 2 pokračuje v odpoledním vyučování dle rozvrhu. Pro celou třídu zároveň odpadá třídnická hodina. 

vložila 11. 5. Houzarová

ÚTERÝ 10. KVĚTNA

TŘÍDA 8. B - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá rozvrh následovně: 3. vyučovací hodinu bude fyzika místo 7. hod. + odvolává se HV. Celá třída končí výuku ve 13:25 hod. 

ÚTERÝ 3. KVĚTNA

TŘÍDA 5. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. + 6. hodina (tělesná výchova). Děti budou mít 4. hod. polední přestávku pod dohledem vychovatelky ŠD a po 4. hod., tj. 11:35 hod. končí výuku. 

vložila 2. 5. Houzarová

PÁTEK 29. DUBNA

TŘÍDA 8. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 6. vyučovací hodina (CH). Celá třída končí ve 12:30 hod. 

vložila 28. 4. Houzarová

ČTVRTEK 28. DUBNA

TŘÍDA 7. B SKUPINA 1 - odvolává se IT p. Kočovského z důvodu nepřítomnosti. Tato skupina končí ve 12:30 hod. Skupina 2 pokračuje dle rozvrhu. 

vložila 27. 4. Houzarová

STŘEDA 13. DUBNA

9. A + 9B - z důvou přijímacích zkoušek na SŠ bude zbytek dětí 9AB spojen do jedné skupiny. Rozvrh hodin bude do 11:35 hod- vloženo do KOMENS. 

TŘÍDA 6. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 7. a 8. hodina PČ + IT. Celá třída končí výuku ve 12:30 hod.  

TŘÍDA 5. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 6. vyučovací hodina - ČJ. Výuka celé třídě končí ve 12:30 hod. 

vložila 12. 4. 2022 Houzarová

ÚTERÝ 12. DUBNA

9. A + 9B - z důvou přijímacích zkoušek na SŠ bude zbytek dětí 9AB spojen do jedné skupiny. Rozvrh hodin bude do 11:35 hod- vloženo do KOMENS. 

vložila Houzarová 11. 4. 2022

ÚTERÝ 5. DUBNA2022

VÝTVARNÝ KROUŽEK - z důvodu nepřítomnosti se v úterý nekoná výtvarný kroužek p. vychovatelky Havlenové. Děti mohou do 16:15 hod. zůstat v případě potřeby ve školní družině. 

vložila 4. 4. 2022 Houzarová

ČTVRTEK 31. BŘEZNA 2022

TŘÍDA 5. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává výuka AJ a PŘ (6. a 7. vyučovací hodina). Výuka končí v 11:35, respektive po třídnické hodině. 

TŘÍDA 6. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 6. vyučovací hodina (přírodopis). Výuka celé třídě končí v 11:35 hod., respektive po třídnickéhodině. 

TŘÍDA 8. A - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá výuka občanské výchovy na 7. vyučovací hodinu a 8. vyuč. hodina se odvolává. Třída končí výuku ve 14:20 hod. 

TŘÍDA 9. B - z důvodu nepřítomnosti se mění rozvrh následovně: 
1. hod. = občanská výchova
2. hod. - 4. hod. rozvrh dle rozpisu 
Ostatní výuka se odvolává - celá třída končí po třídnické hodině, cca ve 12:00 hod. 

vložila 30. března 2022 Houzarová

PÁTEK 25. 3. 2022

TŘÍDA 6. A - z důvodu nepřítomnosti se mění rozvrh následovně: 
skupina AJ p. uč Hulačové - končí výuku v 11:35 hod.
skupina AJ p. uč. Zachové - končí výuku ve 12:30 hod. 

TŘÍDA 9. B - z důvodu nepřítomnosti se třídě mění rozvrh následovně:
4. hod. místo zeměpisu  - celá třída spojenou IT 
5. hod. celá třída IT spojeno
6. hod. se odvolává
Celá třída končí výuku ve 12:30 hod.

vložila 24. 3. 2022 Houzarová

ČTVRTEK 24. 3. 2022

TŘÍDA 5. A - odvolává se zdůvodu nepřítomnosti 7. vyuč. hodina - HV. Vyučování končí ve 12:30 hod. 

TŘÍDA 6. A - z důvodu nepřítomnosti odpadá 7. vyučovací hodina - PŘ. Vyučování celé třídě končí po  třídnické hodině ve 12:00 hod. 

TŘÍDA 8. A - z důvodu nepřítomnosti odvoláváme 7. a 8. vyučovací hodinu ( D + OV). Vyučování celé třídě končí ve 12:30 hod. 

vložila 23. 3. 2022 Houzarová

STŘEDA 23. 3. 2022

TŘÍDA 6. A - 1. SKUPINA - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 7. a 8. vyučovací hodina (PČ) - této skupině končí výuka ve 12:30 hod.
2. SKUPINA - z organizačních důvodu se odvolává 8. vyučovací hodina (IT) - tato skupina končí ve 14:20 hod.

TŘÍDA 6. B - 2. skupina - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 7. a 8. vyučovací hodina (PČ). Této skupině končí výuka ve 12:30 hod.
1. skupina - z organizačních důvodů se odvolává 8. vyučovací hodina (IT) - tato skupina končí ve 14:20 hod.  

TŘÍDA 8. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 6. vyučovací hodina (RV). Celá třída končí výuku ve 12:30 hod. 

vložila 22. 3. 2022 Houzarová

ČTVRTEK 17. 3. 2022

TŘÍDA 5. A - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá výuka hudební výchovy na 2. vyučovací hodinu. Výuka pro celou třídu bude končit ve 12:30 hod

TŘÍDA 5. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává výuka angličtiny (6. vyučovací hodina) a výuka přírodovědy (7. vyučovací hodina). Celá třída končí po třídnické hodině, tj. cca ve 12 hod

TŘÍDA 9. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina (dějepis). Celá třída končí ve 14:20 hod. 

vložila 16. 3. 2022 Houzarová

ÚTERÝ 15. 3. 2022

TŘÍDA 8. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina (hudební výchova) + přesouvá se výuka fyziky na 7. hod. Celá třída končí výuku ve 14:20 hod. 

TŘÍDA 8. B - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá výuka fyziky na 1. hodinu a odvolává se výuka hudební výchovy. Celá třída končí ve 13: 25 hod. 

vložila 14. 3. 2022 Houzarová

 

PÁTEK 11. 3. 2022

TŘÍDA 6. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. vyučovací hodina (angličtina) a 6. vyučovací hodina ( zeměpis). Výuka celé třídě končí v 11:35 hod

TŘÍDA 8. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 6. vyučovací hodina ( přírodopis).  Vyučování celé třídě končí ve 12:30 hod.

vložila 10. 3. 2022 Houzarová

ÚTERÝ 8. 3. 2022

TŘÍDA 6. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává výuka občanské výchovy ( 5. vyučovací hodina). Ze stejného důvodu se výuka angličtiny mění následovně: 
skupina p. uč. Karešové: výuka AJ se odvolává a tato skupina končí výuku v 11:35 hod. 
skupina p. uč. Hulačové: výuka AJ se přesouvá na 5. vyučovací hodinu a tato skupina končí ve 12:30 hod. 
V tento den se nekoná doučování z matematiky p. Šampalíkové. 

TŘÍDA 6. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. a 6. vyučovací hodina (rodinná a občanská výchova). Celá třída končí výuku v 11:35 hod. V tento den se nekoná doučování z matematiky p. Šampalíkové.

TŘÍDA 8. A - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá vvýuka fyziky z 8. vyučovací hodiny na 1. hodinu. Celá tří končí výuku ve 14:20 hod. 

TŘÍDA 8. B - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá výuka hudební výchovy z 8. vyučovací hodiny na 2. hodinu. Celá třída končí výuku ve 14:20 hod. 

TŘÍDA 9. A - z důvodu nepřítomnosti se mění rozvrh v úterý následovně: 
1. hod. PČ p. Posavádová (místo 7. hod.) +  2. - 5. hodina jsou dle rozvrhu + 7. a 8. hodina se odvolávají - celá třída končí ve 12:30 hod. 

TŘÍDA 9. B - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá výuka následovně: 
6. hodina ČJ místo Př
7. hodina PČ  místo ČJ

Celá třída končí výuku o hodinu dříve, tj. ve 14:20 hod. 

vložila 7. 3. Houzarová

PONDĚLÍ 7. 3. 2022

TŘÍDA 7A - skupina p. Karešové - z důvodu nepřítomnosti se odvolává NJ p. Karešové a konverzace AJ. Tato skupina končí v 11:35 hod. Ostatní děti pokračují dle rozvrhu.

vložila 6. 3. Houzarová

PÁTEK 4. 3. 2022

TŘÍDA 8. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 6. vyučovací hodina (chemie). Vyučování celé  třídě končí ve 12:30 hod.

vložila 3. 3. 2022 Houzarová

STŘEDA 2. 3. 2022

TŘÍDA 6. A SKUPINA 2 - z důvodu nepřítomnosti se odvolává výuka PČ p. Uriánkové. Skupině
č. 2 končí výuka ve 12:30 hod. Skupina č. 1 pokračuje dle rozvrhu.

vložila 1. 3. 2022 Houzarová

PÁTEK 17. 2. 2022

TŘÍDA 6. A - z důvodu nepřítonnosti se odvolává 5. + 6. hodina (AJ + Z). Celé třídě končí výuka v 11:35 hod. 

vložila 16. 2. 2022 Houzarová

ÚTERÝ 15. 2. 2022

VÝTVARNÝ KROUŽEK P. HAVLENOVÉ - nekoná se z důvodu nepřítomnosti. 

vložila 14. 2. Houzarová

STŘEDA 2. 2. 2022

TŘÍDA 6. A - 2. SKUPINA -  z důvodu nepřítomnosti se odvolává 7. +. 8. hodina (pracovní činnosti) - tato skupina končí ve 12:30 hod. Skupina č. 1 pokračuje dle rozvrhu.

TŘÍDA 6. B - 2. SKUPINA -  z důvodu nepřítomnosti se odvolává 7. +. 8. hodina (pracovní činnosti) - tato skupina končí ve 12:30 hod. Skupina č. 1 pokračuje dle rozvrhu.

KYTAROVÝ KROUŽEK p. vychovatelky Trávníčkové se z důvodu její nepřítomnosti nekoná! 

vložila 1. 2. 2022 Houzarová

ÚTERÝ 1. 2. 2022

TŘÍDA 7. B - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá a odvolává výuka následovně: 6. vyučovací hodina = občanská výchova  (místo 8. vyuč. hod.) + odvolává se 7. vyučovací hodina (výtvarná výchova). Výuka celé třídě končí ve 13:25 hod. 

TŘÍDA 9. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina (přírodopis). Vyučování celé třídě končí ve 14:20 hod. 

 

vložila 31. 1. 2022 D. Houzarová

PÁTEK 28. 1. 2022 

TŘÍDA 5. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. vyučovací hodina (český jazyk). Děti budou končit v 11:35 hod. Ze stejného důvodu neproběhne ani odpolední doučování z českého jazyka. Prosíme rodiče o vyplnění sdělení v žákovské knížce. Děkujeme.

TŘÍDA 5. B - z důvodu nepřítomnosti se nekoná doučování z českého jazyka p. učitelky Vokrojové.

TŘÍDA 7A + TŘÍDA 7B - SKUPINA NJ + RJ P. UČ. SOUKUPOVÉ - těmto dětem končí výuka v 11:35 hod. - jazyky se odvolávají z důvodu nepřítomnosti p. uč. Soukupové.
Ostatní žáci 7. A + 7. B pokračují ve výuce dle rozvrhu. 

TŘÍDA 8. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 6. vyučovací hodina (přírodopis). Celé třídě končí výuka ve 12:30 hod. 

TŘÍDA 9. B - skupina č. 1- z důvodu nepřítomnosti se odvolává informatika p. uč. Houzarové (5. + 6. hod.). Této skupině končí výuka v 11:35 hod. 
Skupina p. uč. Benešové pokračuje dle rozvrhu.

KROUŽEK PSANÍ VŠEMI DESETI - nekoná se z důvodu nepřítomnosti p. učitelky Pekárkové. 

vložila 27. 1. 2022 Houzarová

ČTVRTEK 27. 1. 2022

TŘÍDA 9. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina (dějepis). Celé třídě končí vyučování ve 14:20 hod. 

STŘEDA 26. 1. 2022

KROUŽEK DOVEDNÉ RUCE - z důvodu nepřítomnosti se nekoná ve středu kroužek dovedných rukou p. vychovatelky Prokošové (7:00 - 7:45 hod.) . Týká se pouze přihlášených žáků z 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B

TŘÍDA 9.B dívky - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. + 6. hodina TV dívky. Děvčata budou končít v 11:35 hod. Chlapci pokračují dle rozvrhu. 

vložila 25. 1. 2022 Houzarová

ÚTERÝ 25. 1. 2022

VÝTVARNÝ KROUŽEK - v úterý odpoledne nebude výtvarný kroužek p. vychovatelky Havlenové z důvodu nepřítomnosti. Týká se pouze přihlášených dětí z 1A, 1B, 2A, 3A, 3B, 4A

TŘÍDA 7A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina (výtvarná výchova). Celé třídě končí vyučování ve 14:20 hod.

vložila 24. 1. 2022 Houzarová

PÁTEK 21. 1. 2022

TŘÍDA 8. B - vzhledem k nepřítomnosti se odvolává 6. vyučovací hodina (přírodopis). Celé třídě končí výuka ve 12:30 hod.

TŘÍDA 9. A - vzhledem k nepřítomnosti se odvolává 5. + 6. hodina informatiky pro 2. skupinu. Této skupině končí výuka v 11:35 hod. Úkoly budou zadány asynchronně přes Bakaláře. Skupina č. 1 pokračuje dle rozvrhu do 13:25 hod.

vložila 20. 1. 2022 Houzarová

ČTVRTEK 20. 1. 2022

TŘÍDA 5. B - vzhledem k nepřítomnosti se odvolává 7. vyučovací hodina (přírodověda). Vyučování končí celé třídě ve 13:25 hod.

TŘÍDA 9.A - vzhledem k nepřítomnosti se přesouvá rozvrh následovně: 4. vyučovací hodinu bude hudební výchova (místo 7. hod.) + odvolává se 8. hod dějepis. Vyučování celé třídě končí ve 13:25 hod. 

ČTVRTEK 13. 1. 2022

TŘÍDA 7. B - 2. SKUPINA - z důvodu nepřítomnosti se pro tuto skupinu odvolává 7. a 8. hodina (informatika). Pro tuto skupinu končí výuka po TH (13:00 hod.). 1. skupina pokračuje po TH dle rozvrhu.

TŘÍDA 8. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina (občanská výchova). Celá třída končí ve 14:20 hod. 

TŘÍDA 9. A - z důvodu nepřítomnosti se mění rozvrh ve čtvrtek následovně: 1. - 3. hodina dle rozvrhu, 4. hodina dějepis, 5. TH + polední přestávka, 6. hodina hudební výchova. Celé třídě končí výuka ve 13:25 hod. 

TŘÍDA 9. B - z důvodu nepřítomnosti se mění ve čtvrtek rozvrh následovně:  1. - 2. hod. dle rovzrhu, 3. hod dějepis, 4. hod. anglický jazyk, 5. hod. hudební výchova. Vyučování končí celé třídě ve 12:30 hod. 

vložila 12. 1. 2022 Houzarová

ÚTERÝ 11. 1. 2022

TŘÍDA 7. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina (výtvarná výchova). Vyučování končí ve 14:20 hod. 

vložila 10. 1. 2022 Houzarová

PÁTEK 7. 1. 2022

TŘÍDA 6. B - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá 6. vyučovací hodina (dějepis) na 5. hodinu (místo matematiky). Celá třída končí výuku ve 12:30 hod. 

vložila 6. 1. 2022 Houzarová

ČTVRTEK 6. 1. 2022

TŘÍDA 9. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina (dějepis). Celá 9. A končí ve 14:20 hod. 

vložila 5. 1. 2022 Houzarová

STŘEDA 5. 1. 2022

TŘÍDA 9. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. a 6. vyučovací hodina (tělesná výchova). Ze stejného důvodu neproběhnou ani odpolední sportovní hry. Vyučování pro celou třídu končí v 11:35 hod. 

TŘÍDA 9. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. a 6. vyučovací hodina (tělesná výchova) - vyučování pro celou třídu končí v 11:35 hod. 

vložila 3. 1. 2022 Houzarová

PONDĚLÍ 3. 1. 2022

SKUPINA 8. A + 8. B + 9. B - z důvodu nepřítomnosti p. učitele Voříška nebudou sportovní hry. 

 

ČTVRTEK 16. 12. 2021

TŘÍDA 7. A 2. SKUPINA - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 7. + 8. hodina (informatika) pro 2. skupinu. Těmto dětem končí výuka po TH, tj. cca 13:00 hod. Skupina č. 1 se učí dle rozvrhu. 

TŘÍDA 7. B 2. SKUPINA - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 7. + 8. hodina (informatika) pro 2. skupinu. Těmto dětem končí výuka po TH, tj. cca ve 13:00 hod. Skupina 1 se učí dle rozvrhu. 

vložila 15. 12. 2021 Houzarová

ÚTERÝ 14. 12. 2021

TŘÍDA 5. A - z organizačních důvodu odpadá 5. a 6. hodina - TV  - děti končí po 4. hodině, tj. v 11:35 hod. 

TŘÍDA 9. A - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá 8. vyučovací hodina (přírodopis) na 7. Vyučování končí celé třídě ve 14:20 hod. 

TŘÍDA 9. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina (PČ - svět práce) - vyučování pro celou třídu končí ve 14:20 hod.

vložila 13. 12. 2021 Houzarová

ČTVRTEK 9. 12. 2021

TŘÍDA 3. A - PEDAGOGICKÁ INTERVENCE - odvolává se z důvodu nepřítomnosti - týká se pouze žáků, kteří docházejí na pedagogickou intervenci p. uč. Posavádové. 

TŘÍDA 7. B - 1. SKUPINA - z důvodu nepřítomnosti se odvolává pro 1. skupinu 7. a 8. hodina (informatika). Pro tuto skupinu končí výuka po TH (13:00 hod). Ostatní mají výuku dle rozvrhu.

TŘÍDA 9. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina (dějepis). Výuka pro celou třídu končí ve 14:20 hod. 

vložila 8. 12.2021 Houzarová 

PONDĚLÍ 6. 12. 2021

TŘÍDA 6. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. vyučovací hodina (hudební výchova). Vyučování končí v 11:35 hod.

Žáci, kteří mají od 12:30 pedagogickou intervenci, budou mít v době 5. vyučovací hodiny polední přestávku. 

vložila 3. 12. Houzarová

ÚTERÝ 30. 11. 2021

TŘÍDA 8. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává výuka hudební výchovy (7. hod.) a výuka fyziky se přesouvá na 5. vyučovací hodinu. Vyučování pro celou třídu končí ve 13:25 hod. 

TŘÍDA 8. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává výuka hudební výchovy (8. vyučovací hodina). Výuka pro celou třídu končí ve 14:20 hod. 

vložila 29. 11. Houzarová

PÁTEK 26. 11. 2021

TŘÍDA 6. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 6. vyučovací hodina (zeměpis) - vyučování celé třídě končí ve 12:30 hod. 

TŘÍDA 6. B - z důvodu nepřítomnosti se mění rozvrh následovně: 4. hod = dějepis, 5. hod. = český jazyk. Vyučování celé třídě končí ve 12:30 hod. 

vložila 25. 11. 2021 Houzarová

ČTVRTEK 25. 11. 2021

TŘÍDA 6. B - skupina AJ 2 - odvolává se z důvodu nepřítomnosti 6. vyučovací hodina. Této skupině končí výuka po třídnické hodině. Ostatní se učí dle rozvrhu. 

TŘÍDA 8. B - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá výuka občanské výchovy na 6. vyučovací hodinu a odvolává se 7. vyučovací hodina (dějepis). Výuka pro celou třídu končí ve 13:25 hod. 

vložila 24. 11. Houzarová

STŘEDA 24. 11. 2021

TŘÍDA 6. A - skupina č. 2   - z důvodu nepřítomnosti se odvolávají 7. a 8. hodina PČ - pro tuto skupinu končí výuka ve 12:30 hod. Ostatní se učí dle rozvrhu.

vložila 23. 11. Houzarová

ÚTERÝ 16. 11. 2021

TŘÍDA 6. A  - přesouvá se výuka anglického jazyka na 5. vyučovací hodinu. Celé třídě končí výuka ve 12:30 hod. 

TŘÍDA 6. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 6. vyučovací hodina (občanská výchova). Vyučování končí celé třídě ve 12:30 hod. 

TŘÍDA 7. A - přesouvá se výtvarná výchova na 6. vyučovací hodinu. Celé třídě končí výuka ve 13:25 hod. 

TŘÍDA 7. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina (občanská výchova). Celé třídě končí výuka ve 14:20 hod. 

vložila 15. 11. 2021 Houzarová

 

PÁTEK 12. 11. 2021

TŘÍDA 5. B - přesouvá se výuka ČJ ze 6. vyučovací hodiny na 1. hodinu. Vyučování celé třídy  končí v 11:35 hod.

TŘÍDA 7. A - skupina NJ p. Karešové a skupina RJ p. Soukupové končí ve 12:30 hod. Tyto hodiny jsou z důvodu nepřítomnosti odvolány. Skupina NJ p. Posavádové se učí dle rozvrhu. 

TŘÍDA 7. B - skupina NJ + RJ p. uč. Soukupové končí v pátek v 11:35 hod. Hodiny jsou z důvodu nepřítomnosti odvolány. 

TŘÍDA 8. A -  z důvodu nepřítomnosti se přesouvá hodina českého jazyka na 3. vyuč. hodinu, odvoládvá se 6. vyučovací hodina (chemie). Celá třída končí v 11:35 hod. 

TŘÍDA 8. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 5. + 6. vyučovací hodina ( PŘ, CH). Vyučování celé třídě končí v 11:35 hod. 

vložila 11. 11. Houzarová

ČTVRTEK 11. 11. 2021

TŘÍDA 6. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 6. vyučovací hodina (dějepis) - výuka celé třídě končí po TH, tj. ve 12:05 hod.

TŘÍDA 8. A - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá výuka občanské výchovy na 7. vyučovací hodinu. Celé třídě končí výuka ve 14:20 hod. 

TŘÍDA 8. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina (občanská výchova). Výuka pro celou třídu končí ve 14:20 hod. 

TŘÍDA 9. B - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá hudební výchova na 5. vyučovací hodinu. Výuka pro celou třídu končí ve 13:25 hod. 

vložila 10. 11. houzarová

STŘEDA 10. 11. 2021

TŘÍDA 6. A - 2. skupina - z důvodu nepřítomnosti nebude mít tato skupina odpolední vyučování. Výuka pro tuto skupinu končí ve 12:30 hod. 1. skupina má výuku dle rozvrhu.

TŘÍDA 6. B - 2. skupina - zdůvodu nepřítomnosti se odvolává odpolední vyučování. Pro tuto skupinu končí výuka ve 12:30 hod. Skupina č. 1 se učí dle běžného rozvrhu. 

vložila 9. 11. Houzarová

ÚTERÝ 9. 11. 2021

TŘÍDA 6. A - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá anglický jazyk na 5. vyučovací hodinu. Celé třídě končí vyučování ve 12:30 hod. 

TŘÍDA 6. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává hodina OV - celé třídě končí výuka ve 12:30 hod. 

TŘÍDA 7. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolávají hodiny VV a OV - vyučování celé třídě končí ve 12:30 hod. 

TŘÍDA 7. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolávají hodiny PŘ a VV - vyučování končí celé třídě ve 12:30 hod. 

TŘÍDA 8. A - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá hodina fyzíky na 1. vyučovací hodinu. Celé třídě končí výuka ve 14:20 hod. 

TŘÍDA 9. A - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá výuka přírodopisu na 7. vyučovací hodinu. Celé třídě končí výuka ve 14:20 hod. 

vložila 8. 11. Houzarová

ČTVRTEK 4. 11. 2021

TŘÍDA 7. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává výuka informatiky (7. a 8. hod.) pro 2. skupinu. Této skupině končí vyučování po třídnické hodině ve 13:25 hod. 

TŘÍDA 8. A - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá výuka občanské výchovy na 7. vyučovací hodinu. Výuka celé třídě končí ve 14.20 hod. 

TŘÍDA 9. A - z důvodu nepřítomnosti se mění rozvrh ve čtvrtek následovně:
hudební výchova je přesunuta na 6. vyučovací hodinu, hodina dějepisu se odvolává. Celé třídě končí výuka ve 13:25 hod. 

vložila 3. 11. 2021 Houzarová
 

STŘEDA 3. 11. 2021

TŘÍDA 8. B - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá 6. vyučovací hodina (anglický jazyk) na 1. vyučovací hodinu. Výuka končí ve 12:30 hod.
Žáci, kteří mají PGI s p. uč. Kubíkovou, budou mít 6. hod. polední přestávku a 7. hod. výuku. 

vložila 2. 11. 2021 Houzarová

ÚTERÝ 2. 11. 2021

TŘÍDA 9. B - z dúvodu nepřítomnosti se přesouvá odpolední vyučování následovně: 
5. hodina - místo polední přestávky - PČ - svět práce. Vyučování končí pro celou třídu ve 12:30 hod.

TŘÍDA 8. A - z důvodu nepřítomnosti se přesouvá výuka fyziky z 8. vyučovací hodiny na1 hodinu. Vyučování pro celou třídu končí ve 14:20 hod. 

vložila: 1. 11. 2021 Houzarová

 

ÚTERÝ 26. 10. 2021

TŘÍDA 7. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina (občanská výchova). Vyučování končí třídě 7. B ve 14:20 hod. 

TŘÍDA 8. A - z důvodu nepřítomnosti dochází k přesunu rozvrhu následovně: 
1. hodina:fyzika
2. hodina: matematika
3. hodina: zeměpis
4. hodina: chemie
5. hodina: fyzika
6. hodina: německý/ruský jazyk

Vyučování celé třídě končí ve 13: 25 hod. 

TŘÍDA 8. B - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina (hudební výchova). Vyučování končí ve 14:20 hod.

TŘÍDA 9. B - z dúvodu nepřítomnosti se přesouvá odpolední vyučování následovně: 
5. hodina - místo polední přestávky - PČ - svět práce. Vyučování končí pro celou třídu ve 12:30 hod.

TŘÍDA 9. A - z důvodu nepřítomnosti se odvolává 8. vyučovací hodina (přírodopis). Vyučování končí pro celou třídu ve 14:20 hod.

vložila 25. 10. 2021 Houzarová

ČTVRTEK 21. 10. 2021

TŘÍDA 9. A - z důvodu nepřítomnosti odpadá 8. vyučovací hodina (dějepis) p. uč. Vokrojové. Vyučování končí ve 14:20 hod.

vložila 20. 10. Houzarová

PÁTEK 14. 10. 2021

TŘÍDA 8. B - z důvodu nepřítomnosti p. Pekárkové se odvolává 6. vyučovací hodina (přírodopis). Vyučování dětem končí ve 12:30 hod. 

ZÁJMOVÝ KROUŽEK PSANÍ VŠEMI DESETI - z důvodu nepřítomnosti p. Pekárkové se v pátek 14. října kroužek nekoná. Týká se žáků 7. - 9. ročníku.

vložila 13. 10. 2021 Houzarová

STŘEDA 13. 10. 2021

TŘÍDA 6. B - z důvodu nepřítomnosti p. Uriánkové se odvolává pro 1. skupinu třídy 6. B -  7. + 8. hodina (pracovní činnosti). Vyučování pro tuto skupinu končí ve 12:30 hod. 

vložila 12. 10. 2021 Houzarová

ÚTERÝ 12. 10. 2021

TŘÍDA 6. A - z důvodu nepřítomnosti p Ondruškové je odvolána 6. vyučovací hodina (občanská výchova). Dětem končí výuka ve 12:30 hod. 

TŘÍDA 7. A - z důvodu nepřítomnosti p. Ondruškové došlo ke změně rozvrhu následovně: 
                                             1. - 5. hod.dle běžného rozvrhu
                                                    6. hod. výtvarná výchova 
                                                   Konec  výuky ve 13:25 hod. 

TŘÍDA 7. B . - z důvodu nepřítomnosti p. Ondruškové se odvolává 8. vyučovací hodina (občanská výchova). Vyučování končí ve 14:20 hod.

PÁTEK 8. 10. 2021

TŘÍDA 6. A - z důvodu nepřítomnosti je odvolána 6. vyučovací hodina (zeměpis). Dětem končí výuka ve 12:30 hod. 

TŘÍDA 7AB - SKUPINA NJ 3 - p. uč. POSAVÁDOVÁ - z důvodu nepřítomnosti p. učitelky se odvolává 5 .vyučovací hodina německého jazyka - výuka pro tyto děti končí v 11:35.
Žáci, kteří mají pedagogickou intervenci s p. uč. Ondruškovou - budou mít tuto intervenci           5. vyučovací hodinu a výuka jim skončí ve 12:30 hod. 

vložila 7. 10. 2021 Houzarová

ČTVRTEK 7. 10. 2021

TŘÍDA 6. B - 2. SKUPINA - z důvodu nepřítomnosti p. uč. Hulačové končí výuka pro tuto skupinu v 11:35 hod. Odpadá poslední  = 6. vyučovací hodina angličtiny. 

TŘÍDA 9. A - z důvodu nepřítomnosti p. uč. Vokrojové se odvolává poslední = 8. vyučovací hodina dějepisu. Výuka končí ve 14:20 hod

TŘÍDA 7. A - 2. SKUPINA - z důvodu nepřítomnosti p. uč. Hulačové odpadají odpolední hodiny = 7. + 8. hodina informatiky. Výuka pro tuto skupinu končí ve 12:30 hod. 

vložila 6. 10. 2021 Houzarová

STŘEDA 6. 10. 2021

TŘÍDA 6. A 2. SKUPINA - z důvodu nepřítomnosti p. uč. Hulačové se odvolává výuka informatiky =  7. + 8. vyučovací hodina. Děti této skupiny končí výuku ve 12:30 hod.

vložila 5. 10.2021 Houzarová

PÁTEK 1. 10. 2021

TŘÍDA 8.A - z důvodu nepřítomnosti p. uč. Matějovicové odpadá 6. hod. (chemie). Výuka končí  ve 12,30 hod. 

ČTVRTEK 30. 9. 2021

TŘÍDA 8. A - z důvodu nepřítomnosti p. uč. Voříška odpadá 8. hodinu občanská výchova. Výuka končí ve 14:20 hod. 

vložila 29. 9.. Houzarová

STŘEDA 29. 9. 2021

TŘÍDA 6. A - 1. skupina - z důvodu školení odpadá informatika p. uč. Benešové - výuka pro tuto skupinu končí ve 12:30 hod.

TŘÍDA 6. B - z důvodu nepřítomnosti p. uč. Uriánkové a Pekárkové končí výuka pro celou třídu ve 12:30 hod.

vložila 27. 9. 2021 Houzarová

ČTVRTEK 16. 9. 2021

TŘÍDA  8. B -  děti budou končit ve 14:20 hod. - z důvodu nepřítomnosti p. uč. Vokrojové se přesouvá výuka občanské výchovy o 1 vyučovací hodinu dopředu.

TŘÍDA 9. A - výuka bude končit ve 12:30 hod. - z důvodu nepřítomnosti p. uč. Vokrojové a Wachtlové se odvolává hodina HV a D, výuka zeměpisu se přesouvá na 5. vyučovací hodinu. Nebude třídnická hodina.

TŘÍDA 9. B - výuka bude končit ve 13.25 hod. - z důvodu nepřítomnosti p. uč. Wachtlové se přesouvá výuka D na 5. hodinu a výuka OV na 6. hodinu. Nebude třídnická hodina.

vložila 15. 9. 2021 Houzarová

 

STŘEDA 15. 9. 2021

TŘÍDA 9. A + 9. B - dívky - odpadá 5. + 6. vyučovací hodina (tělesná výchova) z důvodu nepřítomnosti p. uč. Vokroje. Děvčata půjdou na oběd v 11:35 hod. a po obědě domů.

vložila 14. 9. 2021 Houzarová

 

STŘEDA 8. 9. 2021

TŘÍDA 9. A + 9. B - dívky -  tělesná výchova bude ukončena ve 13:00. Děvčata půjdou na oběd
a domů.

vložila 7. 9. 2021 Houzarová
 

 

 

 

ZŠ TGM BLATNÁ