Základní škola T. G. Masaryka Blatná
Základní škola T. G. Masaryka Blatná
rozšířené vyhledávání
RSS

Kontakt

 1. Adresa: ZŠ T. G. MASARYKA
  tř. TGM 520
  388 01 Blatná
 2. Tel:

  +420 383 422 484

 3. IČO: 70872481
 4. Email ředitelky školy:

  Zdenka.Dvorakova@zstgmblatna.cz

 5. ID datové schránky: nc5mtaq

Testování žáků od pondělí 12. dubna

Informace k testování žáků při rotační výuce + pravidla testování přehledně

Testování žáků od 12. 4. 2021

Jaká jsou pravidla testování? 

Informace ZDE

Je testování povinné?

Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. 

Zvládne se dítě testovat samo?

Vybrané testy jsou pro odběr velmi jednoduché, jde o takové "pošťourání" v nose. U testování bude ovšem vždycky někdo, kdo dětem všechno vysvětlí a pomůže jim, pokud to budou potřebovat.

V případě testování žáků 1. – 3. ročníku nebo individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Zvažte však tuto možnost, v testovací skupině budou 2 zaměstnanci, kteří budou připraveni individuálně pomoci žákům při testování. Děkujeme.

Už jsme doma Covid měli. Je test nezbytný?

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Kdy a jak často se ve školách testuje?

Testování žáků se bude provádět v pondělí a ve čtvrtek na začátku vyučovacího dne před zahájením. Žáci budou používat antigenní test LEPU.

Návodné video k použití testu zde

Obrazový návod k použití testu zde

Co když nestihneme testování na začátku vyučování?

Pokud žák nebude přítomný při testování na začátku vyučování a dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Dítě má pozitivní test. Co bude dál?

Škola vás kontaktuje, abyste si pro dítě přišli. Zákonný zástupce žáka následně kontaktuje praktického lékaře a požádá o vystavení e-žádanky na provedení RT- PCR testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je žák pozitivní, bude následně v domácí izolaci.

Co když má pozitivní test někdo jiný v rámci třídy?
 • V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, všichni žáci, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování (včetně školní družiny) během některého z předchozích 2 dnů, musí opustit školu, čekají na vyzvednutí zákonným zástupcem spolu s ostatními spolužáky.
 • V případě výskytu pozitivního AG testu skupina takto identifikovaných kontaktů čeká na informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem.
 • V případě pozitivního RT-PCR testu potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, předá škola informace o takto identifikovaných kontaktech příslušné KHS, která nařídí daným skupinám a kontaktům karanténu (do nařízení karantény je doporučeno nestýkat se s dalšími osobami a omezit pohyb na veřejnosti).
 • V případě, kdy test RT-PCR nepotvrdí infekci u původně pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje všechny původně indikované kontakty. Všechny dotyčné osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

Vedení ZŠ TGM

 

Přílohy

PRAVIDLA TESTOVÁNÍ PŘEHLEDNĚ.pdf

PRAVIDLA TESTOVÁNÍ PŘEHLEDNĚ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 219,99 kB
Datum vložení: 7. 4. 2021 16:42
Datum poslední aktualizace: 9. 4. 2021 9:49
Autor: Mgr Dana Houzarová

ZŠ TGM BLATNÁ