Základní škola T. G. Masaryka Blatná
Základní škola T. G. Masaryka Blatná
rozšířené vyhledávání
RSS

Kontakt

 1. Adresa: ZŠ T. G. MASARYKA
  tř. TGM 520
  388 01 Blatná
 2. Tel:

  +420 383 422 484

 3. IČO: 70872481
 4. Email ředitelky školy:

  Zdenka.Dvorakova@zstgmblatna.cz

 5. ID datové schránky: nc5mtaq

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ OD PONDĚLÍ 30. 11. 2020

Informace o vydání krizových opatření vzhledem ke COVID - 19

I. STUPEŇ

1. 1. a 2. ročník zůstává v režimu, který funguje od 18. 11. včetně upraveného
    rozvrhu
2. Do školy se vrací zbývající ročníky I. stupně = třídy 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B,
   a to v režimu povinné prezenční výuky dle běžného rozvrhu hodin

3. ŠKOLA: vstup do školy postranním vchodem přes šatny, děti budou odcházet do
    ŠD nebo  rovnou do svých kmenových tříd, nesmí se shlukovat v hale školy,
    na patrech bude zajištěn dohled + odchod ze školy hlavním vchodem

4. ŠKOLNÍ DRUŽINA: 
 • bude fungovat ranní družina pro 1. – 4. ročník, odpolední družina pro 1. – 5. ročník
 • 5. ročník – z organizačních a personálních důvodů nebude pro 5. ročník fungovat ranní ŠD, děti mohou chodit hned do svých kmenových tříd 
 • Vyzvedávání dětí ze ŠD: probíhá stejným způsobem jako v měsíci září a říjnu
5. ŠKOLNÍ JÍDELNA:
 • děti mají automaticky přihlášené obědy od 30. 11. 2020 – případné odhlášky si řeší zákonní zástupci
 • obědy budou dle rozvrhu, pouze bude každá hodina rozepsána v časových intervalech – dětem bude vyvěšeno ve třídách

6. POZOR!! NADÁLE PLATÍ, ŽE DĚTI JSOU POVINNÉ NOSIT VE VŠECH  PROSTORÁCH                     A PO CELOU DOBU POBYTU VE ŠKOLE ROUŠKY – samozřejmě  mimo dobu konzumace
    jídla!!!

II. STUPEŇ

 1. POZOR !!! změna rozvrhu 7., 8., 9. ročníku do odvolání - v současné době lze vyučovat pouze v homogenních skupinách. Z organizačních důvodů nemůžeme tuto podmínku dodržet, proto vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto podmínek realizován v povinně volitelných předmětech, tj. konverzace v Aj, přírodovědná praktika a sportovní hry. 
 2. Do školy se vrací k povinné  prezenční výuce dle běžného rozvrhu hodin obě třídy 9. ročníku = 9. A i 9. B
 3. Ročníky 6., 7. a 8. budou tzv. rotovat v týdenních cyklech, to znamená:
 • V týdnu od 30. 11. povinnou prezenční výuku ve škole dle běžného rozvrhu mají třídy „A“  = 6. A, 7. A, 8. A
 • V týdnu od 30. 11.  mají povinnou distanční výuku třídy „B“ = 6. B, 7. B a 8. B – děti pokračují v online hodinách jako doposud, kromě ČJ, AJ, M, CH, F, RJ, NJ budou 1x týdně online hodiny PŘ, D, Z, IT. O konání těchto hodin budou děti včas informovány prostřednictvím Bakalářů. Výchovy (OV, RV, VV, PČ) budou zadávány pouze formou úkolů do Bakalářů.
 • V dalších týdnech se budou třídy „A“ a „B“ střídat
ŠKOLA: 

vstup do školy postranním vchodem přes šatny, děti budou odcházet  rovnou do svých kmenových tříd, nesmí se shlukovat v hale školy, na patrech bude zajištěn dohled

ŠKOLNÍ JÍDELNA:
 • dětem budou automaticky přihlašovány a odhlašovány obědy dle „rotace“ tříd „A“ a „B“ – případné odhlášky řeší zákonní zástupci
 • děti ve škole půjdou na oběd v běžných časech dle rozvrhu, ale budou stanoveny časové intervaly – dětem bude vyvěšeno ve třídách
 • případní zájemci o oběd z řad dětí, které mají distanční výuku, si mohou obědy přihlásit u vedoucí ŠJ, ale vyzvedávat si je budou do jídlonosičů postranním vchodem z ulice nábřeží Dukelské
   

POZOR!!   NADÁLE PLATÍ, ŽE DĚTI JSOU POVINNÉ NOSIT VE VŠECH  PROSTORÁCH A PO CELOU DOBU POBYTU VE ŠKOLE ROUŠKY – samozřejmě mimo dobu konzumace jídla!!

 

 

 

 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE K VÝUCE OD STŘEDY 14. 10. DO PÁTKU 30. 10. 2020

Na základě mimořádného opatření vlády ČR se od středy 14. 10.  do neděle
1. 11. 2020 ruší prezenční výuka v základních školách, a to na I. i II. stupni. V provozu nebude ani školní družina, obědy mají všichni žáci odhlášeny.
 

Od středy 14. 10. do pátku 16. 10. 2020 budou dětem z organizačních důvodů zadávány úkoly a výukové materiály do Bakalářů
 

Od pondělí 19. 10. do pátku 23. 10. 2020 bude probíhat kombinovaná výuka, tj.: online hodiny  a  zadávání úkolů a materiálů do Bakalářů. Organizace bude následující:

                         a) 1. – 5. ročník:  online výuka bude probíhat v předmětech ČJ, M,
                             AJ a to v hodinách, kdy jsou v běžném rozvrhu třídy. Vyučovat se                               bude přes program DISCORD - nápovědu najdete na webu školy                                 nejpozději do konce týdne.Vyučovat se bude přes program                                         DISCORD. Z ostatních předmětů budou zadávány materiály do                                   Bakalářů.

                         b) 6. – 9. ročník: online výuka bude probíhat v předmětech ČJ, M,
                             AJ, NJ, RJ, CH, F, a to v hodinách, kdy jsou tyto předměty
                             zařazeny do běžného rozvrhu třídy. Vyučovat se bude přes
                             program DISCORD - nápovědu najdete na webu školy nejpozději
                             o konce týdne.V ostatních předmětech budou  úkoly a výukové
                             materiály zadávány přes Bakaláře.
 

V týdnu od 26. do 30. 10. 2020 jsou MŠMT vyhlášeny mimořádné dny volna, následuje státní svátek  a podzimní prázdniny. V tuto dobu žádná výuka probíhat nebude. Dle informací vlády ČR bychom se v pondělí 2. 11. 2020 měli všichni sejít ve škole k běžné výuce. Prosíme ale zákonné zástupce, aby vzhledem k tomu, že se situace neustále mění, sledovali informace na webových stránkách školy a v Bakalářích.
 

OČR – dle dostupných informací škola tentokrát žádné potvrzení nevydává, zákonní zástupci vyplní pouze čestné prohlášení. Pokud budeme mít oficiální informace, zveřejníme je na webu školy.

Děkujeme za spolupráci, vedení školy.

 

 

Informace o organizaci výuky od 12. 10. do 30. 10. 2020

1. stupeň

Žáci budou od 12. 10. 2020 pokračovat ve stávající výuce dle rozvrhu bez dalších omezení

Plavecký výcvik 2. ročníku od 12. 10. do 23. 10. probíhat nebude.

Kroužky, pedagogické intervence v období od 12. 10. do 23. 10. 2020 probíhat nebudou

ŠD bude fungovat bez omezení

 

2. stupeň  - V době od 12. 10. do 23. 10. 2020 bude výuka probíhat
                    následovně:

Třídy VI. A, VII. A, VIII. A, IX. A se budou od 12. 10. do 16. 10. vzdělávat prezenčně (tj. ve škole)  podle stávajícího rozvrhu. Od 19. 10. do 23. 10. se budou tyto třídy vzdělávat distančně (tj. na dálku).  

Online hodiny budou probíhat v předmětech ČJ, MA, AJ, NJ – RJ, FY, CH v časech stávajícího rozvrhu v programu Discord, tedy stejným způsobem jako v jarních měsících. Žáci vždy ráno dostanou do Bakalářů pozvánku do programu Discord. Tu vloží do prohlížeče (doporučujeme Google Chrome) a přihlásí se. V předmětech DĚ, Z, PŘ, OV, RV, IT, TV, VV, HV budou materiály k výuce zadávány v Bakalářích. V době distanční výuky budou mít žáci odhlášené obědy.

 

Třídy VI. B, VII. B, VIII. B, IX. B se budou od 12. 10. do 16. 10. vzdělávat distančně (tj. na dálku)

Online hodiny budou probíhat v předmětech ČJ, MA, AJ, NJ – RJ, FY, CH v časech stávajícího rozvrhu v programu Discord, tedy stejným způsobem jako v jarních měsících.Žáci vždy ráno dostanou do Bakalářů pozvánku do programu Discord. Tu vloží do prohlížeče (doporučujeme Google Chrome) a přihlásí se.  V předmětech DĚ, Z, PŘ, OV, RV, IT, TV, VV, HV budou materiály k výuce zadávány v Bakalářích. V době distanční výuky budou mít žáci odhlášené obědy. Od 19. 10. do 23. 10. se budou tyto třídy vzdělávat prezenčně(tj ve škole) podle stávajícího rozvrhu.

 

!!!  Žáci jsou podle novely školského zákona povinni se distančně vzdělávat. Pokud se žák neúčastní distanční výuky, platí stejná pravidla omlouvání absence žáků, jak je uvedeno ve školním řádu !!!

 

Kroužky, pedagogické intervence v období od 12. 10. do 23. 10. 2020 probíhat nebudou.

 

26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny jako dny volna, následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin
29. – 30. října.

 

Pokud některý žák nemá odpovídající techniku, mohou zákonní zástupci kontaktovat vedení školy.

Pokud některý ze žáků nemá na svém zařízení nainstalovány aplikace M. Office (Word, Power Point), může si totO zdarma stahnout zde: 

Office :  https://cs.libreoffice.org/download/download

Pdf.:  https://get.adobe.com/cz/reader/otherversions/

Datum vložení: 27. 11. 2020 11:24
Datum poslední aktualizace: 9. 1. 2021 23:34
Autor: Mgr Dana Houzarová

ZŠ TGM BLATNÁ