Základní škola T. G. Masaryka Blatná
Základní škola T. G. Masaryka Blatná
rozšířené vyhledávání
RSS

Kontakt

 1. Adresa: ZŠ T. G. MASARYKA
  tř. TGM 520
  388 01 Blatná
 2. Tel:

  +420 383 422 484

 3. IČO: 70872481
 4. Email ředitelky školy:

  Zdenka.Dvorakova@zstgmblatna.cz

 5. ID datové schránky: nc5mtaq

Konečné výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2023 - 2024

4. 5. 2023

Vážení rodiče, 

ředitelka školy rozhodla 4. 5. 2023 dle příslušných právních předpisů v platném znění o příjetí dětí do 1. ročníku pro školní rok 2023 - 2024. Seznam přijatých dětí viz ZDE.

 

Vážení rodiče,

ve dnech 14. a 15. 4. proběhl zápis do 1. ročníku naší základní školy. Počet přihlášených dětí přesáhl kapacitu školy, bude nutné dle zákona 561/2004 Sb. – Školský zákon a dle zákona 500/2004 Sb., správní řád, o přijetí dětí losovat.

Postupovat budeme dle již dříve zveřejněných kritérií:

 1. Na základě 1. kritéria - děti ze spádového obvodu ZŠ TGM Blatná – bude přijato 30 žáků
 2. Na základě 2. kritéria - děti mimo spádovou oblast ZŠ TGM a mají u nás ve škole sourozence – bude přijato 9 žáků
 3. Na základě 3. kritéria - děti mimo spádovou oblast -počet zapsaných dětí přesáhl kapacitu školy – z 10 zapsaných dětí můžeme přijmout 6 žáků do 1. ročníku pro školní rok 2023-2024.

Losování

 • losování provede ředitelka školy 4. 5. 2023 za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy ve třídě 1.A  od 15:30 hod.
 • losování se mohou zúčastnit zákonní zástupci losovaných dětí
 • losování proběhne mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují
 • o průběhu losování bude pořízen protokol
 • seznam přijatých žáků pod přidělenými registračními čísly bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve vývěsce školy

Rozhodnutí o přijetí

 • na webových stránkách školy a na vývěsce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých žáků
 • Rozhodnutí vydává ředitelka školy do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy nejpozději do 12. 5. 2023
 • rozhodnutí má 1 originál, který je uložen na vedení školy
 • pokud zákonný zástupce požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis

Rozhodnutí o nepřijetí

 • vydá ředitelka školy do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy nejpozději do 12. 5. 2023
 • základní škola pošle zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí poštou do vlastních rukou
 • zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení Rozhodnutí o nepřijetí
 • odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihočeského kraje.

                                                                                                                        Mgr. Zdenka Dvořáková                                                                                                                                          ředitelka školy

Datum vložení: 4. 5. 2023 14:45
Datum poslední aktualizace: 30. 8. 2023 23:17
Autor: Mgr Dana Houzarová

ZŠ TGM BLATNÁ