Základní škola T. G. Masaryka Blatná
Základní škola T. G. Masaryka Blatná
rozšířené vyhledávání
RSS

Kontakt

 1. Adresa: ZŠ T. G. MASARYKA
  tř. TGM 520
  388 01 Blatná
 2. Tel:

  +420 383 422 484

 3. IČO: 70872481
 4. Email ředitelky školy:

  Zdenka.Dvorakova@zstgmblatna.cz

 5. ID datové schránky: nc5mtaq

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

1. kolo přijímacího řízení na SŠ proběhlo. Co dělat dál a jak vyplnit zápisový lístek? Informace najdete v aktualitě.

INFORMACE K VÝSLEDKŮM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
U oborů vzdělání s jednotnou přijímací zkouškou:

a) Centrum zpřístupní výsledky jednotné zkoušky školám nejpozději 28. dubna
b) ředitel školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem zveřejní celkové
     hodnocení uchazečů v 1. kole

U oborů vzdělání bez přijímací zkoušky:

Ředitel školy zveřejní hodnocení v termínu od 22. dubna do 30. dubna, v tomto termínu zároveň odešle rozhodnutí o nepřijetí

Ředitel každé střední školy:
 1. Ředitel školy ukončí hodnocení a zveřejní na dobu alespoň 15 dnů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod registračním číslem pořadí uchazečů
 2. Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od tohoto dne běží lhůta pro odvolání
 3. Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí
 4. Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné
 5. Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí
Uchazeč byl přijat - jak vyplnit zápisový lístek?

Před odevzdáním zápisového lístku na vybranou střední školu je potřeba vyplnit žlutě označené kolonky - vzorový zápisový lístek si můžete prohlédnout ZDE

Co vše na zápisovém lístku vyplnit?
 1. Školní rok: 2022/2023
 2. Název školy, kód a název oboru vzdělání: stejné údaje, které byly na přihlášce (samozřejmě uvedete pouze údaje té střední školy, na kterou se Vaše dítě rozhodne nastoupit)
 3. Datum: uvedete datum vyplnění zápisového lístku, např. 2. 5. 2022
 4. Podpis zákonného zástupce uchazeče: podepíše se ten, který je již uveden na zápisovém lístku
 5. Podpis uchazeče
 6. POZOR!!  Ostatní kolonky vyplňuje střední škola!

V případě nejasností kontaktujte výchovnou poradkyni B. Posavádovou: tel. 383 422 484 nebo na emailu Blanka.Posavadova@zstgmblatna.cz 

Datum vložení: 19. 4. 2022 18:26
Datum poslední aktualizace: 19. 4. 2022 18:38
Autor: Mgr Dana Houzarová

ZŠ TGM BLATNÁ