Obsah

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

Jedná se o roční projekt vycházejících žáků. Absolventská práce je jednou z forem ověření dovedností, schopností a znalostí žáků končících základní vzdělání. Jejím cílem není shromažďování co největšího počtu konkrétních informací, ale prezentace osobnosti žáka a jeho kompetencí. Témata se nevyhlašují, děti si volí témata dle svého zájmu.

Cílem zpracování absolventské práce je prokázat schopnost dlouhodobější samostatné a systematické práce a schopnost vyhledávání a zpracování informací.  V souvislosti s tím by měli vycházející žáci dokázat schopnost grafického, výtvarného nebo technického zpracování tématu. Výsledkem je vytištěná absolventská práce zpraovaná na PC v programu Microsoft Word a vytvořená prezentace v programu Microsoft Power Point. Žáci za pomoci této prezentace svou absolventskou práci obhajují v červnu před komisí. Obhajoby absolventských prací mají možnost navštívit zákonní zástupci žáků.

Složení komise:

 • ředitelka školy
 • zástupkyně školy
 • vedoucí práce
 • zástupce učitelů
 • hosté (p. starostka, p. místostarosta, zástupce školství MěÚ Blatná, zákonní zástupci žáků)
   

Hodnocení absolventské práce
1. kritéria:

 • věcná správnost
 • obsah vlastních myšlenek
 • využití více informačních zdrojů
 • nápaditost a originalita zpracování
 • grafická úprava
 • splnění všech povinných součástí a dodržení termínů
 • gramatická a stylistická úroveň

 

2. známkování

Při hodnocení získají žáci 3 známky - zpracování textové části, zpracování prezentace a vlastní obhajoba. Všechny budou zařazeny do předmětu Informatika.

ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020

ROZDĚLENÍ TÉMAT PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020

HARMONOGRAM PRACÍ 2019 - 2020

POŽADAVKY NA ABSOLVENTSKOU PRÁCI

 

 

UKÁZKY ZDAŘILÝCH PRACÍ Z LET MINULÝCH

 

ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019

Ema Benešová: Pivovar Blatná - textová část
                           Pivovar Blatná - prezentace

Jan Lepič:Rybaření - textová část
                  Rybaření - prezentace

 

ŠKOLNÍ ROK 2017 - 2018

Filip Váňa: Letadla - texová část
                 Letadla - prezentace

Sabina Kumherová: Psí sporty - textová část
                              Psí sporty - prezentace

 

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Jaroslav Čadek:  SDH Tchořovice - textová část
                          SDH Tchořovice - prezentace

Luboš Severin:  Kynologie - textová část
                        Kynologie - prezentace

 

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Marta Šmrhová:  Paličkování - textová část
                         Paličkování - prezentace

Lukáš Drnek: Meteorologie - textová část
                     Meteorologie - prezentace

 

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Monika Voráčová: Nicholas Winton a zachráněná generace - text
                             Nicholas Winton a zachráněná generace - prezentace

Kateřina Mošovská:  Život se srdeční vadou - textová část
                                Život se srdeční vadou - prezentace

 

ŠK. ROK 2013/2014

Milada Stulíková:  Problémy dnešních teenagerů - textová část
                           Problémy dnešních teenagerů - prezentace

Vojtěch Bauš:  Můj turistický průvodce - textová část
                      Můj turistický průvodce - orezentace


ŠK. ROK 2012/2013

Tereza Fořtová: Zámek Blatná - textová část
                          Zámek Blatná - prezentace

Michaela Bollenová: Belgie - textová část
                              Belgie - prezentace


ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Nikol Andrlíková:  Tanec - textová část
                           Tanec - prezentace

Filip Říský:  Historie PC - textová část
                   Historie PC - prezentace
 

ŠK. ROK 2010/2011

Matouš Linhart:  Videopohlednice z mého města - textová část 
                Videopohlednice z mého města - video

Frederika Slezáková:  UNESCO - textová část
                                 UNESCO - prezentace

 

ŠK. ROK 2009/2010

Vojtěch Balík:  Pink Floyd - textová část
                        Pink Floyd - prezentace

Alena Zachová: Kultura starověkého Egypta - textová část
                        Kultura starověkého Egypta - prezentace