Obsah

Škola je aktivně zapojena do těchto projektů:

 

PODPORA ŠKOL PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ, ZŠ II.

PODPORA SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PEDAGOGICKÉ PRAXI

NENECH TO BÝT

OVOCE DO ŠKOL

ŠKOLNÍ MLÉKO

ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ, ROZVOJE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ, OBLASTÍ VZDĚLÁVÁNÍ
A GRAMOTNOSTI

VÝZVA Č.  02_16_022 a č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

 

V MINULOSTI JSME SE ZAPOJILI:

REKREAČNÍ AREÁL MĚSTA BLATNÁ

EVROPA V POHYBU - EVROPSKÝ SPORTOVNÍ DEN

VÝZVA 56 - ZAHRANIČNÍ JAZYKOVĚ VZDĚLÁVACÍ POBYT PRO ŽÁKY

VÝZVA 57 - ROZVOJ TECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ NA II. STUPNI ZÁKADNÍCH ŠKOL

S.O.S - ŽÁKOVSKÉ PARLAMENTY

EU - PENÍZE ŠKOLÁM

 

Nejlepší česká škola