Obsah

ŠK. ROK 2016/2017

....potěšila nás vysoká účast (cca 500 návštěvníků)  na dnu otevřených dveří, který se konal jako vyvrcholení oslav 50. výročí školy. Děkujeme návštěvníkům za účast i kladné ohlasy a všem spolupracovníkům za to, že nám tuto úspěšnou akci pomohli zrealizovat.

... potěšilo nás, že díky podpoře SRPŠ při ZŠ TGM a ve spolupráci s paní Andrlíkovou jsme získali vlastní školní vlajku. Její návrh vzešel z kreseb dětí školy - akce žákovského parlamentu. Umístěna je v hale školy. Děkujeme!!!

logo školy

....vážíme si umístění Michaely Fořtové mezi vítěznými pracemi
v celostátní výtvarné soutěži Evropa našima očima 

prohlédnout můžete zde

logo školy...potěšilo nás, že se naši žáci dokázali zachovat zodpovědně
v krizové situaci a pomoci v nouzi svým kamarádům - Vojtěch Bláha 7. B, Matěj Mužík 8. tř., Adam Bulka 7. B, Daniel Vondruška 7. B, Rudolf Ďorď 6. tř.

logo školy...potěšilo nás 9. místo družstva 7. A - Lucie Vokurková, Pavel Říha, Daniel Žid - v krajském kole soutěže EUROREBUS
(z celkového počtu 36 družstev)

logo školy...s potěšením a překvapením jsme shlédli video: UNICEF -naděje pro každé dítě - kde byl použit úryvek absolventské práce naší bývalé žákyně Frederiky Slezákové......video můžete shlédnout na: https://www.stream.cz/slavne-znacky/10015446-unicef-nadeje-pro-kazde-dite#!

logo školy

Potěšilo nás, že žákovský parlament uspěl na prezentacích úspěšných projektů v Poslanecké sněmovně - nejenže prezentace našeho proektu byla vybrána mezi deset nejlepších, ale ve finále jsme skončili na krásném třetím místě! Děkujeme všem parlamenťákům, koordinátorkám i všem účastníkům projektu. Opět se ukázalo, že práce s dětmi a pro děti má smysl. Video můžete shlédnout na: 

logo školy

SOUTĚŽE ŠK. ROKU 2015/2016

Děkujeme všem žákům za vzornou reprezentaci školy ve všech soutěžích. Velká gratulace směřuje ke všem "medailistům" .

logo školy

POSTUP V SOUTĚŽI EURORÉBUS DO CELOSTÁTNÍHO KOLA

Velmi gratulujeme družstvu 7. ročníku, kterému se podařilo  v krajském kole zeměpisné soutěže v Českých Budějovicích postoupit do celostátního kola. Do Prahy držíme palce !

logo školyZÁPIS 2016
Potěšilo nás, že si pro další školní rok zvolilo naší školu 56 dětí a že jsme je mohli přivítat dárky od našich sponzorů. Děkujeme.
logo školyVÁNOCE 2015

Potěšilo nás poděkování rodičů za uspořádání společné vánoční besídky pro rodiče děti tříd 1. A a 1. B. Děkujeme rodičům za slova chvály a p. učitelkám 1. tříd za práci pro třídu.

logo školy

ANGLIE 2015

Vážíme si toho, že rodiče ocenili zdařilý jazykově vzdělávací pobyt žáků v Anglii.

logo školy

SOUTĚŽE ŠK. ROKU  2014/2015
Děkujeme všem žákům a žákyním za vzornou reprezntaci školy
ve všech soutěžích.

logo školyPODĚKOVÁNÍ ŘEDITELKY AZYLOVÉHO DOMU V HUSINCI A VE STUDENÉ PANÍ EVY DVOŘÁKOVÉ - 28. 5. 2015

PANÍ EVA DVOŘÁKOVÁ NAVŠTÍVILA DOPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ NAŠÍ ŠKOLNÍ AKADEMIE, ABY NÁM PODĚKOVALA ZA VŠECHNY AKCE, KTERÉ USKUTEČNIL NÁŠ ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT A KTERÉ PŘISPĚLI KLIENTŮM AZYLOVÝCH DOMŮ P. DVOŘÁKOVÉ. AKTUÁLNĚ PODĚKOVALA ZA PŘÍSPĚVEK NA LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI Z JEJICH AZYLOVÝCH DOMŮ, KTERÝM BYL VÝTĚŽEK Z AKCE LOVE, LOVE, LOVE... PODPOŘENÝ NADACÍ VIA.  VÁŽÍME  SI  JEJICH  SLOV,  MOC  DĚKUJEME   A   URČITĚ   BUDEME I NADÁLE RÁDI POMÁHAT... VIDEO Z TÉTO AKCE MŮŽETE VIDĚT ZDE. NÁSLEDUJÍCÍ ODKAZ VÁM PŘEDSTAVÍ AZYLOVÉ DOMY RYBKA V HUSINCI A VE STUDENÉ - ZDE.

logo školy

PROJEKT ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU LOVE, LOVE, LOVE ANEB SRDCE NA DLANI OBJEKTIVEM FOTOAPARÁTU

... CHARITATIVNÍ PROJEKT ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU A SRPDŠ ZŠ TGM, KTERÝ V PROGRAMU "POMÁHEJ 2014"   FINANČNĚ PODPOŘILA I NADACE VIA
... DÍKY PRODEJI FOTOGRAFIÍ A PŘÍSPĚVKU NADACE VIA JSME DOKÁZALI PŘISPĚT DĚTEM Z AZYLOVÉHO DOMU RYBKA ČÁSTKOU
29 000,- Kč NA ORGANIZACI LETNÍHO TÁBORA
... DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE DO AKCE ZAPOJILI...
...VÍCE O TÉTO AKCI
zde  +  FOTO Z AKCE zde


 

logo školyÚSPĚCH ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU - květen 2014

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT POD VEDENÍM KOORDINÁTORKY
Mgr. LUDMILY RŮŽIČKOVÉ ZAZNAMENAL VELKÝ ÚSPĚCH V CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽI GRATIAS TIBI. S PROJEKTEM POMOCNÁ RUKA ZVÍTĚZILI
V KATEGORII ZÁKLADNÍCH ŠKOL.

GRATULUJEME !!!

GRATIAS TIBI je cena za občanskou aktivitu mladých lidí, kteří pozitivně ovlivňují život ve společnosti. Iniciátorem a hlavním organizátorem ceny Gratias Tibi je společnost Člověk v tísni a její program Jeden svět na školách. Více o projektu zde.

Fotografie z předávání v pražské Lucerně zde.

Spot z natáčení České televize zde.

logo školyPODĚKOVÁNÍ ŘEDITELKY AZYLOVÉHO DOMU RYBKA V HUSINCI A STUDENÉ 

logo školyPOTĚŠILY NÁS SPONZORSKÉ DARY, KTERÉ NÁM POMOHLY VYBAVIT NOVĚ ZREKONSTRUOVANOU KNIHOVNU V ROCE 2012. DĚKUJEME.

MIGER s r. o. - Ing. Bollen

LEIFHEIT Blatná

Obec Bezdědovice

ZŠ Trávník Přerov

paní Petra Cmuntová

SRPDŠ při ZŠ TGM Blatná

logo školy