Obsah

Stránka

Pomocná ruka 2019 - 20


Pomocná ruka 2019/2020

Jde o dobrovolný projekt doučování žáků žáky z vyšších ročníků, doučování trvá 20 minut a bude probíhat v učebně 7. A.
Pokud bude dítě přihlášené do tohoto projektu nepřítomné, nemusíte si dělat starosti. Třídní učitel zajistí, aby se k nám tato informace dostala. Pokud nebudou přítomni žáci z vyšších ročníků, kteří vedou doučování, zajistíme, aby se to váš syn/dcera dozvěděl včas a po skončení vyučování nečekal/a zbytečně na doučování.

Doučujeme: Aj – M – Čj
Doučování probíhá: pondělí/úterý vždy ve 13:00
Přihlášky přijímá Mgr. Ludmila Růžičková

Projekt organizačně zajišťují děti. Nejde o profesionální doučování, ale o procvičování látky, při kterém, jak doufáme, se obě zúčastněné strany něco naučí.

Děkujeme za pochopení.
Mgr. Ludmila Růžičková, koordinátorka ŽP


6. 11. 2019 Zobrazit méně

Stránka