Obsah

Stránka

Sportuj ve škole


„SPORTUJ VE ŠKOLE“

Nově jsme zapojeni do projektu „Sportuj ve škole“. AŠSK v kalendářním roce 2019 realizuje projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  s názvem „Sportuj ve škole“ , který navazuje na projekt „Hodina pohybu navíc“. Projekt se týká žáků 1.-5. ročníku, přednostně pro žáky navštěvující ŠD. Tento projekt je zaměřen na všeobecnou sportovní přípravu, míčové hry, florbal, hokejbal, atletika.

Projekt bude realizován:

v pátek -13:30- 15:00  pro 1.-3. ročník- p. uč. Vokroj – 2 skupiny
 ve středu 13:30-15:00  pro  4.- 5. ročník -1 skupina -  p. uč. Voříšek.

Zájemci se mohou hlásit u výše zmiňovaných pedagogů.


31. 8. 2019 Zobrazit méně

Stránka