Obsah

ŘEDITELKA ŠKOLY: Mgr. Zdenka Voříšková
Zdenka.Voriskova@zstgmblatna.cz
 

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY ŠKOLY: Mgr. Dana Houzarová
Dana.Houzarova@zstgmblatna.cz
 

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ: Mgr. Blanka Posavádová
Blanka.Posavadova@zstgmblatna.cz
 

METODIK PREVENCE: Mgr. Ondřej Kočovský
Ondrej.Kocovsky@zstgmblatna.cz

 

 

TELEFONY:

PEVNÁ LINKA:  383 422 484

ŘEDITELKA ŠKOLY:  383 422 484 
                                  778 884 461

ZÁSTUP. ŘED. ŠKOLY:  383 422 484 
                                      778 884 462

ŠKOLNÍ DRUŽINA:  778 884 464
                                778 884 463- ŠD p. Křížková I. A

ŠKOLNÍ JÍDELNA:  383 422 533

ŠKOLNÍK:  778 884 501

 

UČITELÉ:

Mgr. Lenka Bártová
Lenka.Bartova@zstgmblatna

Mgr. Monika Benešová
Monika.Benesova@zstgmblatna.cz

Mgr. Iveta Burianová
Iveta.Burianova@zstgmblatna.cz  

Mgr. Pavla Fousová
Pavla.Fousova@zstgmblatna.cz

Mgr. Denisa Karešová
Denisa.Karesova@zstgmblatna.cz

Mgr. Ondřej Kočovský
Ondrej.Kocovsky@zstgmblatna.cz

Mgr. Hana Kubíková
Hana.Kubíková@zstgmblatna.cz

Mgr. Jan Kyznar
Jan.Kyznar@zstgmblatna.cz

Ing. Mgr. Ivana Matějovicová
Ivana.Matejovicova@zstgmblatna.cz

Mgr. Lenka Peršínová
Lenka.Persinova@zstgmblatna.cz  

Mgr. Blanka Posavádová
Blanka.Posavadova@zstgmblatna.cz

Mgr. Ludmila Růžičková
Ludmila.Ruzickova@zstgmblatna.cz 

Mgr. Marie Šampalíková
Marie.Sampalikova@zstgmblatna.cz

Mgr. Hana Třísková
Hana.Triskova@zstgmblatna.cz

Bc. Věra Uriánková
Vera.Uriankova@zstgmblatna.cz

Mgr. Věra Vitáková
Vera.Vitakova@zstgmblatna.cz

Mgr. Pavel Vokroj
Pavel.Vokroj@zstgmblatna.cz

Mgr. Stanislava Vokrojová
Stanislava.Vokrojova@zstgmblatna.cz

Mgr. Eva Vonášková
Eva.Vonaskova@zstgmblatna.cz

Mgr. Jaroslav Voříšek
Jaroslav.Vorisek@zstgmblatna.cz

PadDr. Eva Wachtlová
Eva.Wachtlova@zstgmblatna.cz

Mgr. Martina Zachová
Martina.Zachova@zstgmblatna.cz

Mgr. Dominika Zelenková
Dominika.Zelenkova@zstgmblatna.cz

Mgr. Miroslav Zíka
Miroslav.Zika@zstgmblatna.cz

 

VYCHOVATELKY ŠD:

Mgr. Lenka Bártová
Lenka.Bartova@zstgmblatna.cz

Bc. Lenka Cohnová
Lenka.Cohnova@zstgmblatna.cz

Anna Čadková
Anna.Cadkova@zstgmblatna.cz

Bc. Dagmar Holínová
Dagmar.Holinova@zstgmblatna.cz

Mgr. Bc. Miroslava Köhlerová
Miroslava.Kohlerova@zstgmblatna.cz

Mgr. Eva Křížková
Eva.Krizkova@zstgmblatna.
cz

Dana Pilná
Dana.Pilna@zstgmblatna.cz

 

ÚČETNÍ:

Ivana Müllerová
Ivana.Mullerova@zstgmblatna.cz

 

HOSPODÁŘKA:

Jana Simandlová
Jana.Simandlova@zstgmblatna.cz

 

ŠKOLNÍK:

Miroslav Vazač - 778 884 501