Obsah

Vážení rodiče, milí žáci ,

od 11. 5. 2020 bude probíhat distanční výuka také pomocí online hodin v hlavních předmětech v programu DISCORD. Nebojte se!!! Není třeba žádný program instalovat, pouze pomocí odkazu, který přijde od vyučujícího na Bakaláře, vstoupíte do online prostoru s vyučujícím. Doporučuji využít Google chrome. První přihlášení proběhne na základě nápovědy, kterou přikládáme, všechna ostatní přihlášení už budou velmi jednoduchá. Při přihlášení se může stát, že budete vyzváni, abyste zadali emailovou adresu- nezadávejte, je to úplně zbytečné. Pokud Vaše dítě pracuje na zařízení, které má integrován mikrofon i reproduktor, nepotřebujete nic dalšího. Pokud tomu tak není, je nutné mít sluchátka s mikrofonem. Stačí ta nejobyčejnější, která jdou použít např. i k mobilu. Rozvrhy online výuky najdete během 9. - 10. 5. na webu školy.

Zdenka Voříšková, ředitelka školy

 

NÁPOVĚDA PRO PŘIPOJENÍ K ONLINE VÝUCE ZDE

ROZVRH HODIN ONLINE VÝUKY PRO JEDNOTLIVÉ TŘÍDY - ZDE

Pozor!!! Předmět pedagogická intervence je určen vždy jen některým žákům třídy. Všechny děti byly informovány, ostatních žáků třídy se toto netýká!!! 

Pokud byste zjistili, že se Vašim dětem (sourozencům) výuka kryje, volejte prosím tuto informaci na tel. Houzarová - 778 884 462 - pokusíme se změnit rozvrh tak, aby se obě děti mohly zúčastnit.

Děkujeme.

 

VYUČUJEME ONLINE - 7. A - ČESKÝ JAZYK - LITERATURA (ukázka)

PRÁCE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU ONLINE :
Kdybych byl.....
Přání ŽP