Obsah

Třídní schůzky ve šk. roce 2018/2019
 
1. čtvrtletí:  - čtvrtek 22. listopadu 2018
informace ředitelky školy na třídní schůzky
 

                      3. čtvrtletí:  - čtvrtek 25. dubna 2019
 
 
PEDAGOGICKÉ RADY: 
                                    1. čtvrtletí - středa 21. listopadu 2018
                                    1. pololetí -  středa 23. ledna 2019
                                    3. čtvrtletí - středa 24. dubna 2019
                                    2. pololetí  - středa 19. června 2019