Obsah

Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice

školní rok 2018/2019

 

adresa školy: tř. T. G. Masaryka 520, 388 01 Blatná

e-mail: ředitelka školy: zdenka.voriskova@zstgmblatna.cz

           zástupkyně ředitelky školy: dana.houzarova@zstgmblatna.cz

             školní jídelna: skolnijidelna@zstgmblatna.cz

Ostatní e-mailové adresy pedagogických pracovníků naleznete na webových stránkách školy - www.zstgmblatna.cz

 

telefon: 383422484, 778 884 461, 778 884 462    

telefon ŠD:  778 884 464, 778 884 463- ŠD p. Křížková II. A

telefon ŠJ: 383422533

školník: 778 884 501

 

  O prázdninách byla provedena oprava rozvodů vody a oprava žaluzií. V 1. patře ve všech učebnách a kabinetech byly vyměněny dveře. Proběhlo malování některých učeben, šaten a školní kuchyně. V přízemí bylo vybudováno bezbariérové WC. Proběhla úprava dvou kabinetů na jazykové učebny a oddělení ŠD.  Pergola na školním dvoře dostala ochranný nátěr.

   Výuka bude nadále probíhat podle školního vzdělávacího programu ,,Škola pro život- šance pro všechny“. ŠVP byl k 1. 9. 2017 upraven podle platné legislativy. Opět jsme využili rozvojový program na podporu výuky plavání- finanční podpora na dopravu. Jsme zapojeni do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání, výzva č. 2_16-022 Podpora škol formou projektů. Další projekt je také z OP VVV Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotnost, konkrétně pro SC (přírodopis, fyzika, chemie, zeměpis). Zapojili jsme se také do do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi hrazeného Evropským sociálním fondem v rámci dotačního titulu OP VVV. Čeká nás i projekt Pedagog 21. století- učíme se navzájem také z OP VVV.

 

V letošním roce nabízíme dětem:

a) volitelné předměty- sportovní hry, přírodovědná praktika, konverzace v AJ, sborový zpěv

b) nepovinné předměty- sportovní hry, přírodovědná praktika, konverzace v AJ, sborový zpěv

c) kroužky- AJ, dovedné ruce, paličkování, kytarový kroužek, náprava řeči, dyslektický kroužek, šachový, dramatický,  sportovní, výtvarný, MERKUR, klub zábavné logiky, čtenářský klub

 

I. stupeň          1.- 5. r.            221 žáků                10 tříd

II. stupeň         6.- 9. r.            175 žáků                  7 tříd

Celkem             1.- 9. r.            396 žáků               17 tříd

 

Složení pedagogického sboru:

ředitelka školy: Mgr. Zdenka Voříšková

zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Dana Houzarová

výchovná poradkyně: Mgr. Blanka Posavádová

metodik prevence: Mgr. Ondřej Kočovský

 

pedagogové:

třídní:

I. A   Mgr. Eva Vonášková          V. A   Mgr. Jaroslav Voříšek

I. B   Mgr. Dominika Zelenková   V. B   Mgr. Martina Zachová

II. A   Mgr. Pavla Fousová           VI. A   Mgr. Ludmila Růžičková 

II. B   Mgr. Lenka Peršínová        VI. B   Mgr. Monika Benešová

III. A   Mgr. Pavel Vokroj            VII. A  Mgr. Blanka Posavádová

III. B   Mgr. Věra Vitáková          VII. B  PaedDr. Eva Wachtlová

IV. A Mgr. Stanislava Vokrojová  VIII.  Ing., Mgr. Ivana Matějovicová

IV. B   Mgr. Hana Třísková          IX. A  Mgr. Ondřej Kočovský

                                                IX. B  Mgr. Miroslav Zíka

bez třídnictví: Mgr. Lenka Bártová, Mgr. Hana Kubíková, Mgr. Jan Kyznar, Mgr. Marie Šampalíková, Mgr. Hana Šafaříková, Mgr. Denisa Karešová, Bc. Věra Uriánková, Mgr. Iveta Burianová

vychovatelky ve školní družině:

Anna Čadková, Dana Pilná, Mgr. Eva Křížková, Mgr. Lenka Bártová, Bc. Dagmar Holínová, DiS., Bc. Lenka Cohnová, Mgr. Bc. Miroslava Köhlerová

Výše úplaty za 1 dítě je stanovena pokynem ředitelky školy 3/2013   a činí 70,- Kč měsíčně.

asistentky pedagoga:

 Květa Hrdličková, Jana Polcarová, Bc. Monika Vokurková, DiS, Magdalena Běhavá, Klára Ptáčková

školní asistentky:

Bc. Monika Vokurková, Dis., Mgr. Bc. Miroslava Köhlerová

referentka: Jana Simandlová

účetní: Ivana Müllerová

školník: Miroslav Vazač

uklízečky: Ivana Cvachová, Ivana Svobodová, Alena Květoňová

Pedagogicko-psych. poradna: Strakonice-telefon: 383 321 704, 724 831 377

logopedická cvičení nabízí DYSCENTRUM Strakonice v budově ZŠ TGM Blatná - Mgr. Jana Vavřincová- tel. 723 162 582 – nutno objednat předem

informační dny (úterý 15-16 hodin): 9. 10., 8. 1., 5. 3., 28. 5. - v jiném čase po dohodě s vyučujícím

 

Školní jídelna

Tel. 383 422 533   e-mail: skolnijidelna@zstgmblatna.cz

vedoucí ŠJ: Květoslava Holmanová                  

ved. kuchařka: Martina Ondrášková

kuchařky: Lenka Jelenová, Petra Pangrácová, Rodinová Petra, Marcela Pešťáková

výdej obědů: 10,45- 13,45

Odhlášky obědů nejpozději 1 den předem do 13 hod. ve ŠJ nebo po internetu (přihlašovací údaje lze vyzvednout u vedoucí ŠJ). Výdej obědů je prováděn pomocí bezkontaktního čipu, který zakoupíte u účetní školy za 115,- Kč.  Čip aktivuje vedoucí ŠJ.

Záloha na školní rok 2018/2019

Cena 1 oběda:  

žáci do 10 let věku ve  šk. roce 23,- Kč  -  záloha 480,-Kč

žáci do 15 let věku ve šk. roce 25,- Kč   -  záloha 520,-Kč

žáci nad 15 let věku ve šk. roce 27,-Kč  -  záloha 560,-Kč

V době nemoci mají žáci nárok na oběd pouze první den. Následující dny nemoci si obědy musí odhlásit. Noví žáci si vyzvednou přihlášku ke stravování v kanceláři vedoucí ŠJ. Jídelníček školy najdete na webových stránkách školy, v hale a ve školní jídelně.

 

Organizace školního roku 2018/2019

Prázdniny

podzimní:  pondělí 29. 10.- úterý 30. 10. 2018

vánoční: sobota 22. 12. 2018- středa 2. 1. 2019, vyučování začne ve čtvrtek 3. 1. 2019

pololetní: pátek 1. 2. 2019

jarní prázdniny: 11. 3. - 17. 3. 2019

velikonoční : čtvrtek 18. 4., pátek 19. 4. 2019 je tzv. ostatním svátkem, je tedy volno

hlavní: sobota 29. 6. – neděle 1. 9. 2019

 

Přeji všem, aby školní rok 2018/2019 přinesl jen to dobré!

Rodičům i pedagogům přeji hodně trpělivosti a pevné zdraví!

Dětem přeji, aby se ve škole cítily jako doma a aby si čas strávený se spolužáky a učiteli užily!

 

 V Blatné 3. 9. 2018                                Mgr. Zdenka Voříšková
                                                                          ředitelka školy