Obsah

Provozní podmínky přítomnosti žáků 9. ročníku od 11. 5. 2020 

 

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je
od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku
pro účely přípravy na přijímací zkoušky

Konzultační hodiny budou probíhat od 8 do 9:45  hodin ve skupině 15 žáků.

 

ROZVRH KONZULTACÍ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU
DEN 8:00- 8:45 9:00 - 9:45
PO Ma Čj
ÚT Ma Čj
ST Ma Čj
ČT Ma Čj
Aj Aj


 

 • Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do 7. 5. 2020 telefonicky na č.  383 422 484 nebo emailem na adresu                ivana.matejovicova@zstgmblatna.cz
   
 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do 7. 5. 2020 – telefonicky na č.  383 422 484 nebo emailem na adresu  ivana.matejovicova@zstgmblatna.cz
   
 • Povinností zákonného zástupce je podepsat čestné prohlášení a seznámení, čestné prohlášení předá žák 11. 5. 2020 při příchodu do školy, k vytisknutí na ZDE  nebo na portálu MŠMT zde: http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

 

DALŠÍ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Žáci jsou povinni dodržovat 2 metry odstupy v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Žáci vyčkají příchodu pedagoga, který je před školou v 7:50 vyzvedne a odvede je do učebny. Po skončení výuky v 10: 00 pedagog organizuje odchod žáků ze školy.

 

Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

 

Sledujte, prosím, pravidelně webové stránky školy, kde budou zveřejňovány další informace.

Uvedené pokyny vycházejí ze Souboru hygienických pokynů pro školy a školská zařízení vydaných MŠMT.

Děkuji všem rodičům za spolupráci! :-)

Zdenka Voříšková, ředitelka školy