Obsah

INFORMACE SPRÁVCE SÍTĚ O PROBLÉMU S INSTALACÍ APLIKACE BAKALÁŘŮ NA TELEFONY APPLE
 

  • aplikace Bakaláři jde na telefon Apple s iOS nainstalovat
  • nabídka přidat nový profil v záložce účty funguje
  • menu vyhledat školu funguje, zde se nabídne odsouhlasená adresa dodavatelem httts://zstgm.bakalari.cz:444
  • adresa lze dále vložit do nového profilu, ale díly bezpečnostnímu nastavení telefonu Apple je port 444 blokován a aplikace neumožní navázat spojení se severem. (důvod – port 444 není standardní port pro šifrovanou komunikaci HTTPS, je jím port 443, ten ve škole používáme pro emailovou poštu, obě aplikace na stejném portu běžet nemohou.
     

 Řešení:

Upozorňujeme majitele telefonů Apple, že aplikace Bakaláři v tuto chvíli není pro jejich telefon použitelná a problém bude do vyřešen přesunutím aplikace Bakaláři na jiný server, kde nebude provozována pošta a kde by měla aplikace fungovat na standardním portu 443 pro šifrovanou komunikaci přes HTTPS.

Toto řešení se uskuteční v souvislosti s dokončením přístavby školy ve dvoře - tedy nejpozději od 1. 9. 2020, kdy bude  pořízen nový server.